Triển khai quyết định

Xem 1-20 trên 1365 kết quả Triển khai quyết định
 • Quyết định số 1440/QĐ-BKH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành...

  pdf5p lawttnh16 13-11-2009 37 4   Download

 • Quyết định 2382/QĐ-BGTVT năm 2013 về triển khai Quyết định 1221/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  pdf8p nanghoong 31-03-2014 19 1   Download

 • Quyết định số 3337/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng.

  doc23p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2216/QĐ-UBND ban hành phê duyệt kế hoạch triển khai quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  doc12p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf10p meoconanca 28-02-2011 167 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p chubebandiem 17-12-2010 66 12   Download

 • Quyết định số 1766/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf6p lawvhxh3 16-11-2009 53 4   Download

 • Quyết định 1676/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  doc6p hasang 19-08-2009 86 3   Download

 • Quyết định số 1766/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf5p lawttnh18 19-11-2009 46 3   Download

 • Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2013 triển khai Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf7p nanghonghoang 27-03-2014 37 2   Download

 • Quyết định số 1676/QĐ-BTP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tư pháp ban hành để phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  pdf4p lawdn1 31-10-2009 48 1   Download

 • Quyết định số 935/BYT-QĐ về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, để triển khai Nghị định 299-HĐBT về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 46 1   Download

 • Quyết định Số 2312/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  pdf6p suti91 19-11-2015 11 0   Download

 • Quyết định số 4022/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  doc4p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2017. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc13p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định 493/QĐ-BKHCN về việc thành lập các Ban triển khai Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - Vinaren do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p baoliem 17-10-2009 682 364   Download

 • Khi một công ty quyết định triển khai hệ thống ERP thì việc nghiên cứu để có được phần mềm trọn gói (package) hoàn hảo bắt đầu. Nhưng có đến hàng trăm nhà cung cấp ERP với nhiều hình dạng và quy mô khác nhau – tất cả những yêu cầu cần thiết để có được giải pháp lý tưởng cho bạn. Phân tích toàn bộ các package trước khi đi đến quyết định không phải là một giải pháp dể dàng thực hiện được. Đó là quá trình tốn rất nhiều thời gian.

  doc5p songthuc 11-04-2010 673 304   Download

 • Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

  pdf7p uyenson 19-08-2009 335 60   Download

 • Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

  pdf7p lawdn10 31-10-2009 162 59   Download

 • Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 theo tinh thần Quyết đinh số: 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ trình bày về điều kiện tự nhiên và đánh giá việc thực hiện các nội dung trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020 của thu tương chính phủ của xã Đồng Bảng.

  doc5p ryukoemi 13-03-2015 208 50   Download

Đồng bộ tài khoản