Triggers

Xem 1-20 trên 671 kết quả Triggers
 • I- Khái niệm: • Trigger là một thủ tục không có tham số • Một Table có thể chứa nhiều Trigger • Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert, Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger.

  pdf18p nhocs200508 25-03-2011 507 163   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của một loại stored procedure đặc biệt gọi là Triggers và dùng Views để thể hiện data trong một hay nhiều table như thế nào. Trigger là một loại stored procedure đặc biệt được execute (thực thi) một cách tự động khi có một data modification event xảy ra như Update, Insert hay Delete. Trigger được dùng để đảm bảo Data Integrity hay thực hiện các business rules nào đó. ...

  pdf5p thanhtung_hk 05-11-2010 240 75   Download

 • Bài giảng "Chương III: Procedure, Function, View, Trigger & Index" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: thủ tục (stored procedure), hàm (function), khung nhìn (view), ràng buộc toàn vẹn (trigger), chỉ mục (index) trong Tin học.

  pdf124p merlinvu93 05-10-2014 130 41   Download

 • Introducing Triggers A database trigger is a special kind of stored procedure that is run automatically by the database-or in trigger terms, fired-after a specified INSERT

  pdf9p daisuphu 29-07-2010 85 22   Download

 • Bài giảng Thủ tục lưu trữ - hàm - trigger giới thiệu với người học các kiến thức về biến cục bộ; biến cục bộ - gán giá trị cho biến; xem giá trị hiện hành của biến; thủ tục lưu trữ; tạo thủ tục lưu trữ bằng T-SQL;...

  pdf59p daihocquocgia32 18-07-2014 74 20   Download

 • Trigger là một đối tượng được định danh trong CSDL và được gắn chặt với một sự kiện xảy ra trên một bảng nào đó (điều này có nghĩa là nó sẽ được tự động thực thi khi xảy ra một sự kiện trên một bảng). Các sự kiện này bao gồm: chèn (Insert), xóa (Delete) hay cập nhật (Update) một bảng.

  doc2p chelseanb 13-05-2013 64 13   Download

 • SQL Trigger là một hoặc một tập các câu lệnh SQL được lưu trữ trong CSDL và sẽ được kích hoạt bởi sự kiện mà nó theo dõi trên bảng dữ liệu. Sự kiện đó gắn liền với thao tác INSERT, UPDATE hay DELETE. Để biết thêm về Triggers, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng bài 11 sau đây.

  ppt36p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 18 7   Download

 • Bài giảng View, procedure, function & trigger do Lương Trần Hy Hiến biên soạn bao gồm những nội dung về View, Stored procedure, Function, Trigger. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf25p cocacola_10 02-12-2015 21 7   Download

 • The automatic coding of clinical documents is an important task for today’s healthcare providers. Though it can be viewed as multi-label document classification, the coding problem has the interesting property that most code assignments can be supported by a single phrase found in the input document. We propose a Lexically-Triggered Hidden Markov Model (LT-HMM) that leverages these phrases to improve coding accuracy.

  pdf10p hongdo_1 12-04-2013 31 4   Download

 • In this paper, with a belief that a language model that embraces a larger context provides better prediction ability, we present two extensions to standard n-gram language models in statistical machine translation: a backward language model that augments the conventional forward language model, and a mutual information trigger model which captures long-distance dependencies that go beyond the scope of standard n-gram language models.

  pdf10p hongdo_1 12-04-2013 22 3   Download

 • Trigger is like a procedure that is automatically invoked by the DBMS in response to specified changes to data base. Trigger is like a ‘Daemon that monitors a data base, and is executed when the data base is modified in a way that matches the event specification.

  pdf20p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 11 2   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của một loại stored procedure đặc biệt gọi là Triggers và dùng Views để thể hiện data trong một hay nhiều table như thế nào. Triggers Trigger là một loại stored procedure đặc biệt được execute (thực thi) một cách tự động khi có một data modification event xảy ra như Update, Insert hay Delete. Trigger được dùng để đảm bảo Data Integrity hay thực hiện các business rules nào đó.

  pdf6p balanghuyen 11-01-2010 195 143   Download

 • Các bước đưa ra trong chương này là chi tiết , dễ hiểu và được xem xét kỹ. Nó được tạo ra với mục đích giúp người đọc có thể học và hiểu công cụ một cách đầy đủ. Hãy làm theo các bước sau một cách cẩn thận.

  pdf9p hoangminhitvn 23-08-2011 220 62   Download

 • Table of Contents1. Bài tập về Stored-Procedure 2 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. Store-Prodedure đơn giản2 Store-Prodedure có vòng lặp 2 Store-Prodedure có đệ quy 3 Bài tập về Cursor 3 Bài tập về Trigger

  pdf4p abcdef_15 27-07-2011 211 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trigger', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt20p vantinh12a8 17-09-2011 151 45   Download

 • Trigger là một loại stored procedure đặc biệt được thực thi một cách tự động khi có câu lệnh UPDATE, INSERT, DELETE tác động vào table

  ppt44p onlysmalllove 25-12-2010 103 39   Download

 • Các trigger Chương 9 .Review  Thủ tục lưu  Một thủ tục lưu là một tập hợp các câu lệnh SQL chưa biên dịch.  Người phát triển cơ sở dữ liệu hoặc người quản trị viết ra các thủ tục

  ppt35p hoangminhitvn 23-08-2011 88 35   Download

 • Giáo trình Thực hành SQL: Phần 2 - Trần Nguyên Phong với nội dung gồm 2 chương: Chương 3 là đề cập đến hai câu lệnh điều khiển là Grant và Revoke sử dụng trong việc cấp phát và hủy bỏ quyền của người sử dụng CSDL. Chương 4 giới thiệu về thủ tục lưu trữ và trigger. Đây là những đối tượng của CSDL được sử dụng nhằm tăng hiệu năng khi sử dụng CSDL.

  pdf15p heohong654 04-04-2014 88 34   Download

 • Khái niệm Trigger •Trigger làmột dạng đặc biệt của thủtục thường trú dùng để phản hồi một sựkiện cụ thể. •Trigger làmột đoạn mã được gắn vào bảng dữ liệu. Chúng được thực hiện khi có một sựkiện tương ứng với Trigger được gán cho sựkiện đấy •Trigger không sửdụng hai đặc tính của thủtục thường trú là tham số và giá trị trả về. •Cần cân nhắc trước khi dùng Trigger...

  pdf23p tacthienlk 18-10-2011 97 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'triggers and views- p1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p camry1357 25-12-2010 71 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản