intTypePromotion=1
ADSENSE

Trường phái cambridge cổ điển

Xem 1-2 trên 2 kết quả Trường phái cambridge cổ điển
  • Mức cầu tiền tệ là số lượng tiền tệ mà dân chúng, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, các cơ quan Nhà nước giữ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và bảo toàn giá trị trong điều kiện giá cả và các biến số vĩ mô cho trước.

    ppt50p cancer23 20-08-2012 345 52   Download

  • iống nhau: -Cầu tiền của trường phái Cambridge có phương trình giống hệt với học thuyết lượng tiền. -Học thuyết của trường phái Cambridge và học thuyết lượng tiền đều phát triển một phương pháp tiếp cận cổ điển tới cầu tiền,trong đó cầu tiền là tỷ lệ với thu nhập. -Cả bốn học thuyết đều nghiên cứu các nhân tố liên quan đến cầu tiền tệ,dưới những góc độ tiếp cận khác nhau....

    doc2p haclong054 05-10-2011 466 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trường phái cambridge cổ điển
p_strCode=truongphaicambridgecodien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2