intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyền thống tâm lý dân tộc

Xem 1-20 trên 70 kết quả Truyền thống tâm lý dân tộc
 • Tính cách và khí chất của con người được hình thành và phát triển chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau như: Hoàn cảnh môi trường, những đặc điểm bẩm sinh di truyền, hoạt động của cá nhân... Vì vậy mỗi cá nhân sẽ có kiểu tính cách và khí chất đặc trưng. Tuy nhiên, mỗi dân tộc, ngoài những đặc điểm do bẩm sinh di truyền thì yếu tố văn hóa, truyền thống tâm lý dân tộc góp phần tạo nên đặc thù trong tính cách và khí chất.

  pdf10p larachdumlanat127 20-12-2020 29 2   Download

 • Thực tiễn chứng tỏ rằng, tương lai của mỗi dân tộc phụ thuộc một phần rất lớn vào thế hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng. Liệu chúng ta có thể giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa khi thanh niên, sinh viên bị phai nhạt lý tưởng, khi hiểu biết hạn chế về lịch sử, thiếu ý thức giữ gìn, thậm chí là xa rời truyền thống đạo đức dân tộc nói chung, truyền thống đạo đức cách mạng nói riêng?

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 70 7   Download

 • 1)Cơ sở hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc a)Tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng Dtộc,đại đoàn kết Dtộc đã hình thành và củng cố trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Dtộc,tạo thành truyền thống bền vững thấm sâu vào TT,tình cảm,tâm hồn của mỗi con người VN.Đối với mỗi người VN,yêu nước,nhân nghĩa và đoàn kết trở thành 1 tình cảm tự nhiên,1 triết lý sống,thành phép tư duy và ứng sử chính trị. Nhiễu điều phủ lấy giá gương… 1 cây làm chẳng nên non… Tất cả đã trở thành dấu ấn trong cấu...

  doc72p lehuuloi 21-04-2010 1061 370   Download

 • Rồi đây hình ảnh thơ mộng của những giàn trầu, những hàng cau tất sẽ không còn phất phới trên khắp các nẻo đường quê hương đất nước nữa. Nhưng văn chương bình dân truyền khẩu còn đó, lại được đem giảng dạy tại học đường, thì tôi tin chắc rằng nó vẫn đóng trọn được vai trò giáo dục và bồi dưỡng tâm hồn người Việt Nam, để muôn đời con cháu chúng ta vẫn biết sống theo quan niệm triết lý tình nghĩa trầu cau, một truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc.......

  doc11p hoangdung 15-03-2009 744 235   Download

 • Dân tộc ta đã hình thành, tồn tại và phát triển suốt 4000 năm lịch sử, gắn liền với yếu tố cố kết cộng đồng dựng nước và giữ nước. Để tồn tại và phát triển, dân ta phải chống thiên tai, thường xuyên và liên tục, trị thủy các con sông lớn, cải tạo xây dựng đồng ruộng, trồng lúa nước. Văn minh nông nghiệp trồng lúa nước chính là văn hóa tạo ra sự cấu kết cộng đồng của những người cùng sống trên một dải đất, có chung một kiểu sinh hoạt kinh tế, cùng tâm lý....

  doc16p baxalaconga 10-11-2010 942 167   Download

 • Là một quốc gia đa dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc là một trong những nội dung cơ bản được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm thể hiện trong quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Xuất phát từ tình hình đặc điểm của một quốc gia có nhiều dân tộc, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; Đảng Cộng sản Việt Nam lấy những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin,...

  pdf87p vascaravietnam 16-08-2012 227 75   Download

 • Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu dựa vào những thành quả quý giá, tích lũy từ bao thời, của bao người cũng như chính các nét đặc thù truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta nữaNgoài ra, mỗi người chúng ta cũng nên đối chiếu lại với chính kinh nghiệm thời thơ ấu và niên thiếu của mình, những gì mình đã bị gánh chịu thiệt thòi, cũng như những gì mình đã may mắn được đón nhận Xin hãy luôn nhớ: bản thân mỗi người chúng ta đều từng là một đứa trẻ nhỏ. Vậy, xin...

  ppt0p namson94 20-07-2012 217 53   Download

 • Nghệ thuật Chèo đã hiện hữu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam không phải một, hai thế hệ mà là lớp lớp thế hệ; không phải một hai thế kỷ mà nhiều thế kỷ; không phải một hai nơi mà khắp cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nó là kết tinh những vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là thành quả của trí tuệ dân gian, là công trình sáng tạo nghệ thuật thẩm mỹ, là khát vọng về tự do, công bằng và lý tưởng nhân văn hướng tới chân...

  pdf117p dellvietnam 24-08-2012 205 54   Download

 • Nâng cao khả năng ứng dụng tâm lý học quân sự trong dạy học ở các nhà trường quân đội Bài tạp chí này tác giả nêu lên các vấn đề sau: Tăng cường nhận thức về tri thức tâm lý học quân sự cho người học. Triển khai nghiên cứu sâu sắc hơn những giá trị tư tưởng tâm lý học quân sự truyền thống của dân tộc đưa vào giảng dạy trong chương trình tâm lý học quân sự. Giúp người học giải đáp một cách thiết thực những vấn đề thực tiễn ở bình diện xã hội...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 249 39   Download

 • Tính cấp thiết của luận văn Nghệ thuật Chèo đã hiện hữu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam không phải một, hai thế hệ mà là lớp lớp thế hệ; không phải một hai thế kỷ mà nhiều thế kỷ; không phải một hai nơi mà khắp cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nó là kết tinh những vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là thành quả của trí tuệ dân gian, là công trình sáng tạo nghệ thuật thẩm mỹ, là khát vọng về tự do, công bằng và lý...

  pdf124p vascaravietnam 15-08-2012 115 29   Download

 • Đặc điểm và lịch sử hình thành tâm lý người Mông ở một số tỉnh miền núi phía bắc Việt nam Bài viết về đặc điểm và lịch sử hình thành tâm lý người Mông. Tâm lý cộng đồng dân tộc, dòng họ truyền thống, niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo của người Mông rất phong phú, đa dạng, phức tạp, trình độ nhận thức của dân tộc Mông còn nhiều hạn chế, nhu cầu lợi ích mang đậm nét riêng, không bị pha trộn với bất kỳ nền văn hoá của dân tộc trên đất nước ta cũng như...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 106 17   Download

 • Trong bài viết này tác giả muốn đề cập đến một số vấn đề cơ bản của phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong nghiên cứu tâm lý học. Kết quả nghiên cứu cho thấy qúa trình tiếp nhận các giá trị truyền thống của mình. điều này thấy rõ nhất ở khu vực Tây nguyên. Trong số các dân tộc thiểu số được khảo sát thì dân tộc Chăm là bảo lưu các giá trị truyền thống của mình tốt nhất sau đó đến dân tộc H'Mông, Khơme...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 112 12   Download

 • Truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam phản ánh cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội, văn hóa tâm linh, những phong tục tập quán và tín ngưỡng, những câu chuyện chất chứa tính đạo lý, thiện ác phân minh, tất cả nhằm hướng tới xây dựng một xã hội cộng đồng tốt đẹp thuần hòa và những khát vọng vươn lên... Mời các bạn cùng tham khảo truyện thơ Lý Thế Khang quan phần 1 tài liệu.

  pdf217p tramnamcodon_08 05-05-2016 89 12   Download

 • Hình thức, biện pháp chống chiến tranh tâm lý của địch trong bảo vệ Tổ Quốc thời kỳ mới Bài này viết về hình thức biện pháp chống chiến tranh tâm lý của địch trong bảo vệ Tổ Quốc. Phải coi trọng đấu tranh lý luận, tăng cường giáo dục cho bộ đội, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phối hợp chặt chẽ với các nghành, các cấp, đấu tranh bảo vệ đường lối, quan...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 69 6   Download

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tâm lý dân tộc của người Jrai ở Tây Nguyên Bài viết về các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý dân tộc của người Jrai, có nhiều yếu tố tác động đến quá trình hình thành đặc điểm tâm lý của người Jrai ở Tây Nguyên trong đó nổi bật là các yếu tố sau: lịch sử hình thành tộc người Jrai ở Tây Nguyên, điều kiện tự nhiên nơi cư trú, kinh tế truyền thống, văn hóa dân tộc, hình thức tổ chức xã hội, tín ngưỡng truyền thống...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 53 5   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng về việc bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất giải pháp quản lý, những khuyến nghị góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.rù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf116p phongtitriet000 08-08-2019 64 8   Download

 • Thoát vị đĩa đệm là một quá trình thoái hoá tự nhiên và ít khi gây ra đau. Phần lớn các chứng dau lưng, đau vai, cổ đều thuộc hội chứng đau cơ do tâm lý. Những ức chế tâm lý lâu ngày làm rối loạn hệ thần kinh tự động gây co mạch. Mạch máu co lại khiến máu không lưu thông đủ đến vùng có liên quan, một số cơ, thần kinh hoặc dây chằng thiếu oxy và cảm giác đau xảy ra. Thoát vị đĩa đệm là một quá trình tự nhiên và ít khi gây ra...

  pdf5p nkt_bibo24 17-12-2011 69 4   Download

 • ảnh hưởng của tâm lý dòng họ đến sự phát triển kinh tế- xã hội của dân tộc Mông Bài viết nêu lên vấn đề sau: Vai trò của dòng họ với việc xây dựng tính cố kết của cộng đồng người Mông, vai trò của dòng họ với việc giữ gìn và giáo dục các chuẩn mực truyền thống, vai trò của dòng họ trong việc phổ biến kinh nghiệm sản xuất, sự liên kết, hợp tác giữa các dòng họ

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 55 4   Download

 • Tài liệu gồm phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và gợi ý cách giải bài tập số 1,2,3,4,5 trang 25,26 sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã học trên lớp đồng thời rèn luyện kỹ năng giải các bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p chacvan06 13-04-2017 175 3   Download

 • Bài viết này đề cập đến quyền cho các dân tộc thiểu số trong quản lý rừng cộng đồng và nêu lên giá trị của hai loại của rừng tâm linh: rừng thiêng và rừng ma. Đối với dân tộc thiểu số, họ sống với rừng bằng tất cả cuộc đời họ có, và bằng sự biết ơn, đoạt lấy rừng bằng rìu và lửa, nhưng không lãng phí cũng chẳng tàn phá, vừa đủ để sinh tồn.

  pdf14p jangni9 15-05-2018 33 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Truyền thống tâm lý dân tộc
p_strCode=truyenthongtamlydantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2