Từ 2015 đến 2025

Xem 1-20 trên 22 kết quả Từ 2015 đến 2025
 • Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"

  pdf8p 1huutri 06-08-2009 44 7   Download

 • Cơ sở pháp lý của dự án đầu tư : Thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa giai đọan 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 là trở thành nhà sản xuất bao bì Carton lớn nhất Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII ngày 19/03/2010 về việc chấp thuận kế hoạch đầu tư mới 01

  pdf50p beembank123 24-06-2013 131 38   Download

 • Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xây dựng khung lý luận về vốn đầu tư FDI, khu công nghiệp, thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp; phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015; đề xuất một số định hướng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p tathimu66 19-01-2017 25 10   Download

 • Dự án nhà máy bio ethanol Bình Phước nằm trong “Đề án Phát triển năng lực sinh học đến năm 2015 tầm nhìn 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20-11-2007. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 44ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung cấp 300.000 lít ethanol mỗi ngày. Việc được lựa chọn là thành viên trong tổng thầu EPC cho toàn bộ nhà máy cho thấy PV Engineering có đủ năng lực thực hiện toàn bộ dự án chứ không riêng phần tư vấn thiết kế....

  pdf23p and_12 08-08-2013 77 31   Download

 • Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 151 28   Download

 • Quyết định số 1139/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf18p lawdt1 02-12-2009 83 17   Download

 • Quyết định 11/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

  pdf25p uyenson 19-08-2009 46 8   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 Số: 2137/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011 THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN” THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2015, T...

  pdf2p cucaibanhchung 25-05-2010 91 8   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 Số: 2347/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2011 THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG” THUỘC ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG ...

  pdf11p cucaibanhchung 25-05-2010 78 8   Download

 • Chưa tận dụng hết tiềm năng Dựa trên mục tiêu giảm dần hệ số đàn hồi từ nay đến năm 2020 mà Quy hoạch điện (QHĐ) VII đã giảm rất lớn dự báo về nhu cầu đầu tư phát triển nguồn điện cho giai đoạn sau năm 2015. Cụ thể, tổng công suất nguồn điện cần đầu tư thêm giai đoạn 2016-2025 chỉ còn 62.376 MW - thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch xây dựng 121.424 MW theo QHĐ VI. Đây được coi là bước đột phá đáng kể trong việc xây dựng và quyết tâm thực hiện...

  pdf3p bibocumi21 17-12-2012 55 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p cavienchien5k 19-07-2010 54 5   Download

 • Quyết định số 2888/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  pdf8p lawdt1 02-12-2009 67 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG - LÂM - THỦY SẢN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf12p cavienchien5k 19-07-2010 56 4   Download

 • Quyết định 33/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

  doc5p uyenson 19-08-2009 48 3   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 Số: 1669/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p cucaibanhchung 25-05-2010 77 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Nâng cao năng lực thiết kế của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải, góp phần hoàn thiện thắng lợi chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2025. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf235p vuongtuancanh 07-06-2017 8 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p zing1209 20-12-2010 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HÀ NAM, GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

  pdf2p maiquena 18-10-2012 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p cunghoangdao 27-12-2012 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf28p thanlannho 31-05-2011 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản