intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng về triết học giáo dục

Xem 1-20 trên 146 kết quả Tư tưởng về triết học giáo dục
 • Tài liệu Những nội dung cơ bản về Giáo dục hiện đại: Phần 1 sẽ mang đến các vấn đề chung về triết học giáo dục, lịch sử phát triển các tư tưởng về triết học giáo dục của các nước, mục đích của giáo dục, đối tượng giáo dục học, tính chất và nguyên tắc giáo dục, các mô hình giáo dục, vận dụng phương pháp tiếp cận giá trị,.. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p vizeus 08-03-2019 40 3   Download

 • Trên cơ sở tổng quan triết học giáo dục một số nước trên thế giới, đồng thời nghiên cứu những triết lý giáo dục truyền thống, tư tưởng giáo dục Việt Nam thời phong kiến và những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay, đề tài bước đầu rút ra được một số vấn đề cơ bản của triết học giáo dục Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p tsmttc_009 12-08-2015 138 34   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay với mục đích làm rõ những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trên cơ sở đó, vận dụng vào đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p lanxichen 05-05-2020 49 15   Download

 • Triết học giáo dục là hạt nhân của tư tưởng triết học thực dụng John Dewey mà trong đó là sự đồ sộ về nội dung hay thậm chí những vấn đề liên quan đến giáo dục từ cơ bản đến phổ quát.

  pdf13p vishizuka2711 12-04-2020 39 4   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay có nội dung làm rõ những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trên cơ sở đó, vận dụng vào đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lanxichen 05-05-2020 87 7   Download

 • Tài liệu Triết lý giáo dục: Phần 1 do Nguyễn Văn Hộ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tư tưởng giáo dục qua các thời đại từ xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, phục hưng, tư bản cho đến đế quốc chủ nghĩa ở phương Tây. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giáo dục và những ngành có liên quan.

  pdf27p thuytrang_3 28-01-2015 192 44   Download

 • John Dewey là một trong những người sáng lập tâm lí học chức năng và phát triển triết học thực dụng. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần nước Mĩ suốt thế kỉ XX, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục. Bài viết này giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của John Dewey với đóng góp nổi bật nhất của ông trong lĩnh vực giáo dục, đó là triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng.

  pdf7p viuzumaki2711 09-05-2019 63 4   Download

 • Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỉ XX. Lí thuyết về kinh nghiệm (trong triết lí giáo dục) phải được hiện thực hóa thông qua thực nghiệm và hòa hợp với thực tiễn.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 10 0   Download

 • Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. Nó là sự chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam, của Phương Đông và Phương Tây, của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc.

  doc4p doluong825 02-01-2010 1852 612   Download

 • Từ 1890-1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào. Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình.

  doc4p hoanghunghh 13-12-2009 2363 190   Download

 • Bài viết đã phân tích và chỉ ra vai trò của y đức thông qua sự trình bày và phân tích tư tưởng về y đức của các danh y Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông; của Chủ tịch Hồ Chí Minh; của Bộ Y tế. Đồng thời, bài viết cũng trình bày và chỉ ra những mặt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác giảng dạy về y đức trong các trường ngành y. Qua đó, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục...

  pdf6p bengoan369 09-12-2011 364 51   Download

 • Khổng Tử (còn gọi là Khổng Phu Tử, 551-479 trước công nguyên) là nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa. Bài viết đề cập đến quan điểm về giáo dục của ông. Khổng Tử đã đề xuất một hệ thống phương pháp giáo dục khá chặt chẽ, với những kiến giải sâu sắc và sử dụng nhiều phương pháp dạy học độc đáo.

  pdf4p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 157 19   Download

 • Bài viết Tư tưởng của Jean Jacques Rousseau về giáo dục trình bày: J.Rousseau là một nhà tư tưởng lớn về giáo dục. Trong tác phẩm Émile hay là về giáo dục, J.Rousseau cho rằng hiểu người học là một nguyên lý giáo dục. Theo đó, để hiểu người học cần hiểu con người và bản chất con người nói chung, cần hiểu nhà giáo dục; hiểu người học là hiểu những gì đã, đang diễn ra và tất nhiên sẽ trở thành ở người học, là hiểu quá trình đứa trẻ tự trở thành một con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 134 20   Download

 • Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo Đại thừa. Từ đó, tác giả nêu lên ý nghĩa của thuyết tính Không đối với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

  doc10p huybinh_89 22-06-2016 105 16   Download

 • Bài viết phân tích kho tàng thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, nhằm mục đích rút ra những triết lý về giáo dục. Nhiều triết lý có giá trị đã trở thành những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đang được vận dụng trong lý luận dạy học ở nước ta ngày nay và là cơ sở tư tưởng để xây dựng triết học giáo dục Việt Nam.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 104 8   Download

 • Triết lí phát triển giáo dục Hồ Chí Minh là những luận điểm, những mệnh đề, những tư tưởng cốt lõi nhất của Người về chiến lược phát triển giáo dục, tính nhân dân, tính dân tộc, khoa học, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đặc biệt là triết lí phát triển con người. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, kho tàng triết lí ấy cần được tiếp tục khai thác nhằm xây dựng cơ sở lí luận có tính chất nền tảng, kim chỉ nam của triết lí giáo dục Việt Nam hiện đại.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 75 5   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục là những luận điểm, những tư tưởng cốt lõi nhất của Người về chiến lược phát triển giáo dục, tính nhân dân, tính dân tộc, hoa học, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đặc biệt là triết là phát triển con người.

  pdf7p sieunhansoibac5 18-04-2018 67 5   Download

 • Bài viết này sẽ làm rõ những tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm về vai trò của giáo dục Nho giáo và nội dung giáo dục đạo đức Nho giáo, khẳng định những cống hiến của ông về phương diện triết học đạo đức, về sự phát triển tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam, từ đó cho thấy những bài học giáo dục đạo đức công dân trong xã hội ngày nay.

  pdf10p tamynhan8 04-11-2020 15 4   Download

 • Bài viết trình bày về tư tưởng triết học của Plato. Plato không trình bày một cách hệ thống và trực tiếp về giáo dục, nhưng trong các tác phẩm của ông đây là một chủ đề được đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ quan niệm coi bản chất con người được quy định sẵn từ phần linh hồn, mỗi phần linh hồn có chức năng khác nhau, Plato luận giải về khả năng nhận thức của con người.

  pdf8p truongtien_08 06-04-2018 118 4   Download

 • Cuốn sách "Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại" của Dr. Mortimer J.Adler là một tập hợp các câu hỏi của đông đảo độc giả thuộc mọi tầng lớp nhân dân Mỹ và câu trả lời của chuyên gia lịch sử tư tưởng phương Tây về đủ loại vấn đề. Các câu hỏi của độc giả muốn biết các nhà tư tưởng trong quá khứ suy nghĩ và lí giải như thế nào những vấn đề mà con người hôm nay đang phải đối mặt. họ mong muốn hiểu rõ vấn đề và rút ra được bài học từ các nhà tư tưởng lớn trong truyền thống triết học phương Tây. Đây là một cuốn sách triết học hay.

  pdf394p hanguyen 06-08-2009 2261 1629   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng về triết học giáo dục
p_strCode=tutuongvetriethocgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2