intTypePromotion=4
ADSENSE

Túc thái âm

Xem 1-20 trên 210 kết quả Túc thái âm
 • Kinh lạc học (Kỳ huyệt) thu nhập 159 Kỳ huyệt được vận dụng trong châm cứu trị liệu, phần 1 Tài liệu giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kỳ huyệt khái luận, kỳ huyệt chú giải các huyệt như: Túc thái âm, huyệt lằn ngang ngón chân cái, túc thái dương, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf62p tsmttc_004 16-06-2015 112 38   Download

 • (Méridien du Foie) (6 huyệt x 2 – 12) SỰ LƯU HÀNH CỦA KINH HUYỆT Kinh này tiếp với Túc thiếu dương, khởi nguyên từ ngón chân cái nơi huyệt Đại Đôn chạy lên các huyệt Hành giang, huyệt Thái xung, huyệt Trung phong qua phía trước gót chân giao tiếp với Kinh túc thái âm nơi huyệt Tam Âm giao.

  pdf10p meomayhamchoi 27-06-2011 138 9   Download

 • Sự lưu hành kinh huyệt Kinh này liên hệ với Túc Dương minh, phát ngôn từ huyệt ẩn bạch ở đầu ngón chân cái, chạy từ huyệt Đại đô, huyệt Thái Bạch , huyệt Công Tôn đến huyệt Thượng khê, vòng qua mắt cá phía trong, chạy thẳng lên huyệt Tam âm giao gần với Kinh túc khuyết âm ở phía trước.

  pdf10p meomayhamchoi 27-06-2011 63 6   Download

 • Tài liệu 14 đường kinh sau đây giới thiệu tới các bạn về các đường kinh như thủ thái âm thế kinh, thủ dương minh đại trường kinh, thủ quyết âm tâm bảo kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu trường kinh, túc thái âm tỷ kinh,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p tanbeokk 11-10-2015 50 6   Download

 • Kinh này liên hệ với Túc Dương minh, phát ngôn từ huyệt ẩn bạch ở đầu ngón chân cái, chạy từ huyệt Đại đô, huyệt Thái Bạch , huyệt Công Tôn đến huyệt Thượng khê, vòng qua mắt cá phía trong, chạy thẳng lên huyệt Tam âm giao gần với Kinh túc khuyết âm ở phía trước. Nơi đây chạy thẳng lên các huyệt Lậu Cốc, Địa cơ, Tam lăng tuyền, qua đầu gối, chạy thẳng lên huyệt Huyết Hải, huyết Chí môn. từ huyệt Xung Môn chạy vòng trong trong bụng lên Hoàn hcách mạc liên lạc với hai...

  pdf1p tuoitre1209 28-12-2010 77 5   Download

 • Khởi lên ở chỗ giao nhau của các kinh Âm (Nan 29). - Duy trì và liên lạc các kinh Âm (Tố Vấn Tập Chú). - Giao hội với: + Túc Thái Âm Tỳ ở huyệt Phủ Xá (Tỳ 13), Đại Hoành (Tỳ 15), Phúc Ai (Tỳ 16). + Túc Quyết Âm Can ở huyệt Kỳ Môn (C 14). + Mạch Nhâm ở h.uyệt Thiên Đột (Nh 22), Liêm Tuyền (Nh 23). 2- ĐƯỜNG VẬN HÀNH - Khởi lên từ chỗ giao nhau của các kinh Âm, mặt trong cẳng chân (h. Trúc Tân - Th 9), chạy dài...

  pdf4p thanhnien1209 11-01-2011 67 6   Download

 • Kinh này tiếp với Túc thiếu dương, khởi nguyên từ ngón chân cái nơi huyệt Đại Đôn chạy lên các huyệt Hành giang, huyệt Thái xung, huyệt Trung phong qua phía trước gót chân giao tiếp với Kinh túc thái âm nơi huyệt Tam Âm giao. Nơi đây dây thần kinh chạy qua huyệt Trung đô vào nhượng chân nơi huyệt Nội liêm, huyệt Tất quan, huyệt Khúc tuyền, huyệt Âm bao, huyệt Ngủ lý, huyệt Âm liêm hội với kinh mạch Túc thái âm nơi huyệt Xung môn chạy qua hai bên giao hội với Nhâm mạch nơi...

  pdf14p tuoitre1209 28-12-2010 96 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 của Tài liệu Khí công kinh lạc, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái tỳ kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p tsmttc_004 16-06-2015 152 81   Download

 • 1- ĐẶC TÍNH - Khởi lên ở chỗ giao nhau của các kinh Âm (Nan 29). - Duy trì và liên lạc các kinh Âm (Tố Vấn Tập Chú). - Giao hội với: + Túc Thái Âm Tỳ ở huyệt Phủ Xá (Tỳ 13), Đại Hoành (Tỳ 15), Phúc Ai (Tỳ 16). + Túc Quyết Âm Can ở huyệt Kỳ Môn (C 14). + Mạch Nhâm ở h.uyệt Thiên Đột (Nh 22), Liêm Tuyền (Nh 23). 2- ĐƯỜNG VẬN HÀNH - Khởi lên từ chỗ giao nhau của các kinh Âm, mặt trong cẳng chân (h. Trúc Tân Th...

  pdf4p abcdef_39 23-10-2011 74 12   Download

 • Tên Huyệt: Khiếu = ngũ quan, thất khiếu. Huyệt có tác dụng trị bệnh ở đầu, tai, mắt, họng, các bệnh ở các khiếu ở đầu, vì vậy gọi là Đầu Khiếu Âm (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Chẩm Cốt, Khiếu Âm. Xuất Xứ: Tư Sinh Kinh. Đặc Tính: + Huyệt thứ 11 của kinh Đởm. + Huyệt hội với kinh Túc Thái Dương và Thủ Thiếu Dương.

  pdf5p cafe188 14-01-2011 73 7   Download

 • TÚC THIẾU ÂM THẬN KINH (Méridien des Reins ( 7 huyệt x 2) Sự lưu hành của kinh huyệt Kinh này nối liền với kinh Túc Thái Dương, phát khởi từ phía lưng ngón chân út chạy xuyên dưới lòng bàn chân, huyệt Dũng tuyền chạy ngang mắt cá. Huyệt Dương cốc chạy lên huyệt Thái khê chạy xuống huyệt Thái chung, huyệt Thủy tuyền lên đến huyệt Chiếu hải

  pdf8p meomayhamchoi 27-06-2011 59 6   Download

 • Là 1 Biệt mạch của kinh túc Thiếu Âm, có nhiệm vụ đem tông khí của Thận (ở dưới) lên trên (nhập vào dưới mắt) (LKhu 17, 26). - Khi Doanh Khí hoặc Vệ khí của cơ thể mà Thực thì nó sẽ chuyển vào Kiều mạch (Linh Khu 17). - Thông quán ngũ tạng, chủ trị phần Lý (Đồ Chú Nan Kinh Mạch Quyết). - Giao hội với: + Túc Thiếu Âm Thận ở Chiếu Hải (Th 6), Giao Tín (Th 8). + Túc Thái Dương Bàng Quang ở Tinh Minh (Bq 1). 2- ĐƯỜNG VẬN HÀNH -...

  pdf6p thanhnien1209 11-01-2011 99 5   Download

 • Sự lưu hành của kinh huyệt Kinh này nối liền với kinh Túc Thái Dương, phát khởi từ phía lưng ngón chân út chạy xuyên dưới lòng bàn chân, huyệt Dũng tuyền chạy ngang mắt cá. Huyệt Dương cốc chạy lên huyệt Thái khê chạy xuống huyệt Thái chung, huyệt Thủy tuyền lên đến huyệt Chiếu hải. Đến dây thần kinh chạy qua Túc khuyết Âm sau huyệt Phục lưu cách huyệt Giao Tín 5 phân đến huyệt Tam âm giao, huyệt Trúc tân, huyệt Hiệp cốc. Nơi đây thần kinh chạy phía sau bắp đùi, đến Đốc mạch...

  pdf11p tuoitre1209 28-12-2010 69 4   Download

 • phần 1 gồm các nội dung chính: kinh thủ thái âm phế, khảo chính huyệt, kinh thủ thiếu âm tâm, kinh túc thiếu âm thận, kinh thủ thiếu dương tam tiêu, phân biện 15 lạc mạch,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf196p hpnguyen6 09-04-2018 29 2   Download

 • Mỗi dân tộc đều có những sắc thái văn hóa riêng biểu hiện qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán... tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Và có lẽ trong những sắc thái văn hoá đó, không thể không nhắc đến văn hóa ẩm thực. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu hơn về văn hóa ẩm thực Đông Bắc.

  pdf2p truongthinh 10-10-2009 893 178   Download

 • Kinh lạc là 1 hệ thống phong phú, gồm có : - 12 Kinh Biệt. - 12 Kinh Cân. - 15 Lạc. - 12 Kinh Chính. - 8 Mạch Kỳ Kinh. B1- HỆ THỐNG KINH CHÍNH a- Cơ Cấu Hệ Thống Kinh Chính Gồm 12 đường kinh, xếp theo thứ tự tuần hoàn kinh khí : Thủ Thái Âm Phế Kinh. Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. Túc Dương Minh Vị Kinh. Túc Thái Âm Tỳ Kinh. Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh. Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh. Túc Thiếu Âm Thận Kinh. Thủ...

  pdf16p hoahong1209 17-01-2011 332 100   Download

 • Sự khác biệt về cấu trúc địa hình, khí hậu và phân bố dân tộc, dân cư đã tạo ra những vùng văn hoá có những nét đặc trưng riêng tại Việt Nam. Từ cái nôi của văn hóa Việt Nam ở Đồng bằng sông Hồng của người Việt chủ đạo với nền văn hóa làng xã và văn minh lúa nước, đến những sắc thái văn hóa các dân tộc miền núi tại Tây Bắc và Đông Bắc. Từ các vùng đất biên viễn của Việt Nam thời dựng nước ở Bắc Trung Bộ đến sự pha trộn với văn hóa Chăm Pa của người Chăm ở Nam Trung Bộ.

  doc19p tiger_ktq 07-07-2013 785 88   Download

 • Siêu âm tiền liệt tuyến là kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm mục đích đánh giá hình thái, kích thước và cấu trúc của tiền liệt tuyến cũng như các tạng có liên quan như: bàng quang, túi tinh... Chỉ định: - Kiểm tra định kì trong khám sức khỏe định kì. - Bí tiểu tiện. - Tiểu rắt, tiểu khó, tiểu không liên tục, tia tiểu yếu ở nam giới 40 tuổi. - Đi tiểu ra máu.

  pdf105p enter_12 29-06-2013 341 82   Download

 • Chăm sóc theo dõi thai ·đoán tiền sản nhằm mục đích: Lập kế hoạch đối phó với các biến chứng có thể có của quá trình·thai nghén · Lập kế hoạch đối phó với các vấn đề có thể xảy ra cho trẻ sơ sinh. ·sinh đẻ Tìm kiếm các bất thường·Hướng dẫn quyết định chấm dứt hay tiếp tục thai nghén. có thể ảnh hưởng đến các lần mang thai kế tiếp. Có nhiều các thủ thuật xâm nhập hoặc không xâm nhập được áp dụng trong chẩn đoán tiền sản....

  doc68p ayunpatown 27-07-2010 185 63   Download

 • Triết lý nhân sinh qua các món ăn của người Thái Tây Bắc Hạc Nói đến Tây Bắc là phải nói tới huyền thoại hoa ban, những điệu xòe nồng say, những điệu khắp trữ tình và thiên truyện thơ: “Tiễn dặn người yêu” nổi tiếng. Song không chỉ có thế, người Thái Tây Bắc còn có một phong tục tập quán độc đáo, mà ngay trong văn hóa ẩm thực đã có một phong cách rất tinh tế giầu tính nhân văn. Các món ăn của người Thái Tây Bắc vừa giản dị, dân dã, vừa chứa đựng bao...

  pdf4p vannguyen1811 14-07-2010 254 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Túc thái âm
p_strCode=tucthaiam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2