intTypePromotion=4
ADSENSE

Túc thái dương bàng quang kinh

Xem 1-20 trên 21 kết quả Túc thái dương bàng quang kinh
 • Nối tiếp nội dung phần 1 của Tài liệu Khí công kinh lạc, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái tỳ kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p tsmttc_004 16-06-2015 152 81   Download

 • Kinh lạc là 1 hệ thống phong phú, gồm có : - 12 Kinh Biệt. - 12 Kinh Cân. - 15 Lạc. - 12 Kinh Chính. - 8 Mạch Kỳ Kinh. B1- HỆ THỐNG KINH CHÍNH a- Cơ Cấu Hệ Thống Kinh Chính Gồm 12 đường kinh, xếp theo thứ tự tuần hoàn kinh khí : Thủ Thái Âm Phế Kinh. Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. Túc Dương Minh Vị Kinh. Túc Thái Âm Tỳ Kinh. Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh. Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh. Túc Thiếu Âm Thận Kinh. Thủ...

  pdf16p hoahong1209 17-01-2011 332 100   Download

 • Gồm 12 đường kinh, xếp theo thứ tự tuần hoàn kinh khí: 1. Thủ Thái Âm Phế Kinh. 2. Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. 3. Túc Dương Minh Vị Kinh. 4. Túc Thái Âm Tỳ Kinh. 5. Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. 6. Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh. 7. Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh. 8. Túc Thiếu Âm Thận Kinh. 9. Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh. 10. Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. 11. Túc Thiếu Dương Đởm Kinh. 12. Túc Quyết Âm Can Kinh. ...

  pdf11p thanhnien1209 11-01-2011 158 21   Download

 • 1- ĐẶC TÍNH - Là1 Biệt mạch của kinh túc Thiếu Âm, có nhiệm vụ đem tông khí của Thận (ở dưới) lên trên (nhập vào dưới mắt) (LKhu 17, 26). - Khi Doanh Khí hoặc Vệ khí của cơ thể mà Thực thì nó sẽ chuyển vào Kiều mạch (Linh Khu 17). - Thông quán ngũ tạng, chủ trị phần Lý (Đồ Chú Nan Kinh Mạch Quyết). - Giao hội với: + Túc Thiếu Âm Thận ở Chiếu Hải (Th 6), Giao Tín (Th 8). + Túc Thái Dương Bàng Quang ở Tinh Minh (Bq 1). 2- ĐƯỜNG...

  pdf5p abcdef_39 23-10-2011 51 13   Download

 • 1- ĐẶC TÍNH + Khởi lên ở chỗ hội nhau của các kinh Dương (Nan Kinh 28). + Duy trì và liên lạc các kinh Dương (Tố Vấn Tập Chú). + Giao hội với: . Kinh túc Thái Dương Bàng quang ở huyệt Kim Môn (Bq.630. . Kinh túc Thiếu Dương Đởm ở các huyệt Đầu Lâm Khấp (Đ.11), Bản Thần (Đ.13), Dương Bạch (Đ.14), Mục Song (Đ.16), Chính Doanh (Đ.17), Thừa Linh (Đ.18), Não Không (Đ.19), Phong Trì (Đ.20), Kiên Tỉnh (Đ.21), Dương Giao (Đ.35). . Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu ở huyệt Thiên Liêu (Ttu.15). .Thủ Thái Dương...

  pdf9p abcdef_39 23-10-2011 51 11   Download

 • Mười hai kinh biệt được xếp chung vào nhóm kinh mạch. Tuy nhiên nó tạo thành hệ thống đường đặc biệt (gọi là lục hợp) xuất phát từ kinh chính. A. HỆ THỐNG ĐẶC BIỆT VỀ LỤC HỢP Chương 41, sách Linh khu mô tả lục hợp cấu thành hệ thống kinh biệt như sau: - Túc thái dương (Bàng quang) và túc thiếu âm (Thận) hợp nhau ở dưới thấp (ở nhượng chân) và ở trên (vùng ót gáy). - Túc thiếu dương (Đởm) và túc quyết âm (Can) hợp nhau ở xương mu. - Túc dương minh (Vị) và túc...

  pdf5p decogel_decogel 25-11-2010 65 6   Download

 • Tên Huyệt: Phi Dương là huyệt Lạc, ở đây có ý chỉ khí của túc Thái dương Bàng Quang bay lên hướng nhập vào túc Thiếu âm Thận, vì vậy gọi là Phi Dương (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Quyết Dương. Xuất Xứ: Thiên ‘Kinh Mạch’ (LKhu.10). Đặc Tính: + Huyệt thứ 58 của kinh Bàng Quang. + Huyệt Lạc của kinh Bàng Quang. Vị Trí: Đỉnh ngoài mắt cá chân đo lên 7 thốn, ngang huyệt Thừa Sơn 1 thốn. Nơi tiếp giáp giữa phần thịt và phần gân của bờ ngoài cơ sinh đôi ngoài. ...

  pdf5p cafe188 16-01-2011 75 6   Download

 • Tình minh Vị trí: Ở khóe mắt trong Cách lấy huyệt: Góc mắt trong ra 0,1 thốn, dựa vào bờ trong xương hốc mắt (H. 69). Ngón tay trái của thầy thuốc áp và nhãn cầu mà lấy huyệt. Cách châm: Mũi kim đưa vào hốc mắt, châm đứng kim, sâu đến 0,5 thốn, tiến kim xong để nguyên, không nâng ấn kim, lưu kim 5-10 phút. Khi rút kim, day lỗ kim 2 phút, để phòng xuất huyết. Không cứu. Chủ trị: Đau mắt, gặp gió chảy nước mắt, cận thị, quáng gà và các loại bệnh mắt....

  pdf14p haquynh1 25-07-2011 87 4   Download

 • Khởi lên ở chỗ hội nhau của các kinh Dương (Nan Kinh 28). + Duy trì và liên lạc các kinh Dương (Tố Vấn Tập Chú). + Giao hội với: . Kinh túc Thái Dương Bàng quang ở huyệt Kim Môn (Bq.630. . Kinh túc Thiếu Dương Đởm ở các huyệt Đầu Lâm Khấp (Đ.11), Bản Thần (Đ.13), Dương Bạch (Đ.14), Mục Song (Đ.16), Chính Doanh (Đ.17), Thừa Linh (Đ.18), Não Không (Đ.19), Phong Trì (Đ.20), Kiên Tỉnh (Đ.21), Dương Giao (Đ.35). . Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu ở huyệt Thiên Liêu (Ttu.15). .Thủ Thái Dương Tiểu Trường ở...

  pdf10p thanhnien1209 11-01-2011 81 3   Download

 • Tên Huyệt: Hợp = gom lại. Dương = khác với Âm, ý chỉ túc Thái Dương. Ủy Trung là huyệt Hợp của kinh túc Thái Dương Bàng Quang, huyệt ở gần huyệt Ủy Trung, nơi khí của kinh Bnàg Quang cùng tụ lại, vì vậy, gọi là Hợp dương (Trung Y Cương Mục). Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh.

  pdf5p cafe188 14-01-2011 62 3   Download

 • 1- ĐẶC TÍNH - Thông quán lục phủ, chủ trị phần Biểu (Đồ Chú Nan Kinh Mạch Quyết). - Là mạch nhận khí của Thận. - Đem khí của Thận từ dưới lên trên - Giao hội với: + Kinh Thủ Thái Dương Bàng Quang ở các huyệt Tình Minh (Bq.1), Phụ Dương (Bq.59), Bộc Tham (Bq.61), Thân Mạch (Bq.62). + Kinh Túc Thiếu Dương Đởm ở huyệt Cự Liêu (Đ. 29), Hoàn Khiêu (Đ.30), Phong Trì (Đ.20). + Kinh Thủ Thái Dương Tiểu Trường ở Nhu Du (Ttr.10). + Kinh Thủ Dương Minh Đại Trường ở Kiên Ngung...

  pdf8p abcdef_39 23-10-2011 63 11   Download

 • Hoàng Đế hỏi: Phàm nhiệt bệnh, phần nhiều cùng một loại với Thương hàn. Hoặc có người khỏi, hoặc có người chết, phần nhiều ở trong vòng 6,7 ngày, người khỏi đều từ mười ngày trở lên, là vì sao? [1] Kỳ Bá thưa rằng: Cự dương (tức Thái dương Bàng quang), là một nơi tụ hội của mọi khí dương. Mạch của nóù liền với Phong phủ, cho nên nóù chủ khí cho Chư dương [2]. Người ta phạm phải hàn tà, sẽ phát bệnh nhiệt. Nhiệt dù nặng, cũng không chết. Nếu “lưỡng cảm” về hàn mà...

  pdf6p hoahong1209 15-01-2011 63 7   Download

 • Thông quán lục phủ, chủ trị phần Biểu (Đồ Chú Nan Kinh Mạch Quyết). - Là mạch nhận khí của Thận. - Đem khí của Thận từ dưới lên trên - Giao hội với: + Kinh Thủ Thái Dương Bàng Quang ở các huyệt Tình Minh (Bq.1), Phụ Dương (Bq.59), Bộc Tham (Bq.61), Thân Mạch (Bq.62). + Kinh Túc Thiếu Dương Đởm ở huyệt Cự Liêu (Đ. 29), Hoàn Khiêu (Đ.30), Phong Trì (Đ.20). + Kinh Thủ Thái Dương Tiểu Trường ở Nhu Du (Ttr.10). + Kinh Thủ Dương Minh Đại Trường ở Kiên Ngung (Đtr.15), Cự Cốt (Đtr.16). ...

  pdf8p thanhnien1209 11-01-2011 51 4   Download

 • Tên Huyệt: Huyệt ở mặt ngoài (ngoài = dương) của nếp (khúc) gối nhượng chân, vì vậy gọi là Uỷ Dương. Xuất Xứ: Thiên ‘Ba?n Du’ (LKhu.2) Đặc Tính: Huyệt thứ 39 của kinh Bàng Quang. Biệt lạc của Túc Thái Dương, Huyệt Hợp ở dưới của kinh Tam Tiêu. Huyệt chủ hạ tiêu. Vị Trí: Ở đầu ngoài nếp nhượng chân, mặt sau lồi cầu ngoài xương đùi, giữa 2 gân cơ nhị đầu đùi và cơ gan chân. ...

  pdf4p cafe188 16-01-2011 92 6   Download

 • Là 1 Biệt mạch của kinh túc Thiếu Âm, có nhiệm vụ đem tông khí của Thận (ở dưới) lên trên (nhập vào dưới mắt) (LKhu 17, 26). - Khi Doanh Khí hoặc Vệ khí của cơ thể mà Thực thì nó sẽ chuyển vào Kiều mạch (Linh Khu 17). - Thông quán ngũ tạng, chủ trị phần Lý (Đồ Chú Nan Kinh Mạch Quyết). - Giao hội với: + Túc Thiếu Âm Thận ở Chiếu Hải (Th 6), Giao Tín (Th 8). + Túc Thái Dương Bàng Quang ở Tinh Minh (Bq 1). 2- ĐƯỜNG VẬN HÀNH -...

  pdf6p thanhnien1209 11-01-2011 99 5   Download

 • Tính vị: Vị đắng, tính hàn (Bản Kinh). Không độc (Biệt Lục). Vị đắng, cay (Trân Châu Nang). Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). + Vị đắng, tính hàn (Đông Dược Học Thiết Yếu). Quy kinh: + Là thuốc của kinh túc Thái âm Tỳ, dẫn thuốc vào kinhtúc Thiếu âm Thận (Thang Dịch Bản Thảo). + Là thuốc của kinh túc Thiếu âm Thận, thủ Quyết âm Tâm bào; Dẫn thuốc vào kinh túc Thái dương Bàng quang (Y Học Nhập Môn). + Vào kinh túc Thiếu âm thận, thủ Thiếu âm Tâm (Bản...

  pdf6p downy_quyenru 05-01-2011 64 4   Download

 • *Khoáng sản: * Tiêm̀ năng Giàu khoáng sản bậc nhất nước ta, rất phong phú, gồm nhiều loại................................ * Thực traṇ g -Than: tập trung vùng Quảng Ninh, Na Dương, Thái Nguyên, Sản lương khai thác trên 30 triệu tấn/năm. nhà máy luyện kim, nhiệt điện như Uông Bí (150 MW), Uông Bí mơ rộng (300MW), Na Dương (110MW), Cẩm Phả (600MW)… -Sắt ơ Yên Bái, kẽm-chì ơ Bắc Kạn, - Dồng-vàng ơ Lào Cai, - Bô-xit ơ Cao Bằng. -Thiếc Tĩnh Túc, sx 1000 tấn/năm cho tiêu dùng trong nước & xuất khẩu. - Apatid Lào Cai, khai thác 600.000 tấn/năm dùng để sản xuất phân bón. -Đồng-niken...

  doc12p hoanghaik23 28-02-2011 48 67   Download

 • Nhận dạng được thấu kính phân kì. Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua quang tâm và song song với trục chính). qua TKPK.  Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một vài hiện tượng đã học trong thực tiễn. Kĩ năng :  Biết tiến hành thí nghiệm bằng các phương pháp như bài TK hội tụ. Từ đó rút ra được đặc điểm của thấu kính phân kì.  Rèn được kĩ năng vẽ hình. Thái độ :  Nghiêm túc, cộng tác với bạn để thực hiện được thí nghiệm....

  pdf5p paradise6 16-12-2011 282 17   Download

 • Tính vị: Vị đắng, tính bình (Bản Kinh). Tính rất hàn, không độc (Biệt Lục). Vị đắng, ngọt (Dược Tính Luận). Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). Vị đắng, tính lạnh (Trung Dược Học). Quy kinh: Vào kinh thủ Thiếu âm Tâm, thủ Thái âm Phế, túc Thái âm Tỳ, thủ Thiếu dương Tam tiêu, túc Thiếu dương Đởm (Bản Thảo Cương Mục). Vào kinh Phế, Đại trường, Bàng quang, Đởm (Lôi Công Bào Chích Luận). + Vào kinh Tâm, Phế, Đại trường, Đởm (Trung Dược Đại Từ Điển). ...

  pdf5p downy_quyenru 05-01-2011 51 5   Download

 • CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. ( Tĩnh dạ tứ ) - Lí Bạch.... I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Cảm nhận được đề tài vọng nguyệt hồi hương ( Trông trăng nhớ quê ).được thể hiện giản dị, nhẹ nhàng.. mà sâu lắng, thấm thía trong bài thơ cổ thể của Lí Bạch... - Thấy được tác dụng của nghệ thuật đối và vai trò của câu cuối trong th ể.thơ tứ tuyệt... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:.. 1. Kiến thức:.. - Tình quê hương được thể hiện một cách chân thành , sâu s ắc c ủa Lí.Bạch... - Nghệ thuật đối và vai trò của câu kết trong bài thơ...

  doc6p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 138 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Túc thái dương bàng quang kinh
p_strCode=tucthaiduongbangquangkinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2