Tweetdeck

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tweetdeck
  • Các mạng xã hội là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc giữa mọi người, tuy nhiên bạn phải tốn bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho nó? Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy rằng bạn có thể tiêu tốn đến cả một ngày trời để quản lý các trang xã hội trực tuyến để tránh hiện tượng chất đống danh sách người thân trên Facebook. Đây là 7 cách làm giảm sự phức tạp trong việc quản lý các mạng xã hội.

    pdf3p bibocumi27 14-01-2013 30 7   Download

  • Twitter is the one of the hottest trends in social networking. With several million users, Twitter's popularity is growing everyday. Twitter will continue to increase user base while third-party companies keep popping up all over to make money building Twitter apps for phones, advertising tools, analytics/management tools and more. Some of the most popular Twitter apps include TwitPic, Twhirl, TweetDeck, and FriendorFollow. With this book, author Dusty Reagan uses one of his unpublished Twitter app ideas and takes you through the API, idea creation, development, and monetization of the app.

    pdf459p goshop_123 23-04-2013 56 7   Download

  • Quản lý nhiều tài khoản Twitter cùng lúc trên iPhone Bạn có thể dùng những ứng dụng hỗ trợ như SimplyTweet, Tweetdeck... để quản lý cùng lúc nhiều tài khoản của mạng xã hội Twitter trên iPhone. Thông thường khi sở hữu nhiều tài khoản cùng lúc trên một mạng chia sẻ, việc chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản có thể gây phiền toái cho người dùng nếu không biết cách, đặc biệt là với chiếc điện thoại iPhone.

    pdf9p davidvilla2425 02-04-2011 64 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản