intTypePromotion=1
ADSENSE

Ức chế nấm C. cassiicola

Xem 1-2 trên 2 kết quả Ức chế nấm C. cassiicola
  • Nghiên cứu này, nhằm đánh giá khả năng kiểm soát sinh học bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su do nấm Corynespora cassiicola gây ra bằng vi khuẩn Bacillus sp. S29 từ in vitro đến quy mô vườn ươm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch nuôi cấy vi khuẩn Bacillus sp. S29 có khả năng ức chế nấm C. cassiicola trong đĩa petri ở điều kiện in vitro và trên lá cao su trong điều kiện ex vivo.

    pdf11p viv2711 14-10-2020 26 1   Download

  • Nghiên cứu này đã tuyển chọn một số tác nhân vi sinh vật có hiệu quả ức chế nấm C. casiicola gây bệnh vàng rụng lá trên cao su... Từ 50 mẫu đất và cây cao su thu từ Bình Phước, Đồng Nai, Phú Tho và Lai Châu đã chọn được 8 dòng Trichoderma sp , 4 dòng vi khuẩn nội sinh. Trong điều kiện in vitro các dòng nấm Trichoderma tuyển chọn có hiệu quả ức chê sự phát triển của nấm C. casiicola từ 79,07-89,53%, dòng vi khuẩn nội sinh TS1 Bacillus amyloliquefaciens cho hiệu quả ức chế nấm cao nhất đạt 58,6%...

    pdf0p hanh_tv29 20-04-2019 48 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ức chế nấm C. cassiicola
p_strCode=ucchenamccassiicola

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2