Udfs

Xem 1-18 trên 18 kết quả Udfs
 • Hàm do người dùng định nghĩUser Defined Function) Đối với người lập trình (lập trình a ( cơ sở dữ liệu cũng không phải là ngoại lệ) thì công việc viết các thủ tục. hàm là rất cần thiết. Các thủ tục nội tại (stored procedure) và các hàm của người dùng (UDFs) được lưu trong các database trên server.

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 971 198   Download

 • Tham khảo tài liệu 'brake rotor using udf & family table', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p nguyenphuong_28 29-04-2010 134 64   Download

 • I.1 Hàm do người dùng định nghĩa là gì? Hàm do người dùng định nghĩa (user defined functions - UDFs) là một đối tượng mới được bổ sung của phiên bản SQL Server 2000. Trước hết, bạn cần biết rằng UDFs mang đầy đủ các ý nghĩa và tính chất của một hàm như đa số các ngôn ngữ lập trình khác, có nghĩa là một UDFs là một chương trình con đảm trách một xử lý nào đó với đặc tính là sẽ nhận các tham số đầu vào và trả về một giá trị kết quả xử lý tính...

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 187 45   Download

 • Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ cho thấy cách chúng ta có thể dùng các stored procedure (SPROCs) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDFs) với mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào cách dùng SPROCs để truy vấn và lấy dữ liệu về từ CSDL. Trong bài viết kế tiếp, tôi sẽ hiển thị cách bạn có thể dùng các SPROCs để cập nhật, thêm, xóa dữ liệu từ CSDL. Dùng SPROC hay không SPROC? Đó là một vấn đề…....

  pdf14p huynhphongus 07-12-2011 103 31   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Bài 7: Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure Trong phần 6 tôi đã nói tới cách chúng ta có thể dùng các Stored Procedure (SPROC) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDF) để truy vấn và lấy dữ liệu về dùng mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Trong viết này, tôi sẽ nói về cách dùng các thủ tục này để cập nhật, thêm hoặc xóa dữ liệu.

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 95 28   Download

 • DVD có nhiều điểm giống CD: chúng đều có đường kính 12 cm cho loại tiêu chuẩn, hay 8 cm cho loại nhỏ. Nhưng DVD có cách lưu dữ liệu khác, với cách nén dữ liệu và các lớp quang học có khả năng chứa nhiều dữ liệu hơn CD gấp 7 lần hoặc hơn thế nữa. Về cấu trúc phần mềm, DVD cũng khác CD ở chỗ chúng đều chứa hệ tập tin, gọi là UDF, một phiên bản mở rộng của tiêu chuẩn ISO 9660 cho CD chứa dữ liệu...

  pdf8p artemis10 08-10-2011 47 17   Download

 • 6,8 Tạo và Call SQL Server 2000 User-Defined Chức năng Trong SQL Server 2000, tôi đã nghe nói rằng bạn có thể tạo các chức năng người dùng định nghĩa (UDFs).

  pdf8p luvpro 06-08-2010 69 14   Download

 • The introductory chapters in this book (Chapters 1–4) provide an overview of SQL, SQL built-in functions, UDFs, and major vendor implementations of RDBMS and SQL functions. These chapters are meant to serve as an introduction to SQL function architecture and concepts for those readers who need to increase their knowledge and sharpen their skills.

  pdf795p redphx 30-11-2010 72 10   Download

 • Module Strategy Use the following strategy to present this module: Introduction to Preinstalling and Deploying Microsoft Windows 2000 Professional Describe the benefits of preinstalling and deploying Windows 2000 Professional on new or existing computers. Automating an Installation of Windows 2000 Professional Explain how to use an answer file to automate a Windows 2000 Professional installation. Explain how a Uniqueness Database File (UDF) can be used with an answer file during installation....

  pdf16p vuthuong 10-08-2009 66 9   Download

 • Tạo chức năng với các lược đồ liên kết Tất cả ba loại chức năng người dùng định nghĩa có thể được tạo ra với các lợi ích bổ sung đáng kể của lược đồ liên kết. Lượt xem có thể được lược đồ bị ràng buộc; theo cách này, giống như quan điểm UDFs - cả hai có thể được lược đồ bị ràng buộc.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 42 8   Download

 • Application Developer Tạo các chức năng do người dùng định nghĩa (UDFs), các khung nhìn và các kịch bản lệnh sử dụng phối cảnh dữ liệu của Rational Application Developer Debra R. Eaton, Chuyên gia công nghệ thông tin DB2, IBM Tóm tắt: Các trình cắm thêm của IBM DB2® Universal Database™ (UDB – Cơ sở dữ liệu đa năng DB2) cho Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết nối và thay đổi cơ sở dữ liệu DB2.

  pdf54p hoa_kimngan 13-09-2011 33 5   Download

 • Chương 7 trình bày những nội dung liên quan đến hàm do người dùng định nghĩa. Trong chương này, các bạn sẽ tìm hiểu một số khái niệm về hàm, các loại hàm, tạo UDF,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p youcanletgo_02 07-01-2016 21 5   Download

 • This example-driven guide shows you how to set up and configure Hive in your environment, provides a detailed overview of Hadoop andMapReduce, and demonstrates how Hive works within the Hadoop ecosystem. You’ll also find real-world case studies that describe how companies have used Hive to solve unique problems involving petabytes of data.

  pdf350p phungnguyet_123 20-02-2013 26 4   Download

 • The concept of an SQL user-defined function (UDF) is important for understanding SAS In-Database processing because it is the very mechanism that enables work from SAS programs to be executed inside the DBMS. A UDF is simply a packaged routine that can be invoked from SQL statements. Most DBMSs provide a framework for packaging code into executable modules, storing them inside the database, and making them available to clients of the DBMS. In short, UDFs make it possible to extend the SQL semantics implemented by the DBMS.

  pdf12p yasuyidol 02-04-2013 20 4   Download

 • The universal UDF in this case is called SAS_SCORE. This UDF is slightly different in that it can take a table or result set name as input, and the output is a result set. Call this a table UDF (compared to a scalar UDF like SAS_PUT UDF, which outputs a single value). The input parameter list of the SAS_SCORE UDF varies according to the DBMS and the model being executed. Regardless, the input parameter list of SAS_SCORE can be broken into two sets: the name of the scoring function to be run and the table or result set containing the...

  pdf6p yasuyidol 02-04-2013 28 4   Download

 • The universal UDF SAS_JOB represents a complex multi-step process that calls into all the SAS In-Database subsystems that can reside in the DBMS: formats (TKFORMAT subsystem), data transformation and model scoring (TKFUNCTIONS and TSPL subsystems), and analytics (TKSCIENCE subsystem). Both SAS clients and DBMS clients can use the integrated SAS servers. A SAS client communicates directly with the SAS servers deployed on the DBMS head node. The SAS client can execute SAS jobs inside the DBMS by sending commands to the SAS servers that are running on the DBMS head nodes.

  pdf12p yasuyidol 02-04-2013 24 4   Download

 • This module provides students with the knowledge and skills to automate a Microsoft® Windows® 2000 Professional installation by using an answer file and a Uniqueness Database File (UDF). Students will learn how to create an answer file and a UDF by using the Setup Manager wizard, configure additional answer file settings, and perform an automated installation of Windows 2000 Professional.

  pdf48p vuthuong 10-08-2009 60 3   Download

 • This guide is an ideal learning tool and reference for Apache Pig, the open source engine for executing parallel data flows on Hadoop. With Pig, you can batch-process data without having to create a full-fledged application—making it easy for you to experiment with new datasets. Programming Pig introduces new users to Pig, and provides experienced users with comprehensive coverage on key features such as the Pig Latin scripting language, the Grunt shell, and User Defined Functions (UDFs) for extending Pig. ...

  pdf222p hoa_can 29-01-2013 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản