Ui testing

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ui testing
 • This book presents practical techniques for writing lightweight software test automation in a .NET environment. If you develop, test, or manage .NET software, you should find this book useful. Before .NET, writing test automation was often as difficult as writing the code for the application under test itself. With .NET, you can write lightweight, custom test automation in a fraction of the time it used to take. By lightweight automation, I mean small, dedicated test harness programs that are typically two pages of source code or less in length and take less than two hours to write.

  pdf389p hotmoingay3 09-01-2013 44 16   Download

 • Nhập môn Công nghệ phần mềmn - Chương 4: Software Testing Topic in Web Testing trình bày các nội dung chính: các khía cạnh test trên web, các thành phần và chuẩn UI, công cụ kiểm thử. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  ppt33p hondacodon2006 16-04-2014 56 11   Download

 • Visual Basic 2005, together with the .NET Framework, provides a wonderfully powerful development environment. With these tools, developers can build amazingly powerful applications relatively quickly and easily. With this power, however, comes great complexity. Many books are available that discuss the Visual Basic language, and if you need to build a relatively simple application, those are generally sufficient. No books, however, address the complex issues that surround the development of more complicated Visual Basic applications.

  pdf648p tailieuvip13 19-07-2012 39 6   Download

 • Điều trị miễn dịch dị nguyên đặc hiệu, đặc biệt là sử dụng đường dưới lưỡi là một trong những phương pháp có hiệu quả làm giảm đáp ứng dị ứng đối vối dị nguyên. 40 bệnh nhân (BN) viêm mũi dị ứng (VMDƯ) với dị nguyên lông vũ được điều trị bằng đường dưới lưỡi, tỷ lệ test lẩy da dương tính đã giảm từ 100% xuống còn 83%, đặc biệt số BN dương tính mạnh và rất mạnh giảm từ 55% xuống chỉ còn 2,5%.

  pdf21p bupbelen 09-09-2011 42 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản