UML modeling

Xem 1-20 trên 91 kết quả UML modeling
 • Chapter 4 (Part II) - Enhanced Entity-Relationship and UML modeling include contens as: Fundamental principle of modeling, basic process of modeling, add constraints - structural/ semantic,...

  pdf29p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 11 1   Download

 • In this chapter, we describing features that have been proposed for semantic data models, and show how the ER model can be enhanced to include these concepts, leading to the Enhanced ER (EER) model.

  pdf22p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 10 1   Download

 • EER Model includes all modeling concepts of basic ER and additional concepts: subclasses/superclasses (lớp con/lớp cha), specialization (chuyên biệt)/generalization (tổng quát); categories, attribute inheritance (phân cấp). It is used to model applications more completely and accurately if needed. It includes some object-oriented concepts, such as inheritance.

  pdf33p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 11 1   Download

 • TÓM TẮT Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng.

  doc7p vothien_b10 21-12-2009 875 312   Download

 • Các ngôn ngữ mô hình hóa ra đời và ngày càng được cải tiến, trong đó sự ra đời của UML ( Unified Modeling language) dựa trên ba phương pháp hướng đối tượng Booch, OMT, OOSE đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ chuẩn dùng để trực quan hóa, đặc tả, xây dựng và làm sưu liệu cho các sản phẩm phần mềm và được hỗ trợ bởi các tổ chức, các công ty phát triển phần mềm trên thế giới.

  pdf171p doxuan 05-08-2009 820 298   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế uml', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vuzlong 12-07-2010 338 181   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 246 105   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf7p toidohang 23-01-2011 297 105   Download

 • The Unified Modelling Language, or the UML, is a graphical modelling language that provides us with a syntax for describing the major elements (called artifacts in the UML) of software systems. In this course, we will explore the main aspects of the UML, and describe how the UML can be applied to software development projects. Through to its core, UML leans towards object oriented software development, so in this course, we will also explore some of the important principles of object orientation....

  pdf123p doxuan 07-08-2009 354 97   Download

 • This book is intended to be a complete and useful reference to the Unified Model- ing Language (UML) for the developer, architect, project manager, system engi- neer, programmer, analyst, contracting officer, customer, and anyone else who needs to specify, design, build, or understand complex software systems. It pro- vides a full reference to the concepts and constructs of UML, including their se- mantics, syntax, notation, and purpose. It is organized to be a convenient but thorough reference for the working professional developer.

  pdf568p trannhu 07-08-2009 207 89   Download

 • The UML can be used to describe the complete development of relational and object relational databases 1 from business requirements through the physical data model. However, modeling of the physical data model must express a detailed description of the database. This is done using Rational’s Data Modeling Profile for the UML2 .

  pdf11p trannhu 08-08-2009 245 89   Download

 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 199 82   Download

 • This paper describes how to model the dynamic aspects of software systems using UML notation and semantics. The three topics covered are sequence diagrams, activity diagrams and state charts. An explanation is given of each and how they fit into the overall model structure.

  pdf10p doxuan 07-08-2009 274 46   Download

 • XML is rapidly establishing itself as the metagrammar for interorganizational communication around the Internet. It is becoming increasingly urgent that business analysts, systems analysts, and software developers be able to: • model the information to be represented in XML. • describe the relationships between the XML and the systems to process it. Having done so, they must also be able to rapidly generate the boilerplate code associated with implementing these processes.

  pdf8p doxuan 07-08-2009 402 44   Download

 • Since it’s standardization by the OMG (Object Management Group) in November 1997, the Unified Modeling Language (UML) has had a tremendous impact on how software systems are developed. The role of modeling in specifying and documenting complex software systems is being accepted, and an industrial approach to software engineering is on its way to becoming reality.

  pdf281p ptng13 17-05-2012 98 34   Download

 • Unified Modeling Language (UML) là ngôn ngữ giúp - đặc tả - trực quan hóa - xây dựng - làm sưu liệu các artifact của một hệ thống phần mềm Ví dụ : Use-Case Hệ thống Đăng Ký học phần ở một Trường ĐH

  pdf100p itvovantien 13-06-2012 73 27   Download

 • Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (tiếng Anh: Unified Modeling Language, viết tắt thành UML) là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 80 18   Download

 • Welcome to the UML Weekend Crash Course. So why another UML book? The Weekend Crash Course series is designed to give you quick access to the topics you want to learn. You won’t find a ton of reference material in this book. You won’t find a book that assumes you have a specific programming background. Instead, you will find the material you need to get the job done, no matter what your background.

  pdf385p tailieuvip13 24-07-2012 39 18   Download

 • OOAD là một kỹ thuật để phân tích các yêu cầu và tạo ra các thiết kế cho một hệ thống phần mềm. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng OOAD cần được mô tả trong một hình thức đồ họa. Phương pháp này hiển thị thông tin đồ họa được gọi là mô hình trực quan. Các mô hình hình ảnh của một hệ thống phần mềm có thể được tạo ra bằng cách sử dụng Unified Modeling Language (UML).

  pdf36p tienphuoconline 22-10-2011 66 17   Download

 • Explain what requirements there are with respect to other key RE notions such as domain properties and environment assumptions...

  ppt61p ken1802 06-04-2011 95 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản