Ứng dụng fsm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ứng dụng fsm
  • Trong tài liệu này đề cập đế các vấn đề về kiểm thử máy trạng thái hữu hạn (Finite-state Machines Testing hay viết tắt là FSMs testing) và ứng dụng của nó trong web.Chương 1là tìm hiều về FSMs Chương 2 là tìm hiểu về kiểm thử với mô hình FSMs,Chương 3 là tìm hiểu về tìm hiểu về dòng điểu khiển, phụ thuộc dữ liệu và kiểm thử tương tác. Chương 4 là kiểm thử với mô hình FSMs trong web.

    pdf43p truongnghen 30-08-2012 137 51   Download

  • Control-dominated Là hệ thống đáp ứng đáp lại tác động bên ngoài Data-dominated. Yêu cầu tính toán và truyền nhận dữ liệu với hiệu suất cao Hệ thống thông tin liên lạc, xử lý tín hiệu,…. Máy tuần được phân loại và phân hoạch thành bộ dòng dữ liệu và bộ điều khiển.Application-driven Lựa chọn cấu trúc hỗ trợ cho tập lệnh trong ứng dụng.Định nghĩa các trạng thái điều khiển hỗ trợ tập lệnh Xây dựng FSM sinh ra tín hiệu điều khiển...

    pdf28p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 78 19   Download

  • Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cải tiến của thuật toán FSM. Việc cải tiến được thực hiện thông qua một chiến lược tỉa hiệu quả hơn các tập mục ứng viên, nhờ đó giảm bớt được thời gian hiện thuật toán khai phá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf11p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ứng dụng fsm
p_strCode=ungdungfsm

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản