intTypePromotion=1

Ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông

Xem 1-2 trên 2 kết quả Ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông
  • Nội dung bài báo đi sâu vào phân tích so sánh sự khác biệt về phân bố ứng suất, biến dạng bởi tác động của hoạt tải và áp lực đất lên tường chắn, trong phạm vi mô hình vật liệu bê tông tuyến tính và phi tuyến. Việc phân tích sử dụng phương pháp truyền thống và phương pháp phần tử hữu hạn, có xét đến ảnh hưởng của việc thay đổi chiều cao đất tác dụng, ảnh hưởng của việc mở rộng đáy tường đến hiệu quả giảm độ lớn ứng suất.

    pdf7p thihuynh3006 16-03-2018 25 3   Download

  • Bài báo này trình bày một nghiên cứu về việc sử dụng vật liệu nhựa cốt sợi thủy tinh (GFRP) để gia cường, nhằm làm tăng khả năng kháng chấn cho khung bê tông cốt thép (BTCT). Đánh giá mức độ hư hại (DI) của khung có và không có gia cường GFRP bằng phương pháp số thông qua phần mềm MATLAB R2014a kết hợp với kết quả phân tích từ phần mềm SAP2000 bằng phần tử phi tuyến LINK ứng xử trễ theo mô hình Takeda có xét đến các trận động đất Taft, Land và Nort.

    pdf15p meolep2 10-12-2018 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông
p_strCode=ungxuphituyencuavatlieubetong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản