intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 9 At home and away

Xem 1-11 trên 11 kết quả Unit 9 At home and away
 • Bài giảng Tiếng Anh 7 bài 9 At home and away được thiết kế khá đơn giản, dễ hiểu nhằm hướng dẫn và củng cố cho học sinh một số kiến thức Tiếng Anh của bài. Bộ sưu tập gồm những bài giảng hay được chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô có thêm tư liệu trong giảng dạy để giúp học sinh mở rộng vốn từ, biết thêm về thì quá khứ đơn và sử dụng nó để mô tả về một kỳ nghỉ đáng nhớ, nói về những người hàng xóm... Mong rằng những bài giảng của bài At home and away sẽ là những tài liệu hữu ích cho bạn.

  ppt34p hongtrang331 21-11-2013 318 53   Download

 • Tuyển tập các giáo án hay được chọn lọc dựa trên cơ sở các bài học về At home and away của chương trình Tiếng Anh 7 giúp bạn có thêm tài liệu hay để tham khảo. Với những giáo án bài 9 At home and away học sinh được thực hành thì quá khứ đơn bằng cách kể lại một số kỳ nghỉ đáng nhớ mà họ đã trải qua, học các từ vựng liên quan đến hàng xóm, cải thiện kỹ năng sử dụng tiếng anh. Bộ sưu tập giáo án dành cho tiết học At home and away hy vọng giúp ích cho bạn trong việc học và dạy.

  doc23p thanhthanh01 21-11-2013 385 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 7 : tên bài dạy : unit 9 : at home and away. lesson 2: a2- a holiday in nha trang.', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_27 06-09-2011 670 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 7 : tên bài dạy : unit 9 : at home and away. lesson 4: b- neighbors. (b1 – 2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_27 06-09-2011 476 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 7 : tên bài dạy : unit 9 : at home and away. lesson 5: b. neighbors (b3 – 4)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_27 06-09-2011 432 11   Download

 • SUMMARY – GRADE 7 UNIT 9 : AT HOME AND AWAY (Ở nhà và đi xa) A

  pdf5p hoangvi208 13-07-2010 132 18   Download

 • Aims : Talking about vacation activities using "was, were, wasn't, weren’t " and some past regular verbs. Objective : By the end of the lesson, Ss will be able to tell the recent events in the past, to use the past simple tense with irregular verbs correctly. eaching aids : Poster, Tape, pictures.

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 81 6   Download

 • Aims : Reading for details to understand Hoa 's sewing work and further practice in Wh - questions to talk about past activities. Objective : By the end of the lesson, Ss will be able to use the short answers in the past + some regular Verbs in the past. Teaching aids : Poster, pictures. 1. Pre - Reading Pre - teach : a hobby : sở thích a sewing machine : máy may a cushion : cái gối useful : có ích (to) sew : may decide – decided : quyết định try – tried : cố gắng...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 93 5   Download

 • Aims : Practice the Past Simple tense in negative and Inter forms and short answers to talk about past activities. Objective : By the end of the lesson, Ss will be able to tell what happen in the past (negative + Inter.) Teaching aids : Poster. I. Warm up : Revision . * Pemanism : come, improved, wore, came, received, improve, receive, wear, take, took.

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 93 5   Download

 • Aims : Reading for details about the Robinson 's vacation and practice Wh - questions in the Past Simple tense. Objective : By the end of the lesson, Ss will be able to retell the story of the Robinson 's trip to Tri Nguyen Aquarium. Teaching aids : Poster, pictures.

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 87 5   Download

 • Aims : Reading Ba 's diary to understand the details and talk aboutpast activities. Objective : By the end of the lesson, Ss will be able to read for details and make some wrong sentences true. Teaching aids : Text books.

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 77 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 9 At home and away
p_strCode=unit9athomeandaway

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2