Uỷ quyền ban quản lý khu công nghiệp

Xem 1-20 trên 176 kết quả Uỷ quyền ban quản lý khu công nghiệp
 • Quyết định 0987/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

  doc3p giangdien 18-08-2009 85 4   Download

 • Công văn 2925/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc uỷ quyền cấp sổ lao động cho ban quản lý khu công nghiệp

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 40 3   Download

 • Quyết định số 635/2004/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 45 4   Download

 • Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

  doc3p thachsanh 18-08-2009 36 2   Download

 • Quyết định số 367/2004/QĐ-BTM về uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bình Phước quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 40 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

  pdf5p chuonchuongiay 07-01-2011 96 15   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương.

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 89 10   Download

 • Quyết định số 0971/2002/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawxnk4 10-11-2009 44 6   Download

 • vLĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 69 6   Download

 • Quyết định số 1175/2002/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf4p lawtm6 29-10-2009 66 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 61 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 65 4   Download

 • Quyết định số 0467/2001/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawgtvt8 26-11-2009 35 3   Download

 • Quyết định 987/2003/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawdt6 02-12-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 1175/2002/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawgtvt7 26-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định 987/2003/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

  pdf4p lawtm5 29-10-2009 41 1   Download

 • Quyết định số 0971/2002/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf4p lawtm6 29-10-2009 42 1   Download

 • Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung một số loại Giấy phép; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số: 57/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đ ều của Luật Đầu tư;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số 322/2004/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 60 7   Download

Đồng bộ tài khoản