intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của cánh đồng lớn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Vai trò của cánh đồng lớn
 • Mục đích của đề tài là phân tích hiệu quả kỹ thuật của hộ sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng lớn ở huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang Từ đó đề xuất giải pháp thích hợp nhằm giảm chi phí, tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình trồng lúa tại địa bàn nghiên cứu góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

  pdf82p caphesuadathemot 28-02-2022 11 2   Download

 • Bài viết sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo, các nghiên cứu cũng như từ cái nhìn thực tế của người trong cuộc để chỉ ra vai trò của phân phối đối với sự lưu thông hàng hóa trên thị trường, đồng thời nhận diện ra những thách thức lớn tác động đến thị trường phân phối ngành bán lẻ tại Việt Nam hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó đề xuất một số những khuyến nghị dưới góc nhìn của doanh nghiệp phân phối.

  pdf8p visergeybrin 25-11-2021 17 0   Download

 • Bài viết sẽ đi vào đánh giá khái quát tình hình công nghiệp phụ trợ ngành điện tử Việt Nam trong thời gian qua, từ đó, đánh giá những cơ hội và thách thức của ngành trong bối cảnh hội nhập. Trong số vài trăm doanh nghiệp điện tử đang hoạt động, chỉ có khoang ¼ số đơn vị tham gia sản xuất phụ tùng, linh kiện, phần lớn trong số này là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất phục vụ xuất khẩu là chủ yếu, tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm mới chỉ đạt 20%.

  pdf8p visteveballmer 06-11-2021 19 0   Download

 • Những năm vừa qua đã chứng kiến sự quan tâm ngày càng lớn của thế giới đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) trên cả hai phƣơng diện lý thuyết và thực tiễn. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang là vấn đề nóng của mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu này nhằm đƣa ra mô hình nghiên cứu và phân tích vai trò của trách nhiệm xã hội đối với nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập thế giới.

  pdf8p viwinter2711 05-10-2021 15 2   Download

 • Công tác tài năng trẻ những năm gần đây được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, vai trò tập hợp, đồng hành, phát huy của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đã góp phần hình thành lớp thanh niên, trí thức trẻ tài năng trên mọi lĩnh vực, với ý chí và khát vọng xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  pdf6p vijihyo2711 25-09-2021 17 1   Download

 • Đồng bằng sông Hồng là một vùng đất rộng lớn, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là chìa khoá giúp vùng có thể thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và góp phần khẳng định vai trò là “động lực, đầu tầu” cho sự phát triển chung của cả nước.

  pdf9p vivelvet2711 17-09-2021 15 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia mô hình cánh đồng lớn của các nông hộ sản xuất lúa tại huyện Vĩnh Hưng - tỉnh Long An. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng - tỉnh Long An.

  pdf121p chuheodethuong 30-07-2021 0 0   Download

 • Quan niệm về doanh nghiệp vừa (DNV) không giống nhau ở các nước khác nhau, nhưng khu vực doanh nghiệp này đều có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của mọi nước. Đặc thù về quy mô làm cho việc phát triển và kinh doanh bền vững của DNV chịu tác động lớn từ cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, cả về thuận lợi và thách thức, hứa hẹn tạo ra nhiều thay đổi cho hệ thống doanh nghiệp quốc gia. Đối với nước ta, hệ thống doanh nghiệp đã có nhiều bước tiến lớn, giúp khu vực DNV có sự phát triển đáng kể, và việc kinh doanh của nhiều DNV cũng đã có nhiều thành tựu.

  pdf16p vinhvnh1212 28-06-2021 27 1   Download

 • Bài viết này thảo luận trực diện về vai trò và tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến chuỗi cung ứng lạnh của Việt Nam. Việc thiếu các khí lạnh và trang thiết bị cho hàng lạnh trong chuỗi cung ứng, cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ chuỗi lạnh là một vấn đề rất lớn đặt ra cho ngành hàng nông sản Việt Nam.

  pdf11p vijijen2711 10-06-2021 39 3   Download

 • Bài viết trình bày bối cảnh ra đời của sáng kiến Genève, vai trò của các nước lớn trong việc giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954 và một số kết quả đạt được từ các hội nghị này. Qua đó làm sáng rõ xu thế vận động hòa bình quốc tế cũng như xu hướng chung giải quyết cuộc chiến tranh ở Đông Dương của các nước lớn trong quá trình tham gia Hội nghị Genève.

  pdf9p vianttinic2711 19-04-2021 19 0   Download

 • Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng đã và đang vượt qua mọi sự phê phán, xuyên tạc của các thế lực thù địch từ đó tiếp tục khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của mình. Trước những biến động to lớn mang tính cách mạng của kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, triết học Mác - Lênin vẫn chứng tỏ được sức sống bền vững và giá trị thời đại trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề của toàn cầu.

  pdf7p vimichigan2711 24-03-2021 93 12   Download

 • Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chợ luôn có vai trò quan trọng đối với mọi mặt trong đời sống của người dân. Đối với cư dân Đà Nẵng, bên cạnh các chợ lớn khác, chợ Hàn góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của thành phố. Sự đóng góp đó không chỉ ở hiện tại mà đã được định hình dưới thời các chúa và vua Nguyễn.

  pdf5p vipennsylvania2711 05-11-2020 8 0   Download

 • Sử dụng trực quan sinh động là con đường quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở các Trường Trung học Phổ thông hiện nay. Hệ thống di tích lịch sử với tư cách là một bộ phận của đồ dùng trực quan do đó cũng có ý nghĩa to lớn đối với quá trình dạy học lịch sử. Bài viết, phân tích vị trí, ý nghĩa của hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với quá trình dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 33 4   Download

 • Tiềm năng thị trường trong lĩnh vực vi sinh công nghiệp ở nước ta tương đối lớn và có sự khuyến khích từ Nhà nước. Tuy nhiên công nghệ nội địa chưa đáp ứng được kỳ vọng về nguồn cầu trong nước, mức độ sẵn sàng công nghệ của Việt Nam cho sản xuất và thương mại các sản phẩm vi sinh công nghiệp còn rất hạn chế; trình độ, năng lực của các công nghệ thành phần còn yếu ở một số công nghệ đóng vai trò quan trọng. Do vậy, để phát triển công nghệ vi sinh trong công nghiệp tại Việt Nam, bên cạnh những định hướng trước mắt và lâu dài, cần có những điều chỉnh về cơ chế, chính sách.

  pdf4p nguathienthan6 02-07-2020 40 3   Download

 • Trong bối cảnh kỹ thuật in ấn chưa phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ, giá cả giấy mực trên thị trường khá đắt đỏ, việc sao chép mất nhiều thời gian công sức, mà nhu cầu thưởng thức của giới nho sĩ trí thức Nam Bộ là rất lớn, nên các hiệu sách người Hoa Chợ Lớn (Gia Định) đã đưa Truyện Kiều sang khắc in ở Phật Sơn (Quảng Đông) rồi mang về phát hành ở Nam Bộ, góp phần truyền bá kiệt tác dân tộc này trong lòng xã hội miền Nam.

  pdf7p viino2711 08-05-2020 34 6   Download

 • Vài năm trở lại đây đã ghi nhận nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ trong xây dựng và thực thi cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Nỗ lực này được thể hiện bằng nhiều chính sách và hành động cụ thể. Các chính sách và hành động đều xác định và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của cải thiện môi trường kinh doanh là bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

  pdf4p kequaidan4 04-05-2020 48 1   Download

 • Kinh tế biển có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay thì kinh tế biển Hải Phòng càng giữ vai trò quan trọng và đem lại nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo.

  pdf5p vishani2711 17-04-2020 28 0   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả hướng tới việc xem xét những điều kiện cụ thể của môi trường truyền thông ở Việt Nam hiện nay - vốn được đặc trưng bởi vai trò tạo dư luận ngày càng quan trọng của truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội – có ảnh hưởng như thế nào đến những hành động tập thể của “cộng đồng mạng”. Bằng cách sử dụng cụm “hành động tập thể”, chúng tôi muốn thao tác hoá lại khái niệm “đám đông” hiện đang được sử dụng một cách phổ biến với hàm ý ám chỉ những tác động tiêu cực của cộng đồng mạng trong những tranh cãi gay gát về các vấn đề xã hội gần đây.

  pdf7p angicungduoc3 01-04-2020 60 4   Download

 • Phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)- mô hình hợp tác xã ở Việt Nam- là một trong những giải pháp quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động của một số QTDND thời gian qua đã bộc lộ một số yếu kém và sai phạm cần được quan tâm, xử lý để củng cố và phát triển bền vững, tránh ảnh hưởng tới danh tiếng chung của cả Hệ thống. Tổ chức đầu mối liên kết, hỗ trợ và giám sát các QTDND là QTDND Trung ương- thành lập năm 1995, đến năm 2013 chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) Việt Nam.

  pdf14p nguathienthan3 27-02-2020 67 7   Download

 • Trong vòng vài năm trở lại đây, có sự gia tăng tần suất trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ mắc viêm màng não do E. coli tại khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1, trong đó có nhiều trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Mặc khác, tuy đã có nhiều nghiên cứu về viêm màng não E. coli ở trẻ sơ sinh, nhưng số nghiên cứu về bệnh này trên dân số trẻ lớn hơn cho tới nay trên toàn thế giới là không nhiều. Đồng thời, tại các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, hiện nay chưa có một nghiên cứu nào mô tả đầy đủ các khía cạnh của viêm màng não E. coli ở những trẻ ngoài tuổi sơ sinh.

  pdf8p nhadamne 04-02-2020 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của cánh đồng lớn
p_strCode=vaitrocuacanhdonglon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2