intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của hệ thống tài chính Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Vai trò của hệ thống tài chính Việt Nam
 • Bài viết nêu lên nền kinh tế Việt Nam lại càng phải tăng tốc để có thể bắt kịp và tận dụng đòn bẩy công nghệ vô cùng lớn lao này trong việc nâng cao chất lượng của tăng trưởng. Theo đó, hệ thống tài chính, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đòi hỏi phải phát triển ở mức độ sâu hơn, hiện đại hơn, song vẫn đảm bảo tính an toàn, lành mạnh trước những biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 82 12   Download

 • Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay gồm có 3 chương, trong đó chương 1 trình bày về tìm hiểu hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của hệ thống tài chính; chương 2 - cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay; chương 3 - một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay.

  doc33p tranlinh2708 02-05-2015 149 34   Download

 • Hệ thống tài chính là tổng thể bao gồm các định chế tài chính và thị trường tài chính thực hiện chức năng gắn kết cung cầu về vốn. Để thấy được bức tranh đầy đủ về quá trình phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam, bài viết đưa ra những nhận định vừa là cơ sở lý luận vừa là thực tiễn để khẳng định vai trò của hệ thống tài chính đối với phát triển kinh tế, và khái quát quá trình phát triển hệ thống tài chính Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay trải qua những thăng, trầm của nền kinh tế.

  pdf12p nguaconbaynhay2 04-01-2020 28 3   Download

 • Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ, cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đây là một cơ hội và cũng là thách thức rất lớn để nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chính Việt Nam nói riêng phải tận dụng được đòn bẩy về công nghệ lớn lao này. Trong đó, hệ thống tài chính có vai trò huyết mạch, chủ chốt trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Muốn vậy, việc tái cấu trúc lại một thị trường tài chính hiện đại giữa thị trường tài chính tiền tệ và thị trường vốn càng trở nên quan trọng.

  pdf7p vikakashi2711 21-05-2019 29 3   Download

 • Hệ thống tài chính mà trung tâm là hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế thông qua việc điều hòa cung cầu về nguồn tài chính giữa các chủ thể phục vụ cho các hoạt động kinh tế. Hệ thống tài chính Việt Nam trải qua thời gian dài hình thành, phát triển cùng với thay đổi của lịch sử đất nước, nhưng chuyển biến rõ rệt từ thời điểm nền kinh tế chuyển đổi từ nên kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

  pdf14p nguaconbaynhay2 04-01-2020 32 1   Download

 • Bài viết Vai trò của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với sự ổn định của hệ thống tài chính trình bày về khái niệm ổn định tài chính, mô hình thể chế và vai trò của NHTW trong việc thực thi chính sách an toàn vĩ mô, vấn đề ổn định tài chính ở VN.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 84 3   Download

 • Bài giảng Thẩm quyền của hội đồng nhân dân trong quy trình ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh sau đây bao gồm những nội dung về hệ thống tài chính Việt Nam, cơ sở pháp lý về vai trò HĐND trong hoạt động giám sát tài chính - ngân sách, nguyên tắc hoạt động của hội đồng nhân dân, quy trình ngân sách Nhà nước, mục đích, yêu cầu hoạt động thẩm tra, giám sát và một số nội dung khác.

  ppt38p cocacola_03 05-10-2015 120 18   Download

 • Trong chương này sẽ trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam, giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính, nêu một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p estupendo1 03-08-2016 250 17   Download

 • Bài giảng "Tổng quan về tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp cho người đọc có thể trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích các nguyên tắc kế toán, các yêu cầu cơ bản của kế toán, các yếu tố cơ bản trên BCTC; nêu một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_01 09-11-2015 105 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền gửi: Nguyên lý và thực tiễn chính sách tại Việt Nam để nắm bắt được những nội dung về nguyên lý vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền gửi, thực tiễn chính sách bảo hiểm tiền gửi tại VN.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 238 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vai trò của các chỉ số an toàn vĩ mô (MPIS) đối với việc giám sát an toàn vĩ mô hệ thống tài chính để nắm bắt được những nội dung về khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô và các công cụ chính sách, sự cần thiết xây dựng công cụ an toàn vĩ mô và chỉ số an toàn vĩ mô và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 56 4   Download

 • Bài viết làm rõ khái niệm, các thành phần cơ bản của hệ thống tài chính xanh; phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đầy phát triển hệ thống tài chính xanh (hoàn thiện khung khổ pháp lý khuyến khích phát triển trung gian tài chính xanh, các công cụ huy động vốn xanh và các hình thức đầu tư xanh; thúc đẩy vai trò chủ động của mô hình ngân hàng xanh và các trung gian tài chính xanh trong việc tạo ra các nguồn vốn xanh; nâng cao nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đầu tư xanh và tiêu dùng xanh, hướng tới sự chuy...

  pdf3p kequaidan8 03-11-2020 25 3   Download

 • Mục tiêu của bài viết này là phân tích những cơ hội và rủi ro mà fintech mang lại cho hệ thống tài chính Việt Nam, vai trò của regtech (regulatory technology) trong hệ sinh thái fintech, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan điều tiết và giám sát hệ thống tài chính ngân hàng trong bối cảnh trỗi dậy của fintech.

  pdf8p caygaocaolon9 04-01-2021 14 2   Download

 • Luận văn: Tổng hợp về hệ thống Tài chính công và nhận xét hệ thống tài chính công ở Việt Nam nội dung gồm có 2 phần: phần 1 tổng hợp về hệ thống tài chính công, phần 2 nhận xét về hệ thống tài chính công ở Việt Nam.

  doc34p takara1617 13-11-2012 429 171   Download

 • Bài thuyết trình Quản trị tài chính quốc tế: Hệ thống tỷ giá Việt Nam trình bày cơ chế truyền dẫn và vai trò tỷ giá, công cụ điều hành, các chế độ tỷ giá, hoạt động điều hành tỷ giá ở VN, dữ liệu tỷ giá 3 năm qua.

  pdf20p nluu9184 09-05-2014 100 11   Download

 • Chuyên đề 3 Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính nhằm trình bày về các nội dung giới thiệu về sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại. Vai trò của các NHTM trong hệ thống tài chính. Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng. Sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh tế.

  pdf48p navy_12 21-05-2014 131 11   Download

 • Bài giảng gồm các nội dung chính: Đặc điểm và vai trò của hệ thống di tích, danh thắng Việt Nam, hệ biểu tượng trong hệ thống di tích danh thắng Việt Nam, một số di tích danh thắng tiêu biểu Bắc bộ, một số di tích danh thắng tiêu biểu Trung bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf114p hpnguyen11 16-05-2018 58 3   Download

 • Bài giảng Chiến lược tài chính 2011-2020 trình bày khái niệm chiến lược, hệ thống tài chính và hoạt động tài chính, vai trò của chiến lược tài chính và thực trạng nền tài chính quốc gia 2001 - 2010 và các nội dung khác.

  pdf46p hoahue91 26-07-2014 111 17   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: • Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định. • Giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam. • Giải thích các nguyên tắc kế toán, các yêu cầu cơ bản của kế toán, các yếu tố cơ bản trên BCTC • Nêu một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. • Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một các tổng quát vào...

  pdf21p thjennenhox 28-08-2013 122 14   Download

 • Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn thông qua phương thức giao dịch và những công cụ tài chính nhất định. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại tích sản tài chính hay các công vốn hoặc vốn. Đây cũng là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế hàng hóa. Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội...

  doc41p ngtuananh2893 14-07-2013 89 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của hệ thống tài chính Việt Nam
p_strCode=vaitrocuahethongtaichinhvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2