intTypePromotion=3

Vai trò của khu vực FDI trong năng suất lao động

Xem 1-1 trên 1 kết quả Vai trò của khu vực FDI trong năng suất lao động
  • Bài viết phân tích đánh giá thực trạng năng suất lao động ở Việt Nam hiện nay, vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam dựa trên cơ sở kết nối giữa khu vực FDI với các khu vực kinh tế còn lại của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp tăng năng suất lao động ở Việt Nam trong thời gian tới dựa trên hiệu ứng liên kết và lan tỏa của khu vực FDI – khu vực kinh tế có NSLĐ rất cao.

    pdf10p thanhtrieung 06-09-2018 27 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Vai trò của khu vực FDI trong năng suất lao động
p_strCode=vaitrocuakhuvucfditrongnangsuatlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản