intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của nông nghiệp trong ngành kinh tế

Xem 1-20 trên 177 kết quả Vai trò của nông nghiệp trong ngành kinh tế
 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của nông nghiệp trong ngành kinh tế, sử dụng đất trong nông nghiệp, các hệ thống sản xuất nông nghiệp, sử dụng đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực ở Việt Nam, phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu, các công nghệ và thực hành CSA,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p nutifooddau 18-01-2019 22 4   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 15: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" trình bày về 5 chức năng quan trọng của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

  pdf4p nghe123 06-05-2016 62 4   Download

 • Bài giảng Nông nghiệp trong phát triển kinh tế bao gồm những nội dung về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp; vai trò của nông nghiệp trong phát triển; định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam. Đây là bài giảng hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Nông nghiệp và những nhà hoạch định chính sách.

  ppt20p cocacola_04 20-10-2015 108 16   Download

 • Trong quá trình đ y mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trí thức có vai trò quan trọng. Trên cơ sở phân tích các quan niệm khác nhau về trí thức, bài báo phân tích vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó, xây dựng bốn giải pháp để phát huy vai trò của trí thức, đó là: Xây dựng chiến lược phát triển đúng đắn đội ngũ trí thức; áp dụng các chính sách sử dụng, đãi ngộ trí thức đồng bộ đúng...

  pdf8p phalinh15 12-08-2011 203 77   Download

 • Nội dung chính của bài giảng "Kinh tế phát triển" tập trung giải đáp cho người học một số vấn đề như: Tại sao nông nghiệp lại là ngành đặc biệt, vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế, an ninh lương thực có phải là vấn đề quan trọng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p nganga_05 25-09-2015 110 9   Download

 • Nông nghiệp nông thôn có vị trí hết sức quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Nước ta hơn 80% dân số sống ở nông thôn và hơn 70% lao động trong ngành nông nghiệp, hàng năm nông nghiệp sản xuất ra hơn 40% tổng sản phẩm xã hội và 50% giá trị thu nhập quốc dân. Vai trò của nông nghiệp nông thôn còn thể hiện ở việc xuất khẩu các nông sản có ảnh hưởng đến kim nghạch xuất khẩu với một thế mạnh về điều kiện đất đai, thiên nhiên, thời tiết và khí hậu,...

  pdf68p ngochanh 31-07-2009 624 348   Download

 • Vai trò của nông nghiệp nông thôn nước ta. Nông nghiệp nông thôn có vị trí hết sức quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Nước ta hơn 80% dân số sống ở nông thôn và hơn 70% lao động trong ngành nông nghiệp, hàng năm nông nghiệp sản xuất ra hơn 40% tổng sản phẩm xã hội và 50% giá trị thu nhập quốc dân. Vai trò của nông nghiệp nông thôn còn thể hiện ở việc xuất khẩu các nông sản có ảnh hưởng đến kim nghạch xuất khẩu với một thế mạnh về điều kiện...

  pdf70p thu_nguyet 26-07-2010 264 107   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất hiện chiếm trên 23% GDP trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Đối với nhiều địa phương giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tạo ra chiếm trên 50% GDP tính theo lãnh thổ. Lực lượng lao động trong nông nghiệp ở nước ta chiếm trên 2/3 trong tổn số. Những con số đã nêu phần nào nói lên vai trò của ngành nông nghiệp. Vì vậy nông nghiệp nông thôn dược Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng. Nông nghiệp nông thôn là mặt trận kinh tế trọng yếu, là cơ sở để phát triển...

  doc74p dinhthao00 14-06-2011 180 74   Download

 • Ngày nay, khi Việt Nam đã và đang gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì việc phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng được quan tâm nhiều nhất. Trong đó, nền kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Nông nghiệp là ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu các loại hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đảm bảo an ninh lương thực và góp phần ổn định chính trị -...

  pdf58p vovantungqtkd5a 09-01-2013 125 42   Download

 • Đôi nét về sản xuất nông nghiệp và ngành sản xuất rau, hoa, quả của Australia Australia có diện tích tự nhiên 768 triệu hec ta (7.680.000 km2, rộng gấp 23 lần Việt Nam. Tuy có đến gần 2/3 diện tích (436 triệu hec ta) là đất có thể canh tác, nhưng Australia chỉ sử dụng có 46 triệu hec ta,

  pdf5p donghanhmuathi 02-05-2013 56 12   Download

 • Luận án "Nông nghiệp tỉnh Cà Mau phát triển theo hướng bền vững" thực hiện nghiên cứu với các mục đích nhằm hệ thống hóa và cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững nói chung và ở tỉnh Cà Mau nói riêng; từ đó, cho thấy vai trò hết sức to lớn và quan trọng của nông nghiệp trong việc góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p sutihana 05-12-2016 45 8   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày những khía cạnh thương mại và phát triển của chính sách công nghệ sinh học quốc tế của Mỹ, công nghệ sinh học và thế giới đang phát triển, quan niệm về công nghệ sinh học trong nông nghiệp, nghị định thư cartagena về an toàn sinh học, vai trò của công nghệ sinh học trong viện trợ lương thực thế giới và ngành nông nghiệp chăn nuôi.

  pdf41p roongkloi 01-09-2017 36 2   Download

 • Đề cương môn Kinh tế hợp tác gồm có nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, cơ sở khoa học về sự phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã và các hình thức kinh tế mới ở nông thôn, kinh tế hợp tác với sự phát triển ngành nông nghiệp theo khu vực và lãnh thổ, vai trò của nhà nước đối với kinh tế hợp tác,...

  doc6p carolcarol98 14-09-2017 31 3   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản....

  ppt19p hongha_happy1989 04-07-2010 925 213   Download

 • Hiện nay cây ăn quả đã trở thành một trong những loại cây là thế mạnh kinh tế ở Việt Nam. Sản phẩm cây ăn quả ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, đồng thời là nguồn xuất khẩu sang các nước trong khu vực cũng như một số thị trường lớn trên thế giới như Châu Âu và sắp tới là Hoa Kỳ. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, sản phẩm cây ăn quả ở Việt Nam ngoài việc sử dụng ăn tươi, còn là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Do đó, cây ăn quả...

  doc14p quyenpt2511 27-03-2010 898 146   Download

 • Hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường có tác động mạnh mẽ tới đời sống con người và xã hội. Đặc biệt là sự ra đời và phát triển của NHTM cả về quy mô số lượng, chất lượng các dịch vụ. Cho đến nay ngành ngân hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế với sự hình thành của hệ thống ngân hàng hai cấp: NHTW và NHTM. Bồi cạnh đó, nền kinh tế thị trường phát triển đó thúc đẩy quá trình xâm nhập và phát triển về tư tưởng,...

  doc86p doiducdatpro 25-04-2011 245 113   Download

 • Chương 7 Tổ chức lãnh thổ dịch vụ Việt Nam I. Vai trò của dịch vụ trong đời sống kinh tế x∙ hội Trong nền kinh tế hiện đại, dịch vụ trở thành một mảng kinh tế thực sự, đối tượng hoạt động của mảng ngành này là khai thác mọi tiềm năng của kết cấu hạ tầng để phục vụ cho nền sản xuất và đời sống xã hội. Khác với công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ là một ngành không tạo ra của cải vật chất nhưng có ý nghĩa đặc biệt nhờ việc làm tăng thêm giá trị...

  pdf15p ctnhukieu3 30-04-2011 299 95   Download

 • Chăn nuôi là một ngành sản xuất rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó cung cấp nhiều loại sản phẩm phục vụ và nâng cao đời sống con người, dùng trong nước và để xuất khẩu. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và đất nước, ngành chăn nuôi có vai trò quan trọng: - Cung cấp ngày càng nhiều thực phẩm với chất lượng cao đối với đời sống nhân dân, cải thiện đời sống bằng những sản phẩm chăn nuôi như các loại thịt, cá, trứng, sữa......

  pdf218p xuanhoadbp1990 08-10-2012 147 61   Download

 • Nhện nhỏ hại thực vật (phytophagous mites) là những động vật nhỏ thuộc bộ Acarina (Ve Bét), lớp Arachnida (Nhện), ngành Arthropoda (Chân Đốt), có ảnh hưởng ngày một lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Nhện nhỏ hại làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng nông sản đối với một số loại cây trồng như cam quýt, bông, trà, đậu, khoai tây... và mới đây là trên lúa.

  pdf61p trua_nang 19-04-2013 232 61   Download

 • Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bước vào thế kỷ XXI, với những thách thức về an ninh lương thực, dân số, môi trường sinh thái,… nông nghiệp được dự báo là vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng ấy....

  doc71p dinhthao00 10-06-2011 126 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của nông nghiệp trong ngành kinh tế
p_strCode=vaitrocuanongnghieptrongnganhkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2