intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của xuất khẩu thủy sản

Xem 1-20 trên 62 kết quả Vai trò của xuất khẩu thủy sản
 • Ngày 5/10/1961, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành nghị định 150CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục thủy sản. Đây là thời điểm ra đời ngành Thủy sản Việt Nam như một chính thể ngành kinh tế - kỹ thuật của đất nước.

  doc14p darkmagic2911 08-04-2011 1045 223   Download

 • Bài viết làm rõ vai trò của xuất khẩu hàng thủy sản đối với sự phát triển kinh tế Việt nam, các nhân tố tác động tới hoạt động xuất khẩu thủy sản ở nước những năm qua, trên cơ sở đó đưa ra một số vấn đề cần lưu ý nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

  pdf11p cothumenhmong 01-11-2019 36 6   Download

 • Xuất khẩu - thành công lớn nhất của ngành thủy sản. Xuất khẩu thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và các dịch vụ hậu cần khác của ngành. Như vậy xuất khẩu đóng một vai trò rất quan trọng đối với ngành thuỷ sản. Để hiểu rõ hơn về xuất khẩu thuỷ sản những cơ hội và thách thức. Thông qua việc nghiên cứu và phân tích các tài liệu và số liệu thống kê của ngành thuỷ sản và xuất khẩu thuỷ sản để thấy được thực trạng của ngành...

  pdf13p truongan 19-11-2009 2325 916   Download

 • Vị trí và vai trò của ngành thuỷ sản và xuất khẩu thuỷ sản ở nước ta. Trong nền kinh tế quốc dân, thuỷ sản là một trong những ngành có nhiều khả năng và tiềm năng huy động để phát triển, có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao vào những năm tới và tiến kịp các nước trong khu vực nếu có các chính sách thích hợp và được đầu tư thoả đáng. Với bờ biển dài 3260 km cùng 112 cửa sông, lạch, vùng đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km2 và hơn 4000...

  pdf96p intel1212 06-12-2012 201 47   Download

 • Xu hướng trong thương mại nông nghiệp toàn cầu; SPS làm rào cản phi thuế: các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong thương mại thực phẩm toàn cầu; vai trò của thể chế;... là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Tiêu chuẩn, thể chế và thương mại quốc tế: Trường hợp ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam" của Laura Chirot.

  pdf38p codon_10 05-04-2016 59 6   Download

 • I- Vai trò của ngành thuỷ sản đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. Chúng ta biết, từ "thuỷ sản" xuất hiện từ lâu, từ khi ông cha ta mới sinh ra chưa biết là cái gì, nhưng nó có thể đánh bắt giúp con người tồn tại, dù dưới hình thức này hay hình thức khác. Ngày nay, nguồn thuỷ sản có vai trò rất quan trọng, không những phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong nước, mà chúng ta còn áp dụng công nghệ hiện đại để chế biến xuất khẩu sang thị trường thế giới....

  pdf67p thannong1311 15-09-2012 119 35   Download

 • Đối với hầu hết các nước, ngành thủy sản có vai trò quan trong trong nêng kinh tế, đặc biệt đối với những nước có vùng biển và vùng nước nội địa phong phú. Việt Nam là nước có mặt biển rộng với hơn 3200 km bờ biển, có nhiều hồ và sông suối trong đất liền. Phát triển ngành thủy sản có vị trí quan trọng trong nền kinh tế ở nước ta. Ngành thủy sản là ngành kinh tế có khả năng tạo ra nhiều giá trị tăng, vì vậy phát triển ngành thủy sản, đặc biệt phát...

  pdf31p madao2 09-06-2010 1196 495   Download

 • Tính tất yếu Ngành thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp thực phẩm cho con người. Đối với Việt Nam đây được coi là ngành kinh tế chiến lược của đất nước, ngành đã có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động và góp phần đáng kể trong việc tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia. Đặc biệt từ khi Việt Nam gia nhập WTO để đảm bảo cho ngành thủy sản hội nhập...

  pdf85p thannong1311 14-09-2012 218 102   Download

 • Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của khối ASEAN, AFTA, tham gia khối APEC, gia nhập WTO và ký kết nhiều mối quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia khác… Chính những điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước thì XK đóng vai trò chủ đạo và...

  pdf99p sony_12 25-06-2013 218 62   Download

 • Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và pháp triển do nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quyết định đến sự phát triển của quốc gia...

  pdf16p 951847623 09-04-2012 128 34   Download

 • Việt Nam hiện nay là nước có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chúng ta vẫn còn khả năng bị tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trên thế giới . Chúng ta cần nhanh chóng đuổi kịp và “sánh vai với các cường quốc trên thế giới”bằng một nền kinh tế mạnh và ổn định.Muốn vậy chúng ta cần phát triển nền kinh tế trên mọi mặt, mọi lĩnh vực .Xuất nhập khẩu là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới trình độ phát triển kinh tế của nước...

  doc42p dinhthao00 10-06-2011 97 23   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế có vai trò quan trọng. Chính vì thế, đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế, trong đó có thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa là một trong các mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu của nhiều quốc gia, nhất là những nước đang công nghiệp hoá như Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: Nhà nước khuyến khích xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực có lợi thế so sánh thông...

  pdf99p dell1122 06-09-2012 75 23   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế có vai trò quan trọng. Chính vì thế, đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế, trong đó có thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa là một trong các mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu của nhiều quốc gia, nhất là những nước đang công nghiệp hoá như Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: Nhà nước khuyến khích xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực có lợi thế so sánh thông...

  pdf116p hotmoingay5 20-01-2013 81 21   Download

 • Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Vì vậy việc đẩy mạng giao lưu thương mại quốc tế nói...

  pdf14p konbetocroi 20-10-2012 53 6   Download

 • Bài viết nêu lên một số biện pháp hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian qua, cùng các biện pháp tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian tới.

  pdf4p lalala06 30-11-2015 43 2   Download

 • Nuôi trồng phục vụ xuất khẩu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ngành thủy sản - một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt nam không ngừng tăng trong suốt mấy thập niên vừa qua. Tuy nhiên, đầu tư kĩ thuật để nâng cao sản lượng thủy sản nuôi vẫn chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển.

  ppt78p trungomen 02-06-2011 740 198   Download

 • Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân. 1. Trớc đây Trong quá trình gần nửa thế kỉ từ ngày thành lập 1/4/1960 , Ngành thủy sản đã trải qua nhiều chặng đuờng với những chủ trơng thích hợp với từng thời kì phát triển của đất nớc. Sau những năm “nhanh tay lới, chắc tay súng” cùng toàn dân tộc vừa xây dựng miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa

  pdf30p kimku11 04-10-2011 218 61   Download

 • Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Vì vậy việc đẩy mạng giao lưu thương mại quốc tế nói...

  pdf12p dahlia89 23-02-2012 57 13   Download

 • Những năm gần đây nền kinh tế nước ta có những bước phát triển khá cao và bền vững. Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước, năm 2003 là 7,25% ; năm 2004 là 7,7% và năm 2005 là 7,5% . Trong đó phải kể đến sự đóng góp quan trọng của lĩnh vực xuất nhập khẩu chiếm hơn 60% GDP, mà hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu không thể không kể đến vai trò của các NHTM thông qua nghiệp vụ tài trợ thương mại bằng các hình thức cấp tín dụng, bảo lãnh,...

  pdf84p nhanma1311 08-12-2012 68 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của nhân tố văn hóa trong nền sản xuất kinh doanh hàng hóa ở nước ta hiện nay. Khảo sát thực trạng sản xuất kinh doanh sản phầm hàng hóa ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, từ đó đề xuất ý kiến nhằm xây dựng mô hình văn hóa kinh doanh để phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế làm giàu cho quê hương em.

  pdf10p quaymax 07-08-2018 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
941 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của xuất khẩu thủy sản
p_strCode=vaitrocuaxuatkhauthuysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2