intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản lịch sử

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn bản lịch sử
 • Cuốn sách "Phương pháp dạy chữ quốc ngữ mới theo cách ghép vần Quốc ngữ" gói gọn trong 40 bài. Vần Quốc ngữ có giá trị lịch sử đặc biệt. Có lẽ đây là tập sách duy nhất trước tháng 8 năm 1945 dùng để truyền bá chữ Quốc ngữ.Sách có chủ trương rất đúng là đọc theo âm “đọc b là bờ, c là cờ, kh là khờ, vì khi xưa đọc ca là xê a ca là vô lý” (tựa). Để dễ nhớ, người soạn Vần Quốc ngữ chú ý tới các phương tiện tai, mắt, tay khi học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf19p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Luận án "Đấu tranh quân sự trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1965-1968" được thực hiện với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ hoạt động đấu tranh quân sự trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1965-1968, từ đó rút ra những nhận xét và kinh nghiệm về đấu tranh quân sự để vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p colinhthu 01-08-2022 0 0   Download

 • Luận án "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020" nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020; qua đó đúc kết kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

  pdf240p colinhthu 01-08-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách Thần tích ở Nghệ An và tục thờ thần được biên soạn ngoài tìm hiểu sự tích các Thành hoàng, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa gắn liền với các di tích lịch sử, văn hóa ở Nghệ An, tác giả còn muốn tìm hiểu toàn bộ các Nhiên thần, Thiên thần và Nhân thần đã từng được nhân dân Nghệ An thờ phụng, giải thích thế giới tâm linh, văn hóa tâm linh mà chủ yếu là thế giới tâm hồn của con người. Sách gồm có 2 phần, phần 1 trình bày tổng luận về tục thờ thần và thần tích ở Nghệ An, Cội nguồn, lịch trình của tục thờ thần và Thần tích.

  pdf349p bakerboys07 05-07-2022 0 0   Download

 • Cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ.

  pdf135p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày về những nhân tố tác động chủ yếu đối với việc xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản xây dựng sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf83p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ sở, cơ bản nhất về hệ thống di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho những người mới bước đến tiếp cận lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn về kho tàng di sản văn hóa của dân tộc. Bài giảng được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung: Khái niệm và phân loại di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, di tích khảo cổ học, di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật.

  pdf144p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức về khái niệm danh lam thắng cảnh, các loại danh lam thắng cảnh và một số danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf84p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Bảo vệ môi trường và an ninh an toàn cung cấp các kiến thức, nâng cao sự hiểu biết, xây dựng ý thức trách nhiệm cho những người sống và làm việc trong môi trường du lịch về vấn đề bảo vệ môi trường và an ninh an toàn trong các cơ sở kinh doanh du lịch. Bài giảng gồm có 2 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ trình bày nội dung chương 1, môi trường với sự phát triển du lịch bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Những vấn đề lịch sử của khối ASEAN 1 năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf3p troinangxanh25 23-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Marketing sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa đối với thị trường khách du lịch Nga và Trung Quốc làm rõ các nội dung liên quan đến marketing sản phẩm du lịch, du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hòa cho thị trường khách quốc tế hiện có. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập tư liệu, phân tích hệ thống, phỏng vấn chuyên gia và điều tra, khảo sát thực địa để xác định các thị trường mục tiêu cho sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 2 2   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu lịch sử thế giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời kỳ tiền sử; Văn minh Ai Cập cổ đại; Văn minh lưỡng hà; Văn minh Hy Lạp cổ đại; Văn minh La Mã cổ đại; Văn minh lưu vực sông Ấn; Châu Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ X; Đông Âu thời trung đại; Châu Á thời trung đại; Châu Mỹ thời trung đại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf136p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển bảo tồn di tích" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về bảo tồn di tích; Đặc trưng của hoạt động bảo tồn di tích; Hoạt động bảo tồn di tích trong lịch sử; Kiểm kê di tích; Xếp hạng di tích;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển bảo tồn di tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu bối cảnh sự nghiệp của Lê Hoàn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự nghiệp xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt; Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf228p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu lịch sử thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn nghệ phục hưng và mở ra con đường hàng hải trên biển; Cách mạng công nghiệp; Cách mạng tư sản Anh; Cách mạng tư sản Pháp; Chiến tranh giành độc lập ở Châu Mỹ; Châu Âu thế kỷ XIX;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vimelindagates 18-07-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu phong tục các dân tộc Đông Nam Á" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiêng cử - sinh nở; Tên gọi; Trang phục; Hôn nhân; Cách làm đẹp; Tôn giáo; Hiến sinh tế thần; Những vật linh thiêng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu so sánh tục ngữ tiếng Lào và tục ngữ tiếng Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về văn hóa - xã hội Việt Nam - Lào; So sánh nội dung tục ngữ Việt và tục ngữ Lào;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf160p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc máy tính của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính; các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh; các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị;...

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X" trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf337p bakerboys08 15-07-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản lịch sử
p_strCode=vanbanlichsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2