intTypePromotion=3

Vận chuyển hành khách bằng xe buýt

Xem 1-20 trên 22 kết quả Vận chuyển hành khách bằng xe buýt
 • Công văn 158/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt

  pdf1p dohuong 14-08-2009 64 3   Download

 • Công văn 1392/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 60 2   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Đề xuất phương án mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt" trình bày tổng quan về lập dự án đầu tư tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, luận cứ xác định sự cần thiết tuyến xe buýt tuyến Sơn Tây, Xuân Mai,... Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf110p tuanhung_vn 05-01-2016 87 33   Download

 • Cơ sở lý luận về vận tải tuyến hành khách công cộng trong thành phố, hiện trạng vận tải khách hàng công cộng trong thành phố Hà Nội và dự báo nhu cầu vận chuyển bằng xe buýt tuyến 62 Bến xe Nước Ngầm, Đức Giang,... là những nội chính trong 3 chương của đồ án tốt nghiệp "Thiết kế tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến 62 Bến xe Nước Ngầm - Đức Giang". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf123p tuanhung_vn 05-01-2016 102 16   Download

 • - Là h/hóa, d/vụ mang tính chất thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống SX, cộng đồng, không đặt vấn đề điều tiết tiêu dùng: Dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, v/chuyển hành khách bằng xe buýt, điện chiếu sáng ở nơi công cộng,… - H/hóa, d/vụ thuộc các hoạt động được ưu đãi vì mục tiêu nhân đạo, XH, không mang tính chất kinh doanh: Hàng viện trợ, các loại bảo hiểm, duy tu, sửa chữa các công trình văn hóa nghệ thuật, công trình công cộng,…...

  pdf21p vigro23 28-08-2012 59 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, đưa ra những giải pháp để góp phần cải thiện và nâng cao công tác quản lý nhà nước về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng.

  doc87p sieutoc307 30-11-2017 72 10   Download

 • Tóm tắt: Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị lớn của Việt Nam trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của dân c- trong thành phố; giảm tắc nghẽn giao thông; giảm ô nhiễm môi tr-ờng; lập lại kỷ c-ơng văn minh đô thị… Bên cạnh đầu t- ph-ơng tiện, mở thêm các tuyến mới, đầu t- cơ sở hạ tầng trong đó có việc xây dựng điểm trung chuyển đã tạo ra bộ mặt mới cho giao thông đô thị. ...

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 59 24   Download

 • Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  pdf20p lawttnh1 11-11-2009 34 3   Download

 • Quyết định 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 61 2   Download

 • Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND7 về việc phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 65 2   Download

 • Quyết định số 35/2005/QĐ-UB về việc điều chỉnh giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawgtvt5 26-11-2009 62 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT; XE ĐƯA RƯỚC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf39p kisyodau 02-06-2011 50 1   Download

 • Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về việc ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf23p lawttnh20 19-11-2009 80 5   Download

 • Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh, ban hành đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawttnh23 19-11-2009 42 5   Download

 • Quyết định số 5/2005/QĐ-UB về ban hành các định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 59 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT VÀ XE ĐƯA RƯỚC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf35p ngu_mieu 24-10-2012 40 4   Download

 • Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc duyệt, ban hành đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt 02 tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 86 3   Download

 • Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 91 3   Download

 • Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND về đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh – sinh viên và công nhân do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh – sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005...

  pdf11p lawgtvt4 26-11-2009 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Vận chuyển hành khách bằng xe buýt
p_strCode=vanchuyenhanhkhachbangxebuyt

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản