intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề yêu nước

Xem 1-20 trên 4247 kết quả Vấn đề yêu nước
 • Nha Trang - Khánh Hòa là một trong sáu trung tâm tranh đấu lớn của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. Ngoài Võ Hồng, các cây bút văn xuôi yêu nước ở Nha Trang - Khánh Hòa thuộc thế hệ những người lớn lên khi cuộc chiến tranh đi vào giai đoạn ác liệt nhất. Họ bị ném vào lò lửa chiến tranh từ những hoàn cảnh khác nhau. Từ trong sào huyệt của quân đội Việt Nam Cộng hòa, họ nói lên tiếng nói phản chiến bằng việc phơi bày bộ mặt của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Bài viết đề cập đến những tiếng nói văn chương ấy.

  pdf7p vititan2711 14-08-2019 9 0   Download

 • Tiểu luận: Vấn đề cấp nước sạch ở nông thôn Việt Nam hiện nay, trình bày các nội dung chính: khái quát chung về tài nguyên nước hiện nay, nước sạch đối với cuộc sống con người, tình hình cấp nước sạch ở nông thôn Việt Nam, định hướng và những giải pháp chủ yếu cho vấn đề cấp nước sạch cho nông thôn Việt Nam hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf57p langtuthangpro 26-04-2014 499 104   Download

 • cuốn sách cây kim chỉ nam của tác giả phan Đình long được xuất bản năm 1928 bởi nxb bảo tồn. cuốn sách là lịch sử giản yếu việt nam dùng cho dân chúng, nội dung chủ yếu bàn luận về vấn đề yêu nước và bảo vệ đất nước. mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf25p gvtgvt 19-06-2017 30 6   Download

 • Luận án xác định đánh giá giá trị về nội dung và nghệ thuật của đối tượng nghiên cứu nói trên, có so sánh với truyện ngắn trong khuynh hướng yêu nước ở đô thị miền Nam 1954-1965 và văn học cách mạng (miền Bắc và vùng giải phóng) ở một số phương diện. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p khanhnie 03-01-2017 30 3   Download

 • Truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965-1975 là một bộ phận hợp thành dòng văn học yêu nước Việt Nam. Tồn tại trong hoàn cảnh đặc thù của miền Nam, bộ phận văn học này đã cố gắng vượt thoát khỏi sự kiểm duyệt chặt chẽ của chính quyền Sài Gòn để cất lên tiếng nói yêu nước, trong đó đặc biệt nổi bật hình ảnh người chiến sĩ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p nguyenhong1235 07-12-2018 18 0   Download

 • Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa) gồm nội dung chương 1 - Khái quát, chương 2 - Văn học yêu nước ba mươi năm đầu thế kỷ. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf15p lalala8 23-12-2015 138 28   Download

 • 1. Cùng với sự thay đổi đội ngũ tác giả, sự thay đổi của chủ đề, đề tài cũng góp phần rất quan trọng tạo ra diện mạo mới cho hệ thống thể loại của văn chương yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX.

  pdf13p milu10 04-08-2011 71 13   Download

 • Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề về dân số, lao động , việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế xã hội. Chính sách đó được thể hiện tron việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt con người và việc làm là vị trí trung tâm lấy lợi ích của con ngtười...

  doc53p minhtri 21-07-2009 2993 810   Download

 • Giáo dục đạo đức là một trong những vấn đề nổi bật trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đạo đức và luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức trong sự nghiệp trồng người. Công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay đang cần những thế hệ công dân tốt và đội ngũ cán bộ có đủ cả đức lẫn tài. Cho nên, việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức là một trong những yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, là đòi hỏi cấp thiết...

  doc6p bambooshoot 14-09-2010 704 231   Download

 • Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức mạnh của con người Việt Nam, đó là sức mạnh thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong cuộc...

  doc11p 069189 19-03-2010 686 215   Download

 • Trên cơ sở trình bày một cách khái lược những đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam, tác giả đã phân tích sự nhận thức của Đảng ta về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng rút ra những nội dung chủ yếu trong hệ thống chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và những kết quả đạt được trên lĩnh vực này trong thời gian vừa qua. Cùng với vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm trong bối cảnh...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 509 178   Download

 • Bài tiểu luận: Vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta - thực trạng và giải pháp giới thiệu về một số vấn đề thực trạng và những giải pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

  doc26p quangvinhhsphg 05-03-2016 1162 122   Download

 • Hiện nay ly hôn có yếu tố nước ngoài đang trở thành một vấn đề mang tính cấp thiết của toàn xã hội, bởi khi mà một nền kinh tế thị trường phát triển cùng với những quan hệ kinh tế song phương, đa phương thì vấn đề hôn nhân và gia đình nói chung và ly hôn nói riêng sẽ ngày càng trở nên phức tạp với sự xuất hiện của những yếu tố nước ngoài trong các quan hệ. Ly hôn là một hiện tượng xã hội mang bản chất giai cấp sâu sắc, do đó quan điểm về...

  pdf68p toant8 22-04-2013 399 106   Download

 • BÀI 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUế I.MỞ ĐẦU Thuế được quy định bởi hệ thống pháp luật, mặt khác thuế là nguồn thu chủ yếu tạo quỹ tiền tệ tập trung cho Ngân Sách Nhà nước. Học xong bài này học sinh cần: -Hiểu được thuế là gì, nguồn gốc, sự ra đời của thuế. -Hiểu được bản chất, vai trò của thuế đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. -Hiểu được pháp luật về thuế, có thai độ tôn trọng và thực hiện đúng các quy đinh của chính sách, phaps luạt về thuế II.NỘI DUNG BÀI HỌC 1THUẾ LÀ...

  doc5p bangan1993 02-06-2010 244 80   Download

 • Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam do Quách Thị Tươi biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức một số vấn đề chung về dân tộc; tình hình đặc điểm chủ yếu và mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

  ppt49p lelong237 02-04-2015 502 78   Download

 • Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, lịch sử phát triển tư tưởng Việt Nam nói chung, tư tưởng triết học Việt Nam nói riêng đã có sự chuyển biến về chất, đặc biệt là sự chuyển biến của tư tưởng yêu nước Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Đây là vấn đề quan trọng, thu hút nhiều công trình nghiên cứu, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau. Bài viết này góp phần làm rõ khái niệm tư tưởng yêu nước, tư tưởng yêu nước truyền thống Việt Nam; làm rõ bối...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 254 75   Download

 • Tiểu luận: Lý luận về con người và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giúp người đọc hiểu khái niệm con người, tầm quan trọng của yếu tố con người đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, vấn đề đào và sử dụng nguồn lực con người ở Việt Nam, một số chính sách phát triển nguồn lực con người và giáo dục đào tạo nguồn lực con người cho sự nghiệp phát triển đất nước.

  doc30p hongthu76 28-04-2014 207 71   Download

 • Mời các em cùng tham khảo bài văn mẫu phân tích bài thơ Tràng Giang - Hy Cận để thấy được lòng yêu nước thầm kín mà da thiết của ông. Bên cạnh đó các em học sinh cũng có thêm tài liệu tham khảo để phục vụ cho môn Tập làm văn của mình được tốt hơn.

  doc3p ngoctu2762 05-05-2014 1472 62   Download

 • Chất lượng nước đối với cá quan trọng như không khí đối với mọi sinh vật cũng như loài người chúng ta. Vậy chúng ta thảo luận về vấn đề này nhé. Có rất nhiều người nuôi cá lại quá quan tâm đến vấn đề cho ăn mà bỏ qua việc nâng cao và xử lý chất lượng nước trong hồ nuôi, tui nghĩ chất lượng nước tốt mới là yêu cầu tối quan trọng của cá cảnh.

  doc3p pretty2 23-07-2010 155 58   Download

 • Than đã là nguồn năng lượng chủ yếu của loài người với tổng trữ lượng trên 700 tỷ tấn, có khả năng đáp ứng nhu cầu con người khoảng 180 năm.tuy nhiên, các vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang tồn tại

  pdf3p ruavanguom 17-10-2012 219 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vấn đề yêu nước
p_strCode=vandeyeunuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2