intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn học nước ngoài

Xem 1-20 trên 7601 kết quả Văn học nước ngoài
 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Bình Định" là nghiên cứu sự hài lòng và ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến hài lòng của sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Bình Định, đặc trưng của dịch vụ đào tạo và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo, các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước về chất lượng dịch vụ và đề xuất mô hình phù hợp. Đề xuất được một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf115p runthenight06 31-01-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Pháp lý đại cương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lí luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật; một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam; công pháp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p baphap06 31-01-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế đại cương: Chương 5 Chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chính sách tài khóa trong lý thuyết; Chính sách tài khóa trong thực tế; Chính sách tài khóa và vấn đề thâm hụt ngân sách; Những hạn chế của chính sách tài khóa; Chính sách ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p trangdo0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck" có mục tiêu chứng minh tính ưu việt của lí thuyết phê bình cổ mẫu trong nghiên cứu văn học, góp phần vào các nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu liên ngành. Tổng quan về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck, từ đó kế thừa và phát triển những kết quả đã có để tìm ra đặc trưng cổ mẫu trong tác phẩm của nhà văn.

  pdf184p caphe205 03-01-2023 15 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck" có mục tiêu chứng minh tính ưu việt của lí thuyết phê bình cổ mẫu trong nghiên cứu văn học, góp phần vào các nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu liên ngành. Tổng quan về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck, từ đó kế thừa và phát triển những kết quả đã có để tìm ra đặc trưng cổ mẫu trong tác phẩm của nhà văn.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 8 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Tiểu thuyết William Faulkner từ góc nhìn nhân học văn hóa" hướng tới việc góp thêm tiếng nói luận bàn về mối quan hệ liên ngành văn chương - nhân học, hình dung một tổng quan về lịch sử nghiên cứu Faulkner, trong đó chọn lọc những đóng góp nổi bật trong việc đọc tiểu thuyết Faulkner từ nhân học văn hoá.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tiểu thuyết của V.S. Naipaul từ lý thuyết đa văn hóa" nhằm giới thuyết Lí thuyết Đa văn hoá và tính đúng đắn của lí thuyết trong nghiên cứu văn chương; tóm tắt tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của V.S. Naipaul. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù Đa văn hoá trong tiểu thuyết của V.S. Naipaul, nhằm làm rõ nét riêng trong chiều sâu tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra những ứng dụng của ba cơ sở lí thuyết Đa văn hoá trong nghiên cứu liên ngành.

  pdf173p caphe205 03-01-2023 2 2   Download

 • Luận án "Thiền tính trong thơ haiku và tranh mặc hội Nhật Bản" hướng đến mục đích làm sáng tỏ Thiền tính trong thơ haiku trong mối tương quan với tranh mặc hội và thông qua việc so sánh đối chiếu những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai loại hình. Về cơ bản, mục đích nghiên cứu chính của luận án vẫn là khám phá những giá trị thẩm mĩ sâu sắc, độc đáo của thơ haiku.

  pdf217p caphe205 03-01-2023 8 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" có mục đích tổng hợp và lí giải nguồn gốc của những giá trị văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Kawabata, chỉ ra mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa hiện đại phương Tây trong tác phẩm của nhà văn; Tiếp cận tiểu thuyết của Kawabata dưới góc nhìn văn hóa, để lí giải những nhân tố: văn hoá, xã hội, tư tưởng, cảm xúc, thẩm mĩ… chi phối đến quá trình sáng tạo của nhà văn.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 21 2   Download

 • Luận án "Thiền tính trong thơ haiku và tranh mặc hội Nhật Bản" hướng đến mục đích làm sáng tỏ Thiền tính trong thơ haiku trong mối tương quan với tranh mặc hội và thông qua việc so sánh đối chiếu những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai loại hình. Về cơ bản, mục đích nghiên cứu chính của luận án vẫn là khám phá những giá trị thẩm mĩ sâu sắc, độc đáo của thơ haiku.

  doc30p caphe205 03-01-2023 3 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" có mục đích tổng hợp và lí giải nguồn gốc của những giá trị văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Kawabata, chỉ ra mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa hiện đại phương Tây trong tác phẩm của nhà văn; Tiếp cận tiểu thuyết của Kawabata dưới góc nhìn văn hóa, để lí giải những nhân tố: văn hoá, xã hội, tư tưởng, cảm xúc, thẩm mĩ… chi phối đến quá trình sáng tạo của nhà văn.

  pdf214p caphe205 03-01-2023 22 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tiểu thuyết của V.S. Naipaul từ lý thuyết đa văn hóa" nhằm giới thuyết Lí thuyết Đa văn hoá và tính đúng đắn của lí thuyết trong nghiên cứu văn chương; tóm tắt tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của V.S. Naipaul. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù Đa văn hoá trong tiểu thuyết của V.S. Naipaul, nhằm làm rõ nét riêng trong chiều sâu tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra những ứng dụng của ba cơ sở lí thuyết Đa văn hoá trong nghiên cứu liên ngành.

  pdf54p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Dạy học tác phẩm của Lỗ Tấn trong nhà trường phổ thông Việt Nam theo hướng tiếp cận đồng bộ" nhằm xác định các hướng tiếp cận tác phẩm văn chương hiện đại để tìm ra những ưu và nhược điểm của từng hướng tiếp cận, từ đó vận dụng vào việc tiếp cận tác phẩm của Lỗ Tấn: “Cố hương” và “Thuốc” ở hai cấp học khác nhau, từ đó rèn cho học sinh năng lực tự học, tâm lý tự tin, tự đọc, tự tìm hiểu, chủ động, tự giác, tích cực, tự lực nâng cao được hiệu quả trong học tập văn chương nước ngoài nói chung.

  pdf28p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Biểu tượng trong tiểu thuyết Haruki Murakami (Symbols in Haruki Murakami’s novels)" nhằm xác định những luận điểm cơ bản của khái niệm biểu tượng văn học (literature symbol). Từ lí thuyết biểu tượng, chúng tôi tiếp cận, nhận diện và kiến giải hệ thống biểu tượng trong tiểu thuyết của Murakami. Với kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi hi vọng cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về lí thuyết biểu tượng và cách nghiên cứu phê bình biểu tượng.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 7 2   Download

 • Bài viết "Đo lường chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của các công ty trên địa bàn Hà Nội" đo lường chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội. Dựa vào một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu gồm 6 nhóm nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán trên địa bàn TP. Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết W. Humboldt: Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp cho ngôn ngữ học tập trung làm sáng rõ những đóng góp của W. Humboldt đối với ngôn ngữ học. Trên cơ sở những tư liệu thu thập được trong và ngoài nước, bài viết cung cấp một bức tranh tổng quan, hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của W. Humboldt đối với ngôn ngữ học.

  pdf11p vifred 22-12-2022 13 1   Download

 • Bài viết Vấn đề phụ nữ vùng đồng bằng sông Cửu Long kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế - định hướng giải pháp trình bày thực trạng và đưa ra những định hướng, từ đó hạn chế việc phụ nữ vùng đồng bằng sông Cửu Long lấy chồng nước ngoài vì lý do kinh tế mà bất chấp nhiều rủi ro hiện hữu.

  pdf10p vifred 22-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Quyền sở hữu bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam" sử dụng các phương pháp phân tích để làm rõ nội dung cơ bản trong các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền sở hữu bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam và dùng phương pháp so sánh để thấy rõ được sự thay đổi, hoàn thiện của pháp luật đối với đối tượng nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cấp tỉnh ở Việt Nam qua ví dụ nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ" trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn (xét trường hợp nghiên cứu tỉnh Phú Thọ) để có thêm thông tin cho những ai quan tâm đến việc thu hút vốn FDI và đánh giá hiệu quả FDI. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p phuongthu205 27-12-2022 4 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận và sự hình thành, phát triển của cảm quan đô thị trong văn học Việt Nam; cơ sở hình thành cảm quan đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p langmongnhu 14-12-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn học nước ngoài
p_strCode=vanhocnuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2