intTypePromotion=4
ADSENSE

Văn học phật giáo thời Lý

Xem 1-20 trên 428 kết quả Văn học phật giáo thời Lý
 • Kết cấu phần 1 Tài liệu Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có:Lời nói đầu, Lời giới thiệu, Mở đầu, Chương1 - Tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần, Chương2 - Văn hóa Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý - Trần.

  pdf100p uocvongxua03 17-06-2015 146 43   Download

 • Kết cấu phần 2 Tài liệu Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có:Chương3 - Diện mạo văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Chương4 - Đặc điểm văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, Mục lục.

  pdf281p uocvongxua03 17-06-2015 190 35   Download

 • Mục đích của luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Văn học Phật giáo thời Lý - Trần - Diện mạo và đặc điểm là nhằm tìm hiểu về Văn học Phật giáo Lý – Trần trong bối cảnh thời đại Lý – Trần, Văn học Lý – Trần và Phật giáo Lý – Trần; diện mạo Văn học Phật giáo Lý – Trần; đặc điểm Văn học Phật giáo Lý – Trần.

  pdf215p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 104 21   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bản sắc dân tộc trong văn học thiền tông thời Lý Trần của tác giả Nguyễn Công Lý gồm nội dung 3 chương đầu tiên của Tài liệu và chương mở đầu. Nội dung phần này gồm có: Một con đường tiếp cận văn học Thiền tông Lý Trần, Thiền tông và văn học Thiền tông, vài nét về sự du nhập Phật giáo ở Việt Nam và bản sắc dân tộc thiền học Việt Nam thời Lý - Trần, vài biểu hiện của bản sắc dân tộc trong Thiền học Việt Nam qua văn học Thiền tông Lý Trần.

  pdf96p talata_3 22-01-2015 111 25   Download

 • Phần 2 Tài liệu Bản sắc dân tộc trong văn học Thiền tông thời Lý Trần của tác giả Nguyễn Công Lý gồm nội dung chương 4 (Thiên nhiên - đất nước, con người - cuộc sống trong văn học Thiền tông Lý Trần), chương 5 (Tinh thần lạc quan - tích cực, phong cách bình thản - tin tưởng đối với cuộc sống đối với văn học Thiền tông Lý Trần) và chương tổng kết (Vài nhận xét về học Thiền tông Lý Trần trong tiến trình phát triển của lịch sử văn học Việt Nam).

  pdf77p talata_3 22-01-2015 79 24   Download

 • Bài viết về PGS.TS. Nguyễn Công Lý, 35 năm lao động thầm lặng, không mệt mỏi trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ông đã vượt qua những khó khăn, vất vả của những năm tháng chiến tranh thời chống Mỹ và những khó khăn trong sự nghiệp giáo dục thời bao cấp sau ngày đất nước thống nhất. Đồng thời ông củng có công lao rất lớn trong sự nghiệp nghiên cứu văn học Phật giáo của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để hiểu hơn về cuộc đời và những cống hiến của ông.

  pdf13p luu1212 08-07-2019 22 1   Download

 • Văn học Phật giáo Lý- Trần được xem là thành tựu xuất sắc nhất của văn học Phật giáo Việt Nam. Quá trình sưu tập và nghiên cứu nó được liên tục chú trọng từ thời trung đại tới nay, bởi các học giả tên tuổi như Lê Quý Đôn, Trần Văn Giáp, Nguyễn Lang, Lê Văn Siêu, Nguyễn Đăng Thục, Lê Mạnh Thát, Nguyễn Huệ Chi,. . . Công tác nghiên cứu được thực hiện trên nhiều phương diện: sưu tầm, dịch thuật, tìm hiểu nội dung, phân tích cấu trúc thi pháp, so sánh học

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 18 1   Download

 • Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: nhằm chỉ ra ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam ở thời kỳ phát triển rực rỡ nhất: thời Lý - Trần, đồng thời qua đó, khẳng định vai trò của Phật giáo đối với nền văn hóa dân tộc; trên cơ sở phân tích, đánh giá ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị Phật giáo thời kỳ Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 04-01-2017 79 10   Download

 • Luận án với mục tiêu nghiên cứu để phân tích vai trò của các Thiền sư đối với văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần và rút ra ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p khanhnie 04-01-2017 31 3   Download

 • Bài viết Triết lý nhân sinh trong Triết học Phật giáo thời Trần trình bày phân tích tư tưởng của ba nhà Thiền học tiêu biểu của nhà Trần, tác giả cho thấy bước phát triển của Phật giáo Việt Nam thời kỳ này, và điều đó đã góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa và sức mạnh Đại Việt thế kỷ XIII-XIV,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lauchiquay 18-04-2018 43 3   Download

 • Bài viết Giá trị văn hóa Phật giáo qua sáng tác văn học của Thiền sư thời Lý - Trần trình bày: Phân tích những giá trị văn hóa truyền thống trong sáng tác văn học của các thiền sư đối với văn hóa phật giáo Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p hokhaikyky 17-04-2018 32 0   Download

 • Luận văn giới thiệu về Thiền uyển tập anh, làm rõ vị trí của Thiền uyển tập anh trong tiến trình phát triển của văn xuôi Việt Nam thời trung đại và trong văn xuôi Phật giáo thời Lý Trần; tìm hiểu đặc điểm kết cấu của tập truyện; làm rõ hai vấn đề cơ bản: vẻ đẹp của hình tượng nhân vật và nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật; làm rõ tính hàm súc, giản dị và uyên bác rất đặc trưng của ngôn ngữ thiền, của văn học Phật giáo thể hiện trong tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p dangthingocthuy96 09-01-2017 48 6   Download

 • Bài viết này dựa trên các bi văn, bia, văn bia hiện nay có thể khảo sát được, để có thể làm rõ những nét biểu hiện của đời sống Phật giáo thời Lê Sơ. Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích văn bản học, các phương pháp của Sử học, tôn giáo học, phương pháp suy đoán sử học dưới sự chiếu rọi của lý thuyết thực thể tôn giáo.

  pdf29p vicross2711 27-06-2019 21 0   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1: Nhân sinh quan phật giáo và sự du nhập, phát triển nhân sinh quan phật giáo ở việt nam. Chương 2: Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo đến một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội thời lý - trần.

  pdf20p truongtien_06 31-03-2018 36 3   Download

 • Bài viết Sáng tác của Franz Kafka trong phê bình văn học Miền Nam thời kỳ 1954 - 1975 trình bày phê bình phân tâm học, những phạm trù cơ bản như vô thức - dự phóng trong sáng tác và mặc cảm tuổi ấu thơ được khai thác như những yếu tố tạo nghĩa. Với thuyết hiện sinh, những phạm trù cơ bản như hư vô, lo âu, cô đơn, phi lý được khám phá để thấu hiểu thân phận của con người trong xã hội hiện đại, phê bình tôn giáo giúp các nhà nghiên cứu phát hiện tư tưởng siêu hình qua những biểu tượng có ý nghĩa tôn giáo trong tác phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p baohaidang 24-05-2018 44 5   Download

 • Tài liệu được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của cái cách giáo dục ở bậc đại học, tránh lặp lại những vấn đề đã được đề cập đến ở nhiều Tài liệu khác, cố gắng gợi mở cho sinh viên hướng suy nghĩ về vấn đề được đặt ra, đồng thời cung cấp khối lượng kiến thức tối thiểu cần thiết cho sinh viên về tâm lý học phát triển.

  pdf272p physicalfunny 27-12-2014 935 363   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đưa ra những khẳng định về vai trò của Phật giáo nói chung và nhân sinh quan Phật giáo nói riêng đối với một lĩnh vực khá quan trọng của đời sống văn hóa tinh thần thời Lý – Trần, lĩnh vực văn học.

  pdf18p truongtien_06 31-03-2018 35 4   Download

 • Kệ ngũ tuyệt là dạng thức thơ triết học được sử dụng rất phổ biến trong văn học Phật giáo đời Lý với đặc điểm ngắn gọn, hàm súc. Ngoài đặc điểm kiệm lời, mức độ tương thích cao của kệ ngũ tuyệt đời Lý đối với nhu cầu thể hiện các vấn đề triết học còn phụ thuộc vào một số đặc điểm đáng chú ý trong việc lựa chọn và tổ chức ngôn từ. Bài viết này vừa góp phần khẳng định sức mạnh và hiệu quả tác động của tứ cú kệ đối với người học đạo vừa xác định một vài điểm khác biệt giữa kệ ngũ tuyệt và kệ thất tuyệt thời Lý nhìn từ góc độ ngôn từ.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 35 2   Download

 • Thông qua vận dụng phương pháp tiếp cận xã hội học các hiện tượng tôn giáo (L’Approche sociologique les faits religeux), của Emile Durkheim (1858 - 1917) và đặc biệt của Max Weber (1864 - 1920), bài viết làm rõ hơn khung cảnh, sắc thái, đặc điểm, hệ luận của mối quan hệ Phật giáo và chính trị ở nước ta đầu kỷ nguyên độc lập.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 40 1   Download

 • Bộ sưu tập “ Chùa thời Lý" được tuyển chọn từ nhiều giáo án với nội dung chi tiết và cách trình bày rõ ràng đẹp mắt bởi nhiều giáo viên. Qua bộ sưu tập này, giáo viên giúp học sinh biết được những biểu hiện về sự phát triển của đạo Phật thời Lý: Nhiều vua Lý theo đạo Phật, thời Lý, đạo Phật phát triển thịnh đạt, nhiều nhà sư được giữ cương vị quan trọng trong triều đình. Về phần kỹ năng học sinh có thể kể 1 số chùa thời Lý, và có thái độ tự hào về trình độ văn hóa và nghệ thuật kiến trúc, xây dựng thời nhà Lý.

  doc3p nhunhu1212 27-03-2014 334 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn học phật giáo thời Lý
p_strCode=vanhocphatgiaothoily

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2