Văn phòng ban chỉ đạo trung ương

Xem 1-20 trên 70 kết quả Văn phòng ban chỉ đạo trung ương
 • Quyết định số 1221/QĐ-VPCP về việc bố trí trụ sở làm việc đối với văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 78 6   Download

 • Quyết định Số: 13/2007/QĐ-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  doc10p lawcao 21-09-2009 167 8   Download

 • Thông báo 236/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

  doc3p nguyendung 13-08-2009 65 3   Download

 • Thông báo 138/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo

  pdf2p tramvo 19-08-2009 56 2   Download

 • Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo

  doc2p tramvo 19-08-2009 53 1   Download

 • Quyết định số 16/QĐ-VPCP về việc bố trí trụ sở làm việc đối với văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 61 1   Download

 • Quyết định số 1778/QD-TTg năm 2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  pdf1p bachma45 15-12-2017 5 0   Download

 • Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết mô hình trường cao đẳng đẳng cộng đồng sau 5 năm thí điểm đã rút ra được một mô hình tối ưu, có thể là mục tiêu phấn đấu cho nhiều địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đa cấp, đa ngành như các Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng lần hai (Khoá VIII) và lần sáu (khoá IX) đề ra

  doc45p vt0411 08-10-2011 1064 283   Download

 • Ngày 12 tháng 8 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về đề xuất của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về thành lập Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng xã hội học tập; cơ chế chính sách giáo dục cho người lớn và hỗ trợ kinh phí cho Hội khuyến học các cấp hoạt động.

  pdf2p thanhan 23-09-2009 88 7   Download

 • Thông báo 195/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc thực hiện công tác giảm nghèo, chương trình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  pdf5p thanhpham11 11-03-2014 17 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

  doc3p pikachan1603 26-07-2010 103 19   Download

 • "Ebook Triển khai Nghị quyết đại hội X trong lĩnh vực Khoa giáo" bao gồm những bài viết của tập thể các nhà khoa học thuộc Ban Khoa giáo Trung ương nghiên cứu sâu về các lĩnh vực chuyên ngành của khoa giáo đã được văn kiện của đại hội X đề cập. Tài liệu giúp các bạn định hướng, chỉ đạo, tổ chức, nghiên cứu, học tập góp phần tích cực cho phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội X.

  pdf684p muathu102 20-03-2013 46 11   Download

 • Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao tại phiên họp lần 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ) do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf3p lawttnh3 11-11-2009 71 10   Download

 • Thông Báo số 138/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds1 06-11-2009 54 6   Download

 • V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp tết nguyên đán năm 2010 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

  pdf2p daumeoduoicop 29-03-2010 59 5   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

  pdf4p daumeoduoicop 29-03-2010 62 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p mualan_mualan 03-04-2013 33 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

  pdf3p kt1987 28-01-2011 61 4   Download

 • Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf2p lawtttotung1 29-10-2009 58 3   Download

 • Lệnh số 15/2006/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 56 3   Download

Đồng bộ tài khoản