intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu Bamgal10o17

Xem 1-4 trên 4 kết quả Vật liệu Bamgal10o17
 • Luận án tiến sĩ Vật lý chất rắn có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan lý thuyết, công nghệ chế tạo vật liệu BaMgAl10O17 pha tạp ion Eu2+ , Mn2+ bằng phương pháp nổ, ảnh hưởng của quá trình oxi hóa đến hiện tượng phát quang của vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, tính chất quang của vật liệu BaMgAl10O17: Mn2+ và cơ chế truyền năng lượng của vật liệu BAM đồng pha tạp ion Eu2+ và Mn2+.

  pdf161p lvan123 02-03-2018 46 3   Download

 • Vật liệu phát quang màu xanh BaMgAl10O17: Eu2+ (3 %mol) được chế tạo bằng phương pháp nổ dung dịch urê-nitrat, sử dụng chất khử urê, nung ở nhiệt độ thấp. Các kết quả XRD, SEM cho thấy mẫu có cấu trúc lục giác và kích thước hạt cỡ nanomet. Phổ bức xạ của BaMgAl10O17: Eu2+ là một dải rộng có cực đại ở 453 nm do chuyển dời của cấu hình điện tử từ 4f 6 5d-4f 7 của ion Eu2+ trong mạng nền. Thời gian sống huỳnh quang của mẫu vào khoảng 1200 ns và bước sóng kích thích tối ưu 303 nm. Năng lượng kích hoạt thu được từ việc thực hiện phân tích đường cong nhiệt phát quang tích phân của mẫu.

  pdf7p thiendiadaodien_9 04-03-2019 30 1   Download

 • Luận án được nghiên cứu chủ yếu bằng phương pháp thực nghiệm quang phổ bao gồm: Sử dụng nhiễu xạ kế Siemen D5000, D8-Advance Brucker và ảnh kính hiển vi điện tử quét SEM để đánh giá cấu trúc, vi cấu trúc, kích thước hạt, dạng thù hình vật liệu chế tạo. Các phép đo phổ phát quang, phổ kích thích phát quang sử dụng hệ đo của Fluorrolog FL3-22 của Horiba. Đường cong nhiệt phát quang tích phân được thực hiện bởi hệ đo Harshaw TLD-3500 và đường cong suy giảm cường độ huỳnh quang.

  pdf32p lvan123 02-03-2018 39 2   Download

 • Vật liệu phát quang BaMgAl10O17 (BAM) đồng pha tạp hai nguyên tố đất hiếm terbi và europium được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel citrate. Hỗn hợp được nung ở 1100 oC trong môi trường khử bằng khí CO. Vật liệu phát quang ba màu xanh dương, xanh lá cây và đỏ tương ứng với đặc trưng phát quang của Eu2+, Tb3+ và Eu3+ khi được kích thích bởi bức xạ có bước sóng 365 nm.

  pdf4p viirene2711 01-10-2020 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Vật liệu Bamgal10o17
p_strCode=vatlieubamgal10o17

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2