Videocasting

Xem 1-3 trên 3 kết quả Videocasting
  • PR 2.0 là PR thích nghi theo thời đại công nghệ phát triển. Các nền tảng truyển thông không chỉ là báo chí, truyền hình mà thêm vào đó là dựa trên các công nghệ trên Internet, môi trường sóng di động… Nền tảng truyền thông cho PR 2.0 bao gồm blog, mạng xã hội ảo, các loại hình videocast, podcast, môi trường di động để lan truyền thông tin mang tính cộng đồng, kêu gọi… PR 2.

    pdf3p bibocumi8 08-10-2012 74 22   Download

  • The Web is an interlinked collection of document, image, video, and sound files A Web site contains a collection of related information Podcasts, Videocasts RSS

    ppt50p doilan 26-01-2013 25 4   Download

  • To some, the term Web 2.0 might suggest a new version of the World Wide Web is running on a vast network of powerful computers somewhere. In actuality, this is far from the truth. Web 2.0 is a term coined during the O’Reilly Media Web 2.0 Conference in late 2004. Since then it has been used to describe applications that allow people to participate in information creation, digital resource sharing, webpage design, and collaboration on the World Wide Web. Examples of Web 2.0 applications include Facebook, YouTube, LinkedIn, Flickr, WordPress, Wikimedia, and Blogger. Put simply, Web 2.

    pdf246p tuanloc_do 03-12-2012 69 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản