Việt nam thời kỳ 2004 - 2005

Xem 1-9 trên 9 kết quả Việt nam thời kỳ 2004 - 2005
 • Quyết định 41/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2004 - 2005

  doc124p giangdien 18-08-2009 139 24   Download

 • Quyết định 41/2004/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2004 - 2005 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf152p ngotiendoan 23-10-2009 62 1   Download

 • Thông tư số 08/2004/TT-NHNN về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với h...

  pdf2p ngotiendoan 23-10-2009 67 3   Download

 • Chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam đã phát triển tương đối mạnh, đến cuối năm 2004 đàn bò sữa nước ta đã lên đến 100.000 con, hầu hết là bò lai. Đến đầu năm 2005, đàn bò sữa của ta đã đạt 100.000 con, trong đó bò lai hướng sữa có khoảng 87.000 con. Đó là đàn bò lai có 50 - 87,5% máu bò (Hostein Friesian) và 12,5 - 50% máu bò LS (Laisind). Trong thời gian tới, hướng tạo đàn bò lai hướng sữa Việt Nam nên như thế nào? Về vấn đề này hiện đang có nhiều...

  pdf5p muakhuya 15-07-2012 47 9   Download

 • Thông tư 08/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

  doc2p giangdien 18-08-2009 80 3   Download

 • Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có bước phát triển mới, toàn diện hơn và vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ năm sau cao hơn năm trước: năm 2003 là 7,34%, 2004 là 7,69% và 2005 là 8,4%. Trong đó có s ự đóng góp không nhỏ của ngành sản xuất – xuất khẩu cà phê nước nhà. Ngành cà phê Việt Nam chủ yếu dựa vào việc xuất khẩu cà phê nhân sống là chính, tiêu...

  pdf130p tukhuyen123 19-07-2012 201 90   Download

 • Trong những năm gàn đây, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có bước phát triểm mới, toàn diện hơn và vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ năm sau cao hơn năm trước: năm 2003 là 7,34%, 2004 là 7,69% và 2005 là 8,4%. Trong đó có sự đóng gớp không nhỏ của ngành sản xuất cà phê.

  pdf130p thannong1311 14-09-2012 54 19   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn CP 989 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT001/AT003)//(AC004/AC098). Giống CP 989 tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ 1999-2004. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf6p oxano2 05-03-2011 155 14   Download

 • Bài viết này cung cấp các kết quả của một nghiên cứu tiến hành vào năm 2005 để đánh giá tác động của đầu tư hiệu quả và tính bền vững của nghề nuôi tôm ven biển, sử dụng dữ liệu của năm 2004 được thu thập từ 80 nông dân nuôi tôm ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Người nuôi tôm trong huyện có thể thực hiện 2 vụ tôm mỗi năm (cây trồng 1 trong mùa khô và mùa vụ 2 trong mùa mưa). Tuy nhiên, cây trồng trong mùa khô là chính vụ vì thời tiết...

  pdf9p phalinh2 01-07-2011 38 5   Download

Đồng bộ tài khoản