Viewing documents

Xem 1-20 trên 1824 kết quả Viewing documents
 • Tài liệu tham khảo giáo trình khóa học Hướng dẫn nhiếp ảnh Special View

  pdf0p chjpzukon 19-04-2011 269 146   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trình đơn view', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p phamhongvanducdo_49 27-12-2010 157 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'auxiliary views of control bracket', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p nguyenphuong_28 29-04-2010 98 59   Download

 • Codeigniter Framework: Tìm hiểu quy trình làm việc trên view .Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt và viết ứng dụng đầu tiên với codeigniter framework. Tiếp tục ở bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình làm việc của view trong Codeigniter. Qua đó hiểu, đồng thời vận dụng chúng theo đúng kiến trúc chuẩn MVC trong ứng dụng. Vậy trước hết, ta cần hiểu rõ view là gì ?. Và vai trò, nhiệm vụ của nó trong ứng dụng được dùng để làm gì ?.

  pdf6p yeutinh98 21-09-2012 92 34   Download

 • Zend Framework: Tìm hiểu cơ bản về zend view .Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy trình hoạt động của zend framework. Đồng thời cũng đã cấu hình ứng dụng nâng cao theo cơ chế multi module trong zend framework (đa chức năng). Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về phương pháp sử dụng zend view để thực hiện hoàn chỉnh thao tác gởi dữ liệu đúng với chuẩn mực M-V-C trong Zend Framework.

  pdf13p yeutinh98 21-09-2012 71 27   Download

 • Trong quá trình tính toán đôi khi bạn hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của cấu trúc 3-D view. Cách chọn nhanh là bạn dùng chuột nhấp chọn vào biểu tượng 3-d trên thanh công cụ.

  pdf0p ntgioi120406 30-11-2009 58 20   Download

 • 1.5. List View In windows that contain a lot of icons, the list view is a powerful weapon in the battle against chaos. It shows you a tidy table of your files' names, dates, sizes

  pdf4p kisiheo 26-07-2010 75 17   Download

 • Chế độ bình thường. Lệnh View\Normal: Chế độ Normal là chế độ hiển thị thông thường, nó phù hợp cho việc nhập và điều chỉnh nhanh văn bản. Trong chế độ này có thể nhìn thấy các dấu ngắt những không nhìn thấy các tiêu đề và hạ mục, các đối tượng hình, phương trình, các cột… Để chuyển qua chế độ Normal thì chọn lệnh View\Normal (hoặc nhắp trên nút lệnh Normal View nằm ở phía trái của thanh cuộn ngang)....

  pdf13p trungnq2012 19-08-2012 53 15   Download

 • Module 3: Resolving Names Overview Multimedia: Introduction to the Name Resolution Process Viewing Names on a Client Configuring Host Name Resolution Configuring NetBIOS Name Resolution Multimedia: Introduction to the Name Resolution Process The objective of this presentation is to provide a high-level overview of the name resolution process in the network infrastructure After this presentation, you will be able to: Explain what a host name is Explain what a NetBIOS name is Describe how the name resolution process works Lesson: Viewing Names on a Client How Names Are Mapped to IP Addres...

  pdf26p nuoiheocuoivo 04-05-2010 102 14   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên nghành hội hoạ, mỹ thuật, giúp các bạn có những kiến thức từ có bản đến chuyên sâu - Bill View 2

  pdf0p sonyt707 18-09-2010 63 14   Download

 • - Hai lịch S và S’ được gọi là tương đương theo chuẩn View-Equilvalent nếu 2 lịch đó thỏa mãn 3 yêu cầu sau : 1. Nếu trong S có Wj(A)  Ri(A) thi trong S’ cũng phải là Wj (A)  Ri (A) 2. Nếu trong S kết thúc bằng Wi(A ) thì trong S’ kết thúc cũng bằng Wi(A) 3. Nếu trong S, Ti bắt đầu đọc Ri(A) thì trong S’ , Ti cũng bắt đầu đọc Ri(A) .

  pdf11p trinh02 23-01-2013 47 14   Download

 • Sử dụng REM VIEW để xem file trên Server : Lỗi sử dụng ở đây là lỗi trong file install.php của forum phpBB 2.0.1 và 2.0.2, các forum dạng này và dính lỗi này rát khổ biến trên NET và Luke đã không khó để có thể chọn random một site làm ví dụ http://www.cyberantics.net/forum/ Bước 1: Kiểm tra xem site đó còn file install.php hay không http://www.cyberantics.net/forum/install.php và may mắn câu trả lời là có. Chúng ta cần chú ý về mã nguồn PHP của nó một chút.

  pdf3p tt1991tt 20-02-2011 206 11   Download

 • Date Created.This date-and-time stamp shows you when a document was first saved. Size.With a glance

  pdf4p kisiheo 26-07-2010 47 9   Download

 • Working with Views Using Outlook views, you can control what fields and messages are visible, and highlight messages with different colors and fonts.

  pdf10p chutieuchuathieulam 23-07-2010 57 7   Download

 • Xem lại các báo cáo của chương trình – View logs Khởi động Acronis True Image, click Show logs The image part with relationship ID rId4 was not found in the file.

  pdf2p dauhutuongot 22-07-2010 86 6   Download

 • Creating Custom Views The power of views comes not from the predefined views, but from the ability to create your own custom views.

  pdf11p chutieuchuathieulam 23-07-2010 52 6   Download

 • [ Team LiB ] Creating Custom Views The power of views comes not from the predefined views, but from the ability to create your own custom views. You can customize the current view used on any folder, create new views, or customize any of the default views included with Outlook. All custom view options are on the Custom View dialog. Open the dialog by rightclicking on the field names at the top of the list pane and selecting Custom. The options you can choose from when customizing or creating views include...

  pdf11p chutieuchuathieulam 23-07-2010 72 5   Download

 • 1.6. Column View The goal of column view is simple: to let you burrow down through nested folders without leaving a trail of messy, overlapping windows in your wake.

  pdf4p kisiheo 26-07-2010 46 5   Download

 • Cover Flow View The new, fourth view in Leopard is one of Apple's favorites; it's one of the handful of Leopard features that gets the most play in Apple's advertising and demos

  pdf2p kisiheo 26-07-2010 66 5   Download

 • 1.4. Icon View In an icon view, every file, folder, and disk is represented by a small picture—an icon. This humble image, a visual representation of electronic bits and bytes

  pdf9p kisiheo 26-07-2010 63 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản