Vitrectomy

Xem 1-12 trên 12 kết quả Vitrectomy
 • Tham khảo sách 'vitrectomy edited by zongming song', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf104p xumxaxumxit 10-04-2013 14 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành y học tạp chí Medical Sciences dành cho các bạn sinh viên ngành y tham khảo đề tài: Usefulness of vitrectomy in the treatment of ocular toxoplasmosis...

  pdf1p thulanh8 06-10-2011 30 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Vitrectomy combined with glial tissue removal at the optic pit in a patient with optic disc pit maculopathy: a case report

  pdf4p dauphong1 22-12-2011 27 2   Download

 • Phẫu thuật chỉ • Vitrectomy - đường truyền - Sclerotomies đóng cửa kết mạc - kỹ thuật phụ trợ • Scleral khóa bao vây các ban nhạc - yếu tố kinh tuyến Instrumentation • Vitrectomy - Dụng cụ - đường khớp • Scleral khóa - Dụng cụ - Kỹ thuật phẫu thuật đường khớp

  pdf15p taoxanh9 17-11-2011 27 4   Download

 • Mục đích: Tác giả nghiên cứu điều trị Bong võng mạc có lỗ rách lớn bằng phẫu thuật vitrectomy có dùng Perfluorocarbon liquid tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 1 năm Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu không so sánh 15 trường hợp liên tiếp có bong võng mạc với lỗ rách lớn hơn 90o được điều trị tại khoa Đáy Mắt, Bệnh viện Mắt Tp. HCM. Kết quả: Tổng cộng 15 mắt Bong võng mạc có lỗ rách lớn, trong đó 10 mắt có lỗ rách 180 độ. ...

  pdf13p truongthiuyen 10-05-2011 60 3   Download

 • Một số nhà điều tra đã tiêm 25-50 mg tPA vào không gian subretinal sau-đoạn plana vitrectomy (31-33). Một chất lỏng không khí trao đổi được thực hiện và bệnh nhân đã được giữ thẳng đứng bằng khí nén thay máu hóa lỏng từ hố mắt.

  pdf0p taoxanh7 15-11-2011 24 3   Download

 • Phẫu thuật chỉ • Vitrectomy - đường truyền - Sclerotomies đóng cửa kết mạc - kỹ thuật phụ trợ • Scleral khóa bao vây các ban nhạc - yếu tố kinh tuyến Instrumentation • Vitrectomy - Dụng cụ - đường khớp • Scleral khóa - Dụng cụ - Kỹ thuật phẫu thuật đường khớp • Vitrectomy - khâu đường truyền tại chỗ

  pdf15p taoxanh7 18-11-2011 23 3   Download

 • Một số nhà điều tra đã tiêm 25-50 mg tPA vào không gian subretinal sau-đoạn plana vitrectomy (31-33). Một chất lỏng không khí trao đổi được thực hiện và bệnh nhân đã được giữ thẳng đứng bằng khí nén thay máu hóa lỏng từ hố mắt.

  pdf56p meomap4 06-12-2011 19 3   Download

 • Such a comprehensive model allows for the modeled deposition of submicrometer aerosols (nanosized particles and particulate matter sizes larger that nano to determine the total deposition as well as localized deposition of particles). The results are important, prospectively, since they may lead to a better understanding of the developmental respiratory physiology and the associated effects on children’s health response to environmental pollutants, or the medical outcome from inhalation therapy for infants and children from nanoparticlecontaining medicines.

  pdf104p wqwqwqwqwq 20-07-2012 31 3   Download

 • Cataract is the leading cause of blindness in the world and cataract surgery is the most commonly performed operation worldwide. The international authorship of this book permits discussion of both the generality of the field and the details of a number of important topics that more recent research shows are important to understanding developments in the field of cataract surgery.

  pdf444p phoebe75 19-02-2013 19 3   Download

 • Tham khảo sách 'osteosarcoma edited by manish agarwal', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf182p xumxaxumxit 10-04-2013 22 2   Download

 • Tham khảo sách 'vascular surgerye dited by dai yamanouchi', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf272p xumxaxumxit 10-04-2013 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản