Với csharp .net

Xem 1-9 trên 9 kết quả Với csharp .net
 • Phần 1. Mở đầu —Chương 1.1. Bộ khung .Net —Chương 1.2. Bộ thực thi ngôn ngữ tổng quát —Chương 1.3. Ngôn ngữ trung gian IL —Chương 1.4. Làm việc với bộ quản lý C++ —Chương 1.5. Giới thiệu Visual Studio .Net Phần 2. Ngôn ngữ Csharp —Chương 2.1. Các vấn đề cơ bản trong Csharp —Chương 2.2. Csharp nâng cao Phần 3. Windows Form —Chương 3.1. Windows Forms

  pdf618p trasua_123 02-01-2013 102 48   Download

 • Với các ứng dụng thương mại điện tử nhỏ, sinh viên có thể xây dựng được sau khi học xong môn Xây dựng Website thương mại điện tử. Tuy nhiên, để có thể xây dựng được một hệ thống ứng dụng thương mại điện tử trên nền Internet, cần phải có những công cụ mạnh hơn, có thể hỗ trợ đầy đủ hơn. ASP.net là một trong những công nghệ lập trình các ứng dụng trên nền Web rất mạnh hiện nay. Môn học, sẽ giúp sinh viên nắm được các điểm mạnh mà ASP.

  pdf238p vietdd99 03-06-2011 429 272   Download

 • Bạn kết nối tới một cơ sở dữ liệu Oracle sử dụng một đối tượng OleDbConnection với một chuỗi kết nối với khuôn dạng sau đây: provider=MSDAORA;data source=OracleNetServiceName;user id=username;password=password với: OracleNetServiceName: chỉ rõ tên dịch vụ mạng cơ sở dữ liệu Oracle . Oracle Net là một thành phần phần mềm cho phép bạn kết nối tới một cơ sở dữ liệu qua một mạng.

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 118 60   Download

 • Những phím tắt bàn phím giống như vậy được trình bày trong mục trước đây cũng ứng dụng cho VS .NET. Thực đơn Help cũng cung cấp sự truy cập tới chỉ số (Index) và của sổ tìm kiếm tương tự khi bạn xem thấy trong mục trước đây.

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 88 45   Download

 • Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 7 phần đầu tiên của loạt bài này: Sử dụng LINQ to SQL (phần 1) Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (phần 2) Truy vấn...

  pdf7p huynhphongus 07-12-2011 81 20   Download

 • Chương 14: Điều khiển Giao dịch nâng cao. Tổng quan: Trong Chương 3, "Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, " Bạn đã thấy là bạn có thể nhóm những câu lệnh SQL vào trong những giao dịch như thế nào. Những câu lệnh SQL này được coi như một đơn vị công việc lôgíc. Một ví dụ của điều này là một chuyển đổi tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác sử dụng hai phát biểu UPDATE.

  pdf124p hcernd 18-07-2010 350 231   Download

 • Chương 12: Tuỳ chỉnh Phát triển Môi trường bao gồm CSharp VisualBasic, Web, và nhiều hơn nữa, mỗi thư mục tương ứng với thư mục trong cửa sổ VS khoản mới. Dưới mỗi thư mục là một miền địa phương code-ví dụ, tiếng Anh là 1033 - và bạn sẽ sao chép các file vào thư mục locale cho các hạng mục mà bạn muốn xuất hiện dự án mẫu in Không giống như các mẫu trong các mặt hàng địa phương các mẫu thư mục, nơi mà tất cả bạn cần phải làm là sao chép các tập tin, mục...

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 65 20   Download

 • giới thiệu chi tiết về cách viết các chương trình .NET, bao gồm Windows Forms và Web Forms. Ngoài ra, chúng ta sẽ khảo sát thêm về cách tương tác với cơ sở dữ liệu (Database) và các dịch vụ Web (Web Services). Quan điểm về kiến trúc

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 37 5   Download

 • Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của Microsoft NET Framework. Là hội nhập sâu rộng với XML. Trong các ứng dụng nhiều. NET, bạn sẽ thậm chí không nhận thức được bạn đang sử dụng công nghệ XML-they'll chỉ được sử dụng đằng sau hậu trường khi bạn serialize một Microsoft ADO.NET DataSet

  pdf95p tengteng17 03-01-2012 31 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản