intTypePromotion=4
ADSENSE

Vùng hạ lưu lưu vực Sài Gòn

Xem 1-7 trên 7 kết quả Vùng hạ lưu lưu vực Sài Gòn
 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu bước đầu về sự hiện diện của nhóm chất ô nhiễm nói trên trong vùng hạ lưu lưu vực Sài Gòn - Đồng Nai. Kết quả phân tích đã cho thấy nhóm chất gây rối loạn nội tiết phthalates có tần suất phát hiện cũng khá cao, đặc biệt trong pha rắn (trầm tích). Do đó, rất cần có các nghiên cứu chi tiết hơn về sự tồn lưu của nhóm chất ô nhiễm này trong môi trường và các rủi ro sinh thái có thể xảy ra.

  pdf7p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 43 2   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả khảo sát sự ô nhiễm do TBT tại các cảng thuộc vùng hạ lưu sông Sài gòn. Kết quả nghiên cứu cho thấy TBT đã phát hiện được với tỷ lệ 88% trong tổng số mẫu bùn lắng đã được thu thập vào hai mùa (mùa khô và mùa mưa) tại các khu vực cảng. Hàm lượng TBT ở khu vực cảng Tân Cảng, Ba Son và cảng Sài Gòn dao động tương ứng 13,4 - 26,0; 4,15 - 156 và 2,57 - 164 ng/g trọng lượng khô.

  pdf6p hanh_tv25 30-03-2019 10 0   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả khảo sát sự ô nhiễm do TBT tại các công thuộc vùng hạ lưu sông Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu cho thấy TBT đã phát hiện được với tỷ lệ 88% trong tổng số mẫu bùn lắng đã được thu thập vào hai mùa (mùa khô và mùa mưa) tại các khu vực cảng. Hàm lượng TBT ở khu vực cảng Tân Cảng, Ba Son và cảng Sài Gòn dao động tương ứng 13,4-26,0; 4,15-156 và 2,57-164 ng/g trọng lượng khô.

  pdf5p hanh_tv25 30-03-2019 10 0   Download

 • Bài báo này tác giả nghiên cứu tính toán “mưa rào – dòng chảy" hạ lưu sông Sài Gòn làm đầu vào cho bài toán chống ngập” tập trung nghiên cứu về mưa tạo nên dòng chảy ở lưu vực hạ lưu sông Sài Gòn. Bài báo phân chia các tiểu lưu vực trong vùng nghiên cứu theo các hiện trạng qui hoạch thoát nước và theo tự nhiên ở vùng chưa qui hoạch đô thị, Tính toán Mưa Rào - Dòng Chày (Rainfall- Runoff) trên toàn lưu vực với các số liệu mưa tương ứng.

  pdf5p hanh_tv25 30-03-2019 17 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá sự thay đổi mực nước trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai do các ảnh hưởng tổng hợp của mực nước biển dâng, nạo vét lòng dẫn, san lấp các vùng trũng khu vực hạ lưu cho phát triển đô thị và xây dựng hệ thống đê bao.

  pdf8p vicross2711 20-06-2019 21 3   Download

 • TP HCM nằm ở vùng hạ lưu của hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn và có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Nhiều khu vực ở TP. HCM có địa chất yếu và phức tạp nên luôn phải đối diện với nguy cơ sạt lở cao. Trong mùa mưa lũ, sự cố sạt lở diễn ra thường xuyên hơn và gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

  pdf9p vivinci2711 20-08-2019 6 0   Download

 • Báo cáo nghiên cứu tính toán tải lượng các nguồn thải do các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và do nước mưa chảy tràn trên một lưu vực vùng hạ lưu sông Sài Gòn. Kết quả nghiên - cứu cho thấy tải lượng các chất ô nhiễm do nước mưa chảy tràn xuống dòng sông Sài Gòn cao hơn gấp nhiều lần so với các nguồn khác.

  pdf6p hanh_tv25 30-03-2019 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vùng hạ lưu lưu vực Sài Gòn
p_strCode=vunghaluuluuvucsaigon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2