Walking robots

Xem 1-20 trên 64 kết quả Walking robots
 • Walking Robot là dạng đặc biệt của Robot di động. Sự di chuyển của nó được thực hiện bởi sự phối hợp chuyển động của các chân. Sự di chuyển này có thể bắt chước từ thế giới động vật, như là: loài người, các loài động vật, các loài côn trùng,..Robot là sản phẩm của cơ điện tử, gồm có các thành phần sau:a) Phần cứng: gồm tất cả các bộ phận cấu thành thân Robot, như là: các kết cấu chân, kết cấu khung,......

  pdf8p doxuan 04-08-2009 405 177   Download

 • Recently, several solutions to the robot localisation problem have been proposed in the scientific community. In this chapter we present a localisation of a visual guided quadruped walking robot in a dynamic environment. We investigate the quality of robot localisation and landmark detection, in which robots perform the RoboCup competition (Kitano et al., 1997). The first part presents an algorithm to determine any entity of interest in a global reference frame, where the robot needs to locate landmarks within its surroundings.

  pdf560p nhatkyvodanh 24-07-2012 80 22   Download

 • The research field of robotics has been contributing widely and significantly to industrial applications for assembly, welding, painting, and transportation for a long time. Meanwhile, the last decades have seen an increasing interest in developing and employing mobile robots for industrial inspection, conducting surveillance, urban search and rescue, military reconnaissance and civil exploration.

  pdf458p kimngan_1 05-11-2012 23 3   Download

 • Tham khảo sách 'climbing and walking robots', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p kimngan_1 05-11-2012 33 3   Download

 • This is a book about creating robots with the LEGO® MINDSTORMS™ Robotic Invention System (RIS)™. If you've always dreamed of building and programming your own robots, this is your big chance—the RIS set makes it easy to get started.

  pdf266p beobobeo 01-08-2012 53 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 44 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 27 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 32 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 26 6   Download

 • Nghiên cứu Robot ngày càng trở nên quan trọng trong nền công nghiệp của đất nước ta hiện nay. Walking Robot (Robot có chân) đang được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực, mục đích của bài này là đưa ra giải thuật cho Robot có chân chuyển động thẳng. Robot chúng ta đưa ra có 6 chân với cách đi tam giác thay đổi ổn định tỉnh học.

  pdf3p uocvongxua10 18-09-2015 27 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 26 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 27 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 32 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 32 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 23919872 07-12-2011 23 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 35 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 31 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 22 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản