Wbg

Xem 1-3 trên 3 kết quả Wbg
  • Nhằm giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu là trung tâm của chương trình nghị sự về giảm đói nghèo và phát triển, diễn tiến của CEIF dẫn đến nhiệm vụ xây dựng Khung hành động Chiến lược về biến đổi khí hậu với sự tham gia của WBG, nêu lên được vai trò của WBG trong việc đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ

    pdf54p hoangly 24-06-2009 381 204   Download

  • chương 4 giới thiệu về các tổ chức quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống Liên hiệp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế – International Monetary Fund (IMF), Tập đoàn Ngân hàng thế giới (World Bank Group – WBG), các ngân hàng phát triển khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf70p tangtuy02 11-03-2016 20 9   Download

  • Silicon Carbide (SiC) and its polytypes have been a part of human civilization for a long time; the technical interest of this hard and stable compound has been realized in 1885 and 1892 by Cowless and Acheson for grinding and cutting purpose, leading to its manufacture on a large scale. The fundamental physical limitations of Si operation at higher temperature and power are the strongest motivations for switching to wide bandgap (WBG) semiconductors such as SiC for these applications.

    pdf0p ktcn_1 10-07-2012 34 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản