Webmatrix

Xem 1-9 trên 9 kết quả Webmatrix
 • Microsoft WebMatrix is designed to make developing dynamic ASP.NET web sites much easier. This complete Wrox guide shows you what it is, how it works, and how to get the best from it right away. It covers all the basic foundations and also introduces HTML, CSS, and Ajax using jQuery, giving beginning programmers a firm foundation for building dynamic web sites.

  pdf436p titatu_123 01-03-2013 58 14   Download

 • Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bước cơ bản để xây dựng ứng dụng web đơn giản sử dụng WebMatrix, CSS, HTML, HTML5, ASP.NET, SQL, Database... Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 1 ứng dụng web cơ bản để quản lý danh sách những bộ phim ưa thích của bạn, bao gồm công đoạn tạo cơ sở dữ liệu, tạo và phân quyền cho các tài khoản, chỉnh sửa và xóa database...

  pdf43p suthebeo 17-07-2012 67 21   Download

 • WebMatrix: công cụ phát triển web miễn phí dễ dùng Microsoft vừa phục hồi thương hiệu WebMatrix, bổ sung đầy đủ cho nó những nội dung mới. Công nghệ web ngày càng trở nên phức tạp hơn. Thậm chí một dự án không lớn cũng có thể đòi hỏi nhà phát triển phải thiết lập vài thành phần: máy chủ web, môi trường thực hiện ứng dụng, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) v.v...

  pdf6p camry2425 24-03-2011 67 16   Download

 • Programming Razor also explores components of the Razor API, and shows you how Razor templates are turned into rendered HTML. By the end of this book, you'll be able to create Razor-based websites with custom extensions that meet the specific needs of your projects. Use Razor with Microsoft WebMatrix to build a working blog, complete with data

  pdf118p stingdau_123 19-01-2013 37 6   Download

 • Tìm hiểu về WebMatrix – phần 2 (2) Tạo trang Layout: Khi làm theo phương pháp này, trước tiên chúng ta tạo phần cơ bản của trang web, sau đó sử dụng mã Razor để gọi phần header và footer trên toàn bộ site, đây là cách tiếp cận từ dưới lên. Bên cạnh đó, chúng ta còn một số cách làm khác, ví dụ như tạo trang layout trước để làm mẫu cho những phần tiếp theo, sau đó gán nội dung và chỉnh sửa giao diện. Đây là cách làm từ trên xuống. Tại đây, chúng ta tiếp...

  pdf7p abcdef_48 09-11-2011 52 5   Download

 • Tìm hiểu về WebMatrix – phần 2 Trong phần tiếp theo của loạt bài kỹ thuật giới thiệu về WebMatrix, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thành phần như: sử dụng Layout, dữ liệu, và trang có chức năng tạo thêm dữ liệu... 1. Sử dụng Layout: Trong phần đầu, chúng ta đã tìm hiểu những bước cơ bản để tạo 1 trang web cơ bản bằng WebMatrix, và một số khái niệm cơ bản khác về CSS.

  pdf8p abcdef_48 09-11-2011 42 5   Download

 • 1. Sử dụng Layout: Trong phần đầu, chúng ta đã tìm hiểu những bước cơ bản để tạo 1 trang web cơ bản bằng WebMatrix, và một số khái niệm cơ bản khác về CSS. Và tại đây, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, làm quen với khái niệmserver programming, có thể mọi người đã quen với client programming, ví dụ như việc xây dựng chương trình hoạt động trên điện thoại, máy tính, hoặc ứng dụng JavaScript chạy bên trong trình duyệt.

  pdf3p bibocumi26 13-01-2013 31 3   Download

 • For the purpose of this guide we will be using Google Chrome as my web browser. It is free and can be installed on both, Windows and Mac operating systems. You can find it at http://www. google.com/chrome. My text editor of choice will actually take care of both my need for a text editor and a webserver. I will be using Microsoft's WebMatrix development tool. It is free and works on Windows operating systems. It can be downloaded from http://www.microsoft. com/web/webmatrix/. I will be using the IIS Express as the basic web server. It can be downloaded from http://www.microsoft.

  pdf51p hotmoingay3 09-01-2013 51 6   Download

 • As software complexity increases, proper build practices become ever more important. This essential reference - fully updated for Visual Studio 2010 - drills inside MSBuild and shows you how to maximize your control over the build and deployment process. Learn how to customize and extend build processes with MSBuild - and scale them to the team, product, or enterprise level with Team Foundation Build.

  pdf353p phungnguyet_123 20-02-2013 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản