Webobjects

Xem 1-7 trên 7 kết quả Webobjects
 • Adobe GoLive comes with an easy-to-use front end for WebObjects 3.5, the object-oriented environment from Apple Computer, Inc., for developing high-end World Wide Web applications. Adobe GoLive makes creating dynamic content for WebObjects easy. It lets Web designers and application developers share the workload involved in producing dynamic, interactive applications for the Web. Adobe GoLive allows Web designers and application developers to work together efficiently: While the designer creates the page layout, the developer can set up the logic acting behind the scenes.

  pdf53p doxuan 07-08-2009 140 13   Download

 • Nếu bạn có kế hoạch xây dựng các ứng dụng WebObjects, bạn cần phải trở thành một lập trình Java. Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến có sẵn trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để thực hiện các giải pháp phần mềm thật. Nhưng Java là nhiều hơn chỉ là một ngôn ngữ lập trình, nó là một bộ công cụ, một thời gian chạy với một máy ảo, một cảnh quan rộng các gói đầy đủ các lớp học thể tái sử dụng. Java là một môi trường.

  pdf36p kaka 28-07-2010 55 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'webobjects j2ee programming guide- p2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p kaka 28-07-2010 75 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'java for webobjects developers-p2', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p kaka 28-07-2010 59 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'java for webobjects developers-p3', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p kaka 28-07-2010 65 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'java for webobjects developers-p4', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p kaka 28-07-2010 43 13   Download

 • JavaServer Pages (JSP) và servlets là những phần quan trọng của J2EE của Sun (Java 2 Platform, Enterprise Edition) kiến trúc. JSP là một đặc tả định nghĩa giao diện rằng các nhà cung cấp container servlet-có thể thực hiện để cung cấp các nhà phát triển khả năng tạo ra các trang Web năng động, mà là những tập tin với phần mở rộng. jsp. Servlet container giải thích những tập tin này và tạo servlets (còn được biết như servlets Workhorse) để xử lý các yêu cầu HTTP và tạo ra phản ứng.

  pdf22p kaka 28-07-2010 82 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản