Win32 api.

Xem 1-20 trên 30 kết quả Win32 api.
 • You might be tempted to yell something like this when you discover that Microsoft has implemented some, but not all, of the Win32 API in the .NET Framework. In some cases, you might find that Microsoft mislaid the feature in an out−of−the−way spot, but more often than not, the feature is simply missing. It’s not documented anywhere and Microsoft doesn’t give you even one clue as to where the feature might have gone. A visit to the newsgroups will often yield a pathetic claim that the missing feature will appear in the next version of the .

  pdf437p tailieuvip13 25-07-2012 67 14   Download

 • Đây là Tutorial cho lập trình Windows API, Tutorial này sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản và nâng cao cho phần lập trình trong Windows API với ngôn ngữ C. Ở đây không bao hàm phần MFC (Microsoft Foundation Classes sử dụng thư viện C++ để phát triển các ứng dụng C++ trên Windows). Tutorial này sẽ hướng dẫn các bạn tạo và test 1 ứng dụng Win32 trên Windows OS. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf51p emlatatca 29-10-2014 279 93   Download

 • This tutorial attempts to get you started developing with the Win32 API as quickly and clearly as possible. It is meant to be read as a whole, so please read it from beginning to end before asking questions... most of them will probably be answered. Each section builds on the sections before it.

  pdf108p haibktt 15-02-2010 100 20   Download

 • bất cứ khi nào bạn có rất nhiều con trỏ để làm việc với. Ngay cả nếu Visual Basic là ngôn ngữ chính cho ứng dụng của bạn, bạn có thể viết một wrapper DLL trong C # để đáp ứng các yêu cầu của phần gọi Win32 API của mã này. Nói chung, bất cứ nơi nào bạn cần sử dụng một giá trị UINT hoặc con trỏ một lẻ,

  pdf44p kimku5 23-10-2011 30 4   Download

 • bạn cũng sẽ cần phải sử dụng C #. IntPtr là người bạn tốt nhất của nhà phát triển khi nói đến con trỏ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một IntPtr có chứa một void *, không phải là con trỏ chuyên ngành mà Win32 API cuộc gọi dựa vào. Như thể hiện trong Ví dụ 2.2, việc sử dụng một void

  pdf43p kimku5 23-10-2011 28 4   Download

 • In this lecture, students will be able to understand: Win32 API Functions that create, read, and write to files; console window manipulation functions; time and date functions; graphical window functions.

  ppt49p tieu_vu20 24-09-2018 2 0   Download

 • Lập trình C trên Windows Các khái niệm cơ bản Nguyễn Tri Tuấn Khoa CNTT – ĐH.KHTN.Tp.HCM Email: nttuan@ fit.hcmuns.edu.vn Nội dung Vài điểm khác biệt giữa lập trình Windows và DOS Các thư viện lập trình của Windows Các loại ứng dụng Các khái niệm cơ bản Lập trình sự kiện (Even driven programming) Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) Tài nguyên của ứng dụng (Resources) Một chương trình tổng quát xây dựng trên Win32 API Các kiểu dữ liệu cơ bản C4W - Basic - Nguyen Tri Tuan - DH.

  pdf142p nuoiheocuoivo 07-05-2010 233 149   Download

 • Vài điểm khác biệt giữa lập trình Windows và DOS Các thư viện lập trình của Windows Các loại ứng dụng Các khái niệm cơ bản Lập trình sự kiện (Even driven programming) Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) Tài nguyên của ứng dụng (Resources) Một chương trình tổng quát xây dựng trên Win32 API.

  pdf22p tt1991tt 19-02-2011 356 119   Download

 • Vài điểm khác biệt giữa lập trình Windows và DOS Các thư viện lập trình của Windows Các loại ứng dụng Các khái niệm cơ bản Lập trình sự kiện (Event driven programming) Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) Tài nguyên của ứng dụng (Resources) Một chương trình tổng quát xây dựng trên Win32 API Các kiểu dữ liệu cơ bản

  pdf10p kupload1 12-01-2011 183 79   Download

 • Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ra một MessageBox với nội dung “Win32 assembly is great” Tổng quan về lập trình trên Windows: Hệ điều hành (HĐH) cung cấp cho các lập trình viên nguồn tài nguyên phong phú để họ lập trình các ứng dụng chạy trên nền tảng Wins. Đáng kể nhất là phải nói đến là Windows API (Application Programming Interface).

  pdf9p kaisermtv 04-09-2010 166 42   Download

 • Sử dụng VC++ 6, dùng chức năng New project, chọn loại project “Win32 Application” - Chọn chức năng “A typical Hello World !” application - Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử nghiệm chương trình

  pdf7p cancuongchi 27-11-2009 115 32   Download

 • Bạn cần phát một âm thanh đơn giản, chẳng hạn tiếng “beep” của hệ thống. Sử dụng một hàm không-được-quản-lý Win32 API như Beep hay sndPlaySound, hoặc gọi hàm Beep của Microsoft Visual Basic .NET. .NET Framework không chứa bất kỳ lớp được-quản-lý nào thực hiện việc chơi các file âm thanh, ngay cả tiếng “beep” của hệ thống cũng không.

  pdf11p dauhutuongot 22-07-2010 69 15   Download

 • T o the folks at Sybex, especially Tom Cirtin who made this book available, Acey J. Bunch for his technical expertise, and Erica Yee and Judy Flynn for their contributions to this book. I want to thank Rodnay Zaks, the president of Sybex, who signed the contract. I also extend my thanks to the other people in the Sybex team. I still need to thank other people, especially the readers who have provided me with their comments and suggestions about my previous works. During the process of writing this book, the test monkey in Chapter 3 frequently reminded me of my early days as a schoolboy.

  pdf415p tailieuvip13 24-07-2012 44 13   Download

 • Tạo ứng dụng “Win32 Application” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “Win32 Application” o Chọn chức năng “A typical Hello World !” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.2. Bài 02 – Chương trình minh họa đầu tiên (tt) - Yêu cầu:

  pdf4p muaythai6 26-10-2011 85 9   Download

 • Tài liệu dẫn nhập lập trình C trên Windows nhằm mục đích đưa ra 1 cách tiếp cận với lập trình C trên windows, hy vọng có thể đơn giản hóa vấn đề 1 cách tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

  doc8p nguyenvanuyen 12-02-2014 53 9   Download

 • Bài 4: Hộp thọai và điều khiển Bài 5: XỬ LÝ VĂN BẢN Phân bố thời lượng: - Số tiết giảng ở lớp: 6 tiết - Số tiết tự học ở nhà: 6 tiết - Số tiết cài đặt chương trình ở nhà: 12 tiết 1. Hiển thị văn bản Để hiện thị nội dung văn bản trên các thiết bị xuất, dựa vào từng trường hợp thể hiện khác nhau, ta dùng các hàm Win32 API khác nhau. Các hàm này phụ thuộc vào font chữ, thuộc tính của thiết bị ngữ cảnh DC (Device Context ) và khoảng cách ký tự thể...

  pdf9p ctnhukieu2 07-04-2011 52 8   Download

 • Tầm quan trọng về trật tự an ninh Một khi bạn biết cách Windows đánh giá các ACE trong DACL, bạn sẽ khám phá ra một vài vấn đề khu vực vấn đề mà các tiện ích Windows địa chỉ tự động. Trật tự là một cân nhắc quan trọng khi làm việc với bảo mật của Windows

  pdf43p kimku5 23-10-2011 43 6   Download

 • 233 Chương 19: Một số COM Interop hữu ích ong đợi Microsoft .NET Framework sao lại tất cả các tính năng hiện có trong các thành phần COM là điều phi thực tế. Trong các chương trước, bạn đã biết cách mở rộng các chức năng của .NET bằng cách tận dụng các tính năng từ Win32 API, WMI, và các thành phần COM như Windows Script Host. Chương này sẽ xét một vài tính năng hữu ích hơn từ thế giới của mã lệnh không-được-quản-lý, bao gồm ADO kinh điển (mục 19.

  pdf26p haiduong112 23-12-2011 42 6   Download

 • Có rất nhiều cách khác nhau để thêm các hiệu ứng động cho các ứng dụng. Một số nhà phát triển đang theo ấn tượng rằng họ phải sử dụng DirectX hoặc một công nghệ như nó để tạo ra hình ảnh động tốt. Thực tế là hầu hết các ứng dụng kinh doanh không yêu cầu hình ảnh động

  pdf43p kimku5 23-10-2011 32 5   Download

 • In this chapter, we'll show you how to create an Ogre 3D Windows application in Visual Studio 2010 using the Win32 API, the Microsoft Foundation Classes (MFC), and the .NET framework. We'll show you how to configure your project settings to support Ogre, and how to integrate Ogre into each type of application. We'll also create a custom Ogre plugin and a custom resource manager

  pdf306p bachduong1311 12-12-2012 31 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản