Windows 7 client

Xem 1-20 trên 156 kết quả Windows 7 client
 • Module 2 - Configuring disks and device drivers. This module examines how to configure disks, partitions, volumes, and device drivers to enable Windows 7 to function as desired. After completing this module, students will be able to: Configure disk partitions on Windows 7 client computers, create and manage disk volumes, manage file system fragmentation and disk quotas, install and configure device drivers.

  ppt35p nomoney2 10-02-2017 15 1   Download

 • Module 3 - Configuring file access and printers on Windows® 7 clients. This module explains how to manage access to shared folders and printers on a computer running Windows 7. Specifically, it describes how to share and secure folders, configure folder compression, and how to install, configure, and administer printing.

  ppt46p nomoney2 10-02-2017 11 1   Download

 • Module 7 - Optimizing and maintaining Windows 7 Client computers. This module describes how to use the monitoring and configuration tools to obtain information about Windows 7 performance and how to troubleshoot performance and reliability problems.

  ppt44p nomoney2 10-02-2017 13 1   Download

 • Module 1 - Installing, upgrading, and migrating to Windows 7. This module explains how to install, upgrade and migrate to Windows 7. It also describes the key features, editions, and hardware requirements of Windows 7.

  ppt40p nomoney2 10-02-2017 9 1   Download

 • Module 5 - Configuring wireless network connections. This module describes key wireless network technologies and how to configure wireless network components and the Windows 7 elements that are necessary to access wireless networks.

  ppt18p nomoney2 10-02-2017 6 1   Download

 • Module 6 - Securing Windows 7 desktops. This module describes how to make a Windows 7 computer more secure while ensuring usability is not sacrificed in the process. Specifically, it describes Windows Firewall, User Account Control, Windows Defender, and Security in Internet Explorer 8.

  ppt66p nomoney2 10-02-2017 11 1   Download

 • Module 8 - Configuring mobile computing and remote access in Windows® 7. This module helps you to identify and configure the appropriate mobile computer for your needs. It describes mobile devices, and how to synchronize them with a computer running the Windows 7 operating system. Additionally, this module describes various power options that you can configure in Windows 7.

  ppt41p nomoney2 10-02-2017 4 1   Download

 • Để biết thêm thông tin về việc xây dựng các file trả lời, xem library/cc748874.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/. Đây là một liên kết Windows Vista, nhưng thông tin cũng áp dụng cho Windows 7 Bạn cấu hình máy tính tham chiếu của bạn với một cài đặt tùy chỉnh của Windows 7 mà bạn sau đó sao chép sang

  pdf91p myngoc9 15-10-2011 47 8   Download

 • Windows Server 2008 cung cấp các công cụ cho phép bạn cấu hình giao diện IPv6 và kiểm tra kết nối và định tuyến IPv6. Các công cụ này cũng tồn tại thực hiện và kiểm tra khả năng tương thích IPv4-IPv6. Trong Windows 7 các công cụ dòng lệnh như Ping, Ipconfig, pathping, Tracert, Netstat, và đường có đầy đủ chức năng IPv6.

  pdf91p myngoc9 15-10-2011 45 5   Download

 • Reconnect là một tính năng kết nối VPN mới được phát triển trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Thông thường khi thực hiện kết nối VPN qua internet, nếu vì một lý do nào đó mà kết nối internet bị gián đoạn thì kết nối VPN sẽ chấm dứt và ngưới dùng buộc phải kích hoạt lại kết nối VPN. Kết nối VPN reconnect từ client Windows 7 đến server Windows Server 2008 R2 có khả năng tự động tái kết nối ngay lập tức mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ người dùng....

  pdf51p luvpuca 05-04-2011 103 32   Download

 • Sửa lỗi VMware vSphere Client trên Windows 7 Vmware có lẽ không cần phải nhắc đến nhiều với tính năng ảo hóa ưu việt của nó nhưng Vmware vSphere 4.0 bản Client lại không thích hợp với Windows 7. Bằng kinh nghiệm xương máu của tôi, tôi sẽ giúp các bạn giải quyết trường hợp khó chịu này. Một trong những bất tiện tôi gặp phải trên Win 7 là không có khả năng chạy các Client vSphere VMware.

  pdf5p maicon2425 05-04-2011 131 22   Download

 • phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Windows từ Microsoft. Tính năng mà chỉ có sẵn khi chạy Windows 7 client máy tính với các máy tính máy chủ đang chạy Windows Server 2008 R2 bao gồm:

  pdf0p taoxanh10 03-11-2011 46 10   Download

 • Configuring Windows 7 (Training Kit) - Part 1. This training kit is designed for IT professionals who operate in enterprise enviroments that use Windows 7 as a desktop operating system. You should have at least one year of experience in the IT field, as well as experience implementing and administering any Windows client operating system in a networked environment.

  pdf10p pretty11 26-09-2010 69 8   Download

 • Lưu tập tin trả lời như Autounattend. Xml. Hình 2-6 cho thấy một phần của một file xml Autounattend. Sao chép tập tin Autounattend. Xml vào thư mục gốc của một thiết bị lưu trữ di động (chẳng hạn như một UFD). Bây giờ bạn có một file answer cơ bản mà tự động cài đặt Windows.

  pdf91p myngoc9 15-10-2011 47 8   Download

 • Windows 7 có chế độ “XP ảo” Hôm 24/4/2009, Microsoft xác nhận sẽ tung ra 1 add-on cho Windows 7 cho phép người dùng chạy các ứng dụng được thiết kế cho Windows XP trong một máy ảo. Đây là lần đầu tiên Microsoft dựa trên việc ảo hóa để cung cấp khả năng tương thích ngược.

  pdf5p robben2425 10-04-2011 69 7   Download

 • Configuring Windows 7 (Training Kit) - Part 2. This training kit is designed for IT professionals who operate in enterprise enviroments that use Windows 7 as a desktop operating system. You should have at least one year of experience in the IT field, as well as experience implementing and administering any Windows client operating system in a networked environment.

  pdf10p pretty11 26-09-2010 55 5   Download

 • Configuring Windows 7 (Training Kit) - Part 6. This training kit is designed for IT professionals who operate in enterprise enviroments that use Windows 7 as a desktop operating system. You should have at least one year of experience in the IT field, as well as experience implementing and administering any Windows client operating system in a networked environment.

  pdf10p pretty11 26-09-2010 54 5   Download

 • Configuring Windows 7 (Training Kit) - Part 3. This training kit is designed for IT professionals who operate in enterprise enviroments that use Windows 7 as a desktop operating system. You should have at least one year of experience in the IT field, as well as experience implementing and administering any Windows client operating system in a networked environment.

  pdf10p pretty11 26-09-2010 59 4   Download

 • Configuring Windows 7 (Training Kit) - Part 5. This training kit is designed for IT professionals who operate in enterprise enviroments that use Windows 7 as a desktop operating system. You should have at least one year of experience in the IT field, as well as experience implementing and administering any Windows client operating system in a networked environment.

  pdf10p pretty11 26-09-2010 58 4   Download

 • Configuring Windows 7 (Training Kit) - Part 7. This training kit is designed for IT professionals who operate in enterprise enviroments that use Windows 7 as a desktop operating system. You should have at least one year of experience in the IT field, as well as experience implementing and administering any Windows client operating system in a networked environment.

  pdf10p pretty11 26-09-2010 61 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Windows 7 client
p_strCode=windows7client

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản