Windows workflow

Xem 1-20 trên 28 kết quả Windows workflow
 • Beginning WF: Windows Workflow in .NET 4.0 Copyright © 2010 by Mark J. Collins All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-2485-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-2486-0 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book.

  pdf471p lock_123 08-04-2013 53 10   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về Windows Workflow cung cấp cho người đọc những kiến thức tổng quan về Windows Workflow (WF). Nội dung chính của bài giảng trình bày về khái niệm workflow (luồng công việc) trong các hoạt động nghiệp vụ. Ngoài ra bài giảng này còn giới thiệu về chi tiết, kiến trúc, công cụ phát triển và một ví dụ cơ bản ban đầu về WF giúp cho người đọc làm quen với WF.

  pdf18p nhatrangyeuthuong 08-04-2014 55 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p lovecafe2 30-08-2011 56 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p lovecafe2 30-08-2011 43 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p lovecafe2 30-08-2011 46 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p lovecafe2 30-08-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p lovecafe2 30-08-2011 48 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p lovecafe2 30-08-2011 28 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p lovecafe2 30-08-2011 32 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p lovecafe2 30-08-2011 41 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press windows workflow foundation step by step phần 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p lovecafe2 30-08-2011 32 4   Download

 • Dạy cho mình những yếu tố cần thiết của Windows Communication Foundation (WCF) 4 - một bước tại một thời điểm. Với này, thực tế học theo làm hướng dẫn, bạn sẽ có được hướng dẫn rõ ràng và thực hành ví dụ bạn cần để bắt đầu tạo ra các dịch vụ Web cho doanh nghiệp mạnh mẽ dựa trên Windows applications.Discover làm thế nào để: * Xây dựng và máy chủ SOAP và REST

  pdf47p lovecafe2 30-08-2011 57 16   Download

 • Hammad Rajjoub works as an Architect Evangelist with Microsoft. Before joining Microsoft, he was awarded Microsoft's Most Valuable Professional award, seven years in a row. Along with being an MVP he was also a Microsoft Business Platform Technology Advisor. Being an MVP in Connected Systems gave him early access to Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, as well as Windows Server AppFabric.

  pdf428p hotmoingay3 09-01-2013 52 4   Download

 • R12 Community Technology Preview về BizTalk Services, phiên bản thứ 12 của dự án đã cung cấp sự phối hợp dịch vụ kích hoạt workflow từ “cloud”. Những dịch vụ này có thể kết nối với hệ thống doanh nghiệp hoặc với các hệ thống đang hoạt động ở bất kỳ nơi nào trên Internet. Đặc trưng trong R12 là Windows Workflow Foundation runtime và dịch vụ thư tín dựa trên nên tảng Web.

  pdf3p bibocumi27 16-01-2013 23 4   Download

 • To me, workflow engines such as Microsoft BizTalk always seemed like a really expensive thing that I didn't need for many projects. I always thought, “How hard can it be to actually code the logic you draw on the screen?” As a result, I spent a lot of time not learning what a workflow engine could do for me and, instead, lived with “just code.” Still, I was intrigued and would bug my friends about what they saw as the value of BizTalk. They would usually get me excited enough to try installing the product and learning how it worked. Every time I tried to make...

  pdf235p tailieuvip13 24-07-2012 21 2   Download

 • Quy trình làm việc được thực hiện trên một máy chủ SharePoint, mà lần lượt sử dụng Windows Workflow Foundation là nền tảng của việc thực hiện của một quá trình công việc. SharePoint Server 2007 bao gồm hỗ trợ cho quy trình công việc trong danh sách, thư viện,

  pdf118p kennguyen5 06-11-2011 64 9   Download

 • But it's not so great if you want to hand the CD or DVD to anyone who doesn't use iPhoto (like a Mac OS 9 person or a Windows person)

  pdf7p kisiheo 26-07-2010 50 8   Download

 • Thiết kế một cơ sở hạ tầng điện thoại di động an toàn.Cấu hình máy chủ cho điện thoại di động truy cập an toàn dữ liệu SharePoint. sản phẩm của bên thứ ba sẽ bắt đầu bao gồm công nghệ này. Windows Workflow Foundation được nhúng vào tất cả các máy chủ Microsoft Office sản phẩm, chẳng hạn như SharePoint Portal Server,

  pdf117p kennguyen5 05-11-2011 64 7   Download

 • và các loại nội dung, và nó cung cấp xếp hàng và quản lý các danh sách và thư viện để cung cấp các dữ liệu cần thiết để thời gian chạy Workflow Foundation như yêu cầu cấu hình của quy trình làm việc.

  pdf17p kennguyen5 06-11-2011 143 26   Download

 • Windows Workflow Foundation (WF) lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006 với NET 3.0.. Nó có lẽ là công bằng để nói rằng WF không nhận được chấp nhận phổ biến Microsoft đã hy vọng. Điều này thiếu sự hấp thu được có thể là do một số yếu tố

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 53 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản