Wmn

Xem 1-5 trên 5 kết quả Wmn
 • Đề tài cũng tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể trong việc đảm bảo an ninh trong WMN bằng việc mô tả một dạng tấn công phổ biến trong mạng WMN nói riêng và các mạng không dây nói chung là tấn công lỗ đen (blackhole attack) từ đó tìm hiểu giải pháp chống lại tấn công dạng này. Việc thực hiện mô phỏng tấn công lỗ đen và giải pháp ngăn chặn ....

  pdf108p sunflower_1 04-09-2012 239 138   Download

 • Reflecting cutting-edge advancements, Security of Self-Organizing Networks: MANET, WSN, WMN, VANET explores wireless network security from all angles. It begins with a review of fundamental security topics and often-used terms to set the foundation for the following chapters. Examining critical security issues in a range of wireless networks, the book proposes specific solutions to security threats.

  pdf614p caucaphung 05-02-2013 31 3   Download

 • Wireless mesh networks (WMNs) have recently received a great deal of attention as a promising cost-effective solution to provide coverage and broadband wireless connectivity for mobile users to get access to different IP applications and services. The factor that has helped WMNs become attractive is the wide application prospects from the wireless community, home and enterprise networking.

  pdf260p orchid_1 17-09-2012 39 8   Download

 • Luận án giới thiệu một số kiến thức cơ bản về mạng không dây cũng như những nét chính của phương pháp tối ưu tìm kiếm bầy đàn, đồng thời đề xuất giải pháp đặt gateway trong mạng WMN sử dụng thuật toán PSO nhằm xác định vị trí gateway nhằm đạt thông lượng cực đại, bài toán Định vị các basestation trong mạng Mobile Network, đề xuất thuật toán PSO áp dụng tối ưu truy cập trong mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p longnguyentran000 23-12-2016 19 8   Download

 • Các công nghệ mạng hình lưới không dây WMN (Wireless Mesh Network) đang được coi là công nghệ mấu chốt cho mạng không dây thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, để phát triển WMN thành công trong thực tế, rất nhiều các thách thức cần phải vượt qua và chất lượng dịch vụ là một trong số đó. Hơn nữa, các giải pháp định tuyến QoS trong mạng WMN nhằm cung cấp QoS cho các dịch vụ hiện nay vẫn chưa đạt được các kết quả mang muốn.

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản