Wsdl

Xem 1-20 trên 31 kết quả Wsdl
 • Xem một tập tin WSDL và thử nghiệm một dịch vụ web WSDL là viết tắt của Web Ngôn ngữ mô tả dịch vụ, và một tập tin WSDL chứa một mô tả đầy đủ các dịch vụ Web của bạn, bao gồm các thông tin cần thiết để gọi các phương pháp của dịch vụ. Một tập tin WSDL được viết bằng XML và quy định cụ thể các thông tin sau

  pdf7p hamberger5k 08-08-2010 117 18   Download

 • Web services, the new way of stitching data and processing resources together to form elaborate, distributed applications, aren't like other software systems. They differ even from other architectures for distributed applications. In his fantastic Understanding Web Services, Eric Newcomer helps his readers figure out what Web services are all about. This book is better than any other book out there in helping readers come to grips with the terms, technologies, behaviors, and design requirements that define the Web services universe. It's remarkably light on code--...

  pdf216p trasua_123 04-01-2013 74 9   Download

 • Distributed Applications with XML-RPC, SOAP, UDDI & WSDL Ethan Cerami Publisher: O'Reilly First Edition February 2002. This concise book gives programmers both a concrete introduction and handy reference to XML web services. It explains the foundations of this new breed of distributed services, demonstrates quick ways to create services with open-source Java tools, and explores four key emerging technologies: XML-RPC, SOAP, UDDI, and WSDL. If you want to break through the Web Services hype and find useful information on these evolving technologies, look no further. Team[oR]...

  pdf0p caucaphung 01-02-2013 38 6   Download

 • Java Web Services shows you how to use SOAP to perform remote method calls and message passing; how to use WSDL to describe the interface to a web service or understand the interface of someone else's service; and how to use UDDI to advertise (publish) and look up services in each local or global registry. Java Web Services also discusses security issues, interoperability issues, integration with other Java enterprise technologies like EJB; the work being done on the JAXM and JAX-RPC packages, and integration with Microsoft's .NET services....

  pdf249p leethong 22-09-2010 324 146   Download

 • trình bày một cái nhìn tổng quan về công nghệ Web Service bao gồm các khái niệm, kiến trúc và hướng dẫn xây dựng một Web Service. Khóa luận sẽ phân tích các chuẩn cấu thành nên chồng giao thức của Web Service, bao gồm XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (web service Description Language) và UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).

  pdf58p chieu_mua 25-08-2012 291 142   Download

 • You should approach the topics in this section as a progressive development of an example of a WSDL document. Explain the concepts in the first topic with a simple Web Service that has only one operation that returns a class, (the code is defined in the student notes). Progressively build upon this example WSDL document when you explain each of the WSDL topics. The intent of teaching WSDL syntax is not for students to write a WSDL document from scratch on their own.

  pdf52p thuxuan 08-08-2009 210 66   Download

 • Before you learn about anything in .NET, you should undertand how’s its structure. This chapter takes a brief look at Microsoft .NET and the Microsoft .NET Platform. It then describes the .NET Framework design goals and introduces you to the components of the .NET Framework Microsoft announced the .NET intitiative in July 2000 The .

  ppt36p mr_nghia88 30-01-2012 73 23   Download

 • Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 4: Tạo và thử nghiệm các dịch vụ Web từ các mô hình UML Lee Ackerman, Giám đốc tiếp thị, EMC Bertrand Portier, Kiến trúc IT, IBM Software Group Services Tóm tắt: Hướng dẫn này, Phần 4 của một loạt bài viết, sẽ thảo luận làm thế nào để chuyển dịch một thiết kế theo chiều thuận từ UML thành WSDL và Java -- các tạo phẩm (artifacts) mà bạn có thể chạy và thử nghiệm.

  pdf42p tocxuxu 05-10-2011 80 18   Download

 • Programming Web Services with SOAP is a detailed guide to using SOAP and other leading web services standards--WSDL (Web Service Description Language), and UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration protocol). You'll learn the concepts of the web services architecture and get practical advice on building and deploying web services in the enterprise.

  pdf0p stingdau_123 19-01-2013 59 18   Download

 • Webservices ra đời đã mở ra hướng mới cho việc phát triển các ứng dụng trên internet. Công nghệ webservices là một cuộc cách mạng hóa cách thức hoạt động của các dịch vụ B2B và B2C. Webservices kết hợp sử dụng nhiều công nghệ khác nhau cho phép hai ứng dụng cùng ngôn ngữ, độc lập hệ điều hành trao đổi được với nhau thông qua môi trường mạng.

  pdf26p and_12 08-08-2013 46 14   Download

 • This session: Assumes you know nothing about XML or XML based technologies. Provides a basic introduction to XML based technologies. Demonstrates some of the basics of working with the DOM, XSLT, Schema, WSDL, and SOAP.

  ppt82p daodangson01041991 22-12-2010 73 13   Download

 • Suppose that you'd like to provide a service to the public or to some business partners: They can send you two strings and you will concatenate them and return the string. Of course, in the real world you provide a more useful service. There are several major requirements: First, the users may be using different languages (Java, C# and etc.) and using different platforms (Windows, Linux and etc.). Your service must be accessible by different languages and platforms. Second, they will call your service across the Internet and there may be firewalls in between.

  pdf0p tailieuvip13 19-07-2012 49 13   Download

 • Bài thuyết trình môn Công nghệ Web đề tài Tìm hiểu mô hình chuẩn hóa W3C và ứng dụng xây dựng webservice là tài liệu về hệ thống tiêu chí đánh giá website. Phần 1 tài liệu sẽ trình bày những tìm hiểu chung về hệ thống tiêu chí đánh giá web. Sang phần 2 Ứng dụng sẽ đưa ra: Demo cơ cấu hoạt động của webservice thông qua chuẩn SOAP và WSDL bằng XML Spy 2013, Demo ứng dụng xem thời tiết qua WAMP.

  pdf16p saga07 09-04-2014 52 11   Download

 • Composite applications aid businesses by stitching together various componented business capabilities. In the current enterprise scenario, empowering business users to react quickly to the rapidly changing business environment is the top most priority. With the advent of composite applications the 'reuse' paradigm has moved from the technical aspect to the business aspect. You no longer re-use a service but re-use a business process. Now, enterprises can define their own behaviors optimized for their businesses through metadata and flows.

  pdf298p tailieuvip13 20-07-2012 38 10   Download

 • Trang 115 6.3.3.3 Web Service Choreography Interface (WSCI) WSCI là ngôn ngữ tựa XML, được xây dựng nhằm mục đích mô tả quá trình tương tác của một dịch vụ, cụ thể là các quá trình vận chuyển các luồng thông điệp, trong bối cảnh của một tiến trình xử lý. WSCI có thể xem như là phần mở rộng của ngôn ngữ WSDL (Web Service Description Language).

  pdf27p caott3 20-05-2011 50 9   Download

 • Bước tiếp theo là xác nhận các tập tin WSDL để đảm bảo rằng nó phù hợp với tiêu chuẩn các dịch vụ web khác nhau. Để làm được điều đó, kích chuột phải vào file SimpleService.wsdl trong Eclipse và chọn "Xác nhận". Nếu có bất cứ điều gì sai, họ sẽ được báo cáo trong cửa sổ vấn đề. Ví dụ, ở đây tôi đã giới thiệu một lỗi vào tập tin:

  pdf22p kimku7 26-10-2011 29 7   Download

 • Web services are the next revolution in the way applications are built and used. This book will give developers the information they need to design and build next generation distributed interoperable applications with Web services. It has a unique blend of theory and practice, and is focused on Visual Basic developers. The first four chapters explain the architectural foundation on which Web services are built.

  pdf523p trasua_123 04-01-2013 35 7   Download

 • Tổng quan về dịch vụ Web: giới thiệu về XML, các khái niệm cơ bản về dịch vụ Web bao gồm các chuẩn và các giao thức như SOAP, WSDL Trình bày ngôn ngữ BPEL: nghiên cứu về ngôn ngữ định nghĩa hành vi các tiến trình nghiệp vụ WSBPEL. Giải thích các khái niệm cơ bản, cấu trúc của một tiến trình WS-BPEL và các thành phần của ngôn ngữ. Tìm hiểu hệ thống đại lý phân phối: tập trung xây dựng hệ thống đại lý phân phối kết hợp và thay thế các dịch vụ Web bằng...

  pdf10p banhbeovodung 20-06-2013 33 7   Download

 • Bài 1 và 2 của bài giảng Lập trình Windows Phone cung cấp các bài học về Web service như: SOAP, WSDL, REST; cách tạo Asp.Net Web service; tương tác tới .Net Web service; SQL server và Hosting Free. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt12p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 29 7   Download

 • Built upon a foundation of Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description Language (WSDL) and Universal Description Discovery and Integration (UDDI) technologies, Web services have become a widely accepted industry standard in the last few years [1, 2]. Because of their platform independence, universal compatibility, and network accessibility, Web services will be at the heart of the next generation of distributed systems. As more vendors offer SOAP tools and services, the advantages of using SOAP and Web services as an integration point will become even more pronounced.

  pdf13p huggoo 20-08-2010 49 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản