intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã Định Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xã Định Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Lịch sử - truyền thống vủa xã Định Hòa trung dũng tiếp tục trình bày các nội dung về những anh hùng ở xã Định Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thời kỳ đầu đen tối (1954-1961), quê hương chiến đấu (1962-1965), vươn lên mạnh mẽ tiến tới toàn thắng (1971-1975). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p visasuke2711 02-05-2019 9 0   Download

 • Bài viết trình bày về một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của quan hệ Việt Nam - Hungary. Theo đó, bài báo cấu trúc với hai nội dung cơ bản. Đầu tiên, tác giả bài viết phân tích về các lĩnh vực chủ yếu trong quan hệ giữa Việt Nam và Hungary.

  pdf5p vipennsylvania2711 05-11-2020 3 0   Download

 • Bài viết này tập trung tìm hiểu phong trào công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau Hiệp định Genève nhằm góp phần tìm hiểu đầy đủ hơn về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf6p jangni9 15-05-2018 26 0   Download

 • Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một bộ Tài liệu có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc ở nước ta. Nội dung của tập 2 tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ 1954-1975. Trong phần 1 của Tài liệu sẽ trình bày các giai đoạn: Từ đấu tranh thi hành Hiệp định Genève 1954 đến Đồng Khởi 1960, đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Đế quốc Mỹ, đánh bại một bước chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Đế quốc Mỹ, đánh thắng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Đế quốc Mỹ. Mời các ban cùng tham khảo.

  pdf797p nganga_00 28-08-2015 231 81   Download

 • Sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, Việt Nam đang từng bước xây dựng nền kinh tế vững mạnh để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác dạy. Đi lên từ một nền kinh tế nhỏ lẻ, nghèo nàn và lạc hậu, Việt Nam muốn phát triển kinh tế tất yếu phải tiến hành “công nghiệp hóa”. Từ đại hội III, Đảng ta đã xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Quan điểm...

  doc17p maimoc_mc 28-04-2011 929 354   Download

 • Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất, là mục tiêu và là động lực của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng nước ta qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng minh rằng: Thực hiện và mở rộng dân chủ, tập hợp được sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu chiến lược của đất nước. ...

  pdf98p vinamilkvietnam 21-08-2012 68 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã Định Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
p_strCode=xadinhhoatrongcuockhangchienchongmy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2