intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội dân sự mới

Xem 1-20 trên 3283 kết quả Xã hội dân sự mới
 • Các công trình nghiên cứu chỉ số xã hội dân sự đã được CSI tiến hành trên toàn thế giới từ năm 2004 đến 2006 đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của xã hội dân sự tại mấy chục nước. Việc đánh giá được thực hiện theo các phương pháp luận tương tự tại mỗi nước nhằm đánh giá xã hội dân sự ở cấp quốc gia trên cơ sở tự tham gia của nhóm đánh giá.

  pdf39p manutd1907 09-04-2013 75 16   Download

 • Xã hội dân sự là một vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích vai trò quan trọng của xã hội dân sự. Chức năng của xã hội dân sự, như tác giả khẳng định, bao gồm: thứ nhất, là cầu nối các cá nhân với nhà nước; thứ hai, tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thứ ba, tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 417 99   Download

 • Hiện nay xã hội dân sự (civil cociety) đang thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, giới chính trị cũng như một bộ phận không nhỏ tầng lớp dân cư. Sở dĩ có hiện tượng như vậy vì ý niệm về xã hội dân sự không chỉ chứa đựng trong đó ý thức tự chủ của mỗi công dân mà còn chứa đựng hàng loạt các vấn đề chính trị-xã hội có liên quan tới không chỉ các cá nhân mà cả các quốc gia, châu lục và cả nhân loại. ...

  doc57p returnofdemon 15-03-2011 239 88   Download

 • phần 1 cuốn sách "xã hội dân sự ở malaysia và thái lan" do ts. lê thị thanh hương làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức về xã hội dân sự hay xã hội công dân, xã hội dân sự ở malaysia. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf164p bautroibinhyen18 21-02-2017 54 16   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: xã hội dân sự ở thái lan, xã hội dân sự ở malaysia và thái lan - những so sánh. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf180p bautroibinhyen18 21-02-2017 73 16   Download

 • Luận án nhằm làm rõ hơn quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel, từ đó chỉ ra những giá trị, hạn chế của quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự của Hegel. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 06-01-2017 64 16   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu lí luận, thực trạng về những yếu tố ảnh hƣởng tới phong cách lãnh đạo trong các tổ chức xã hội dân sự; trên cơ sở đó đề xuất biện pháp tác động tâm lý -sư phạm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phong cách lãnh đạo phục vụ của các nhà lãnh đạo trong các tổ chức xã hội dân sự. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p dangthingocthuy96 13-01-2017 123 17   Download

 • Bài viết "Đôi điều suy nghĩ về vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với xã hội dân sự" trình bày những quan điểm cơ bản của Marx về nhà nước và xã hội dân sự, vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với sự phát triển xã hội dân sự trường hợp ở Việt Nam,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 62 6   Download

 • Bài viết này trình bày khái lược về quan hệ giữa nhà nước pháp quyền với các tôn giáo nhìn từ xã hội dân sự, với mong muốn góp thêm một góc nhìn với thực tế chính trị - xã hội - tôn giáo đang diễn ra để lựa chọn con đường giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước trong việc xây dựng chính sách pháp luật.

  pdf6p bautroibinhyen16 16-02-2017 41 5   Download

 • Hầu hết các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) đều được trọng vọng trong cộng đồng quốc tế vì có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế và là đạo quân chủ lực thực hiện các mục tiêu có lợi cho công chúng. Mời các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf11p bautroibinhyen16 10-02-2017 27 4   Download

 • trên thế giới, tổ chức xã hội dân sự (tcxhds) là những tổ chức rất năng động có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Ở việt nam, các tổ chức xã hội đã ngày càng phát triển và cũng được khẳng định vai trò không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước. tài liệu gồm các nội dung chính: 1. Đặt vấn đề; 2. tổng quan tình hình nghiên cứu; 3. kết quả; 4. Đề xuất. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf53p hpnguyen2 05-03-2018 40 4   Download

 • Liên minh châu Âu và một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự: Phần 1 trình bày khái quát những lý luận cơ bản về xã hội dân sự và quá trình hình thành, phát triển, hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh châu Âu, phân tích xã hội dân sự ở một số quốc gia điển hình của Liên minh châu Âu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf189p visatori2711 18-04-2019 38 5   Download

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về xã hội dân sự, quyền con người, thực hiện quyền con người và vai trò của xã hội dân sự đối với việc thực hiện quyền con người, luận án phân tích vai trò của xã hội dân sự đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của xã hội dân sự trong việc thực hiện quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p khanhnie 06-01-2017 47 3   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Đánh giá triết lý phát triển thời kỳ đổi mới; Gợi ý các triết lý phát triển mới; Vai trò của xã hội dân sự; Nhận xét và khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf207p hpnguyen1 02-03-2018 29 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Liên minh châu Âu và một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về việc đánh giá những mặt tích cực và tiêu cực, xu thế phát triển của xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p visatori2711 18-04-2019 39 3   Download

 • Bài viết góp phần luận giải và làm sáng tỏ về mặt lý luận khái niệm xã hội công dân và xã hội dân sự; củng như mối quan hệ giữa chúng và vai trò của chúng trong mô hình nhà nước hiện đại.

  pdf8p kequaidan 07-10-2019 20 1   Download

 • Bài viết Tìm hiểu quan niệm của Hêghen về xã hội dân sự trình bày: Sự hiểu biết chưa chuẩn xác về quan niệm xã hội dân sự của Hêghen, thông thường là do chúng ta chưa nắm vững được hệ thống các phạm trù triết học của Hêghen, đặc biệt là do sự nhầm lẫn giữa cặp phạm trù "cái phổ quát - cái đặc thù" của ông với cặp phạm trù "cái chung - cái riêng",... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p sobinhoangson 29-04-2018 39 0   Download

 • Báo cáo đánh giá khảo sát này là một trong những hoạt động đầu tiên do Quỹ Châu Á tiến hành phối hợp với ba tổ chức tại Việt Nam (Viện nghiên cứu xã hội – ISS; Viện Môi trường và Phát triển bền vững – VESDI; và Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ – CEPEW) làm tiền đề cho việc xây dựng chương trình đào tạo trong khuôn khổ dự án cho các VNGO về lĩnh vực quản trị nội bộ và vận động chính sách. Báo cáo được chia làm bốn phần.

  pdf89p trinhthamhodang10 16-03-2021 7 1   Download

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự nước ta Trong lịch sử trước khi có kinh tế thị trường không có Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Chỉ khi kinh tế thị trường được xác lập mới đòi hỏi một hình thức nhà nước mới - Nhà nước pháp quyền và một kiểu tổ chức xã hội mới xã hội dân sự. Vì vậy, phân tích mối quan hệ kinh tế thị trường với Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự phải bắt...

  pdf8p peheo_4 22-08-2012 246 52   Download

 • Khát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật.

  doc5p ba3333 16-05-2011 129 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1139 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội dân sự mới
p_strCode=xahoidansumoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2