intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội Việt Nam đầu triều Nguyễn

Xem 1-20 trên 53 kết quả Xã hội Việt Nam đầu triều Nguyễn
 • Bài viết giới thiệu một số tư liệu Hán Nôm hiện còn ở đình, phần nào bổ khuyết cho khoảng trống về cuộc đời binh mã của ông và một số thông tin lịch sử về chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu triều Nguyễn.

  pdf8p miulovesmile2 01-11-2018 46 3   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc6p ngoclam222 09-03-2014 801 94   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt35p hieunguyen877 12-03-2014 307 47   Download

 • Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyên đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành  thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng,xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. ...

  pdf15p thanhson 12-06-2009 2096 524   Download

 • Luận văn "Nguyên nhân Việt Nam mất nước vào tay thực dân Pháp (1802-1884)" trình bày về các nội dung: thực trạng xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX – tiềm ẩn những nguy cơ mất nước, thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam (1858-1884), nguyên nhân Việt Nam mất nước vào tay Pháp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p dangthingocthuy96 09-01-2017 237 52   Download

 • Nho giáo được du nhập vào Việt Nam từ đầu Công Nguyên. Trong thời kỳ Bắc thuộc, tư tưởng chính trị Nho giáo còn mờ nhạt, chỉ dừng lại xung quanh thế lực ngoại bang, gắn với chính quyền đô hộ. Sau khi Việt Nam giành được độc lập, tư tưởng chính trị Nho giáo bắt đầu phát huy tác dụng của nó và được các triều đại tiếp nhận một cách tự giác, như một xu thế khách quan, trở thành công cụ quyền lực của nhà nước phong kiến dân tộc. Bài viết này trình bày sự phát triển của tư tưởng chính trị nho giáo Việt Nam từ đầu công nguyên đến cuối thế kỷ XIV, mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 119 23   Download

 • Nho giáo được du nhập vào Việt Nam từ đầu Công Nguyên. Trong thời kỳ Bắc thuộc, tư tưởng chính trị Nho giáo còn mờ nhạt, chỉ dừng lại xung quanh thế lực ngoại bang, gắn với chính quyền đô hộ. Sau khi Việt Nam giành được độc lập, tư tưởng chính trị Nho giáo bắt đầu phát huy tác dụng của nó và được các triều đại tiếp nhận một cách tự giác, như một xu thế khách quan, trở thành công cụ quyền lực của nhà nước phong kiến dân tộc. Bài viết này trình bày sự phát triển của tư tưởng chính trị nho giáo Việt Nam từ đầu công nguyên đến cuối thế kỷ XIV, mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf11p thiendiadaodien_3 27-12-2018 66 8   Download

 • Tài liệu “Đại Nam nhất thống chí” là bộ sách địa lý viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn thời vua Tự Đức biên soạn, Bộ sách đã được dịch ra tiếng Việt lần đầu năm 1959-1960, bởi Á Nam Trần Tuấn Khải và Tu Trai Nguyễn Tạo, và do Nha Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa ấn hành [1]. Năm 2006, được Phạm Trọng Điềm phiên dịch và do Viện sử học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ấn hành....

  pdf52p dongta03 03-01-2012 300 88   Download

 • Ngay từ những năm đầu công nguyên, chữ Hán và văn hoá Hán đã được truyền sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam đồng thời đã lưu lại ảnh hưởng lớn đến các nước này, đặc biệt là trên lĩnh vực ngôn ngữ văn tự. Từ một số vấn đề về chữ Nôm Việt trong mối tương quan với những hiên tượng tương đồng ở các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, đặc biệt là qua so sánh với văn tự của Nhật Bản, bài viết đã phần nào cung cấp những hiểu biết về mối quan...

  pdf14p minhnguyen 17-06-2009 341 130   Download

 • Bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. + Đến giữa thế kỷ XIX, trước khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, xã hội Việt Nam vẫn là một xã hội phong kiến với một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. + Năm 1858, Pháp chính thức xâm lược Việt Nam, triều đình nhà Nguyễn chống cự yếu ớt, dần dần nhượng bộ, đầu hàng. + Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta đã nổ ra theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Do sai lầm về đường lối và phương...

  doc22p taonemay108 11-12-2010 396 79   Download

 • Việt Nam Sử Lược Lịch Triều Lược Kỷ 1. Nam-triều Bắc triều 2. Trịnh Nguyễn phân tranh Nước Nam ta từ khi Ngô Vương Quyền đánh đuổi được quân Nam-Hán, vua Đinh Tiên-Hoàng dẹp yên được loạn Thập-nhị Sứ-quân lập thành một nước tự-chủ, đời nọ qua đời kia kế truyền được non 600 năm. Đến đầu thập-lục thế-kỷ, bởi vì vua nhà Lê hoang dâm vô độ, bỏ việc chính-trị đổ-nát, cho nên trong nước loạn-lạc, nhà Mạc nhân dịp mà làm sự thoán-đoạt. ...

  pdf19p banglang_ht 30-07-2010 158 54   Download

 • Chính quyền triều Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp.Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời;Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã làm thay đổi xã hội Việt Nam.Các sĩ phu yêu nước đã tổ chức vận động đấu tranh chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới nhưng đều không thành công;

  ppt65p hoanglam666 09-05-2011 138 37   Download

 • Quản lý ruộng đất là một nội dung trọng tâm của quản lý Nhà nước thời phong kiến. Bởi lẽ có nắm chắc ruộng đất Nhà nước mới có cơ sở để thu tô thuế - mà trong xã hội tiền tư bản, tô thuế ruộng đất là nguồn thu nhập tài chính chủ yếu của Nhà nước. Hơn thế nữa, từ chỗ quản lý chặt chẽ và có hiệu quả ruộng đất, Nhà nước mới có thể chi phối được mọi mặt đời sống xã hội, trong đó trước hết là chi phối người nông dân....

  pdf160p tangtocmuathi 24-05-2013 126 29   Download

 • Kiến thức - Giúp HS nắm được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. 2. Tư tưởng, tình cảm - Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. 3. Kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, chính trị với kinh tế, văn hoá, xã hội. ...

  pdf12p dantri1209 19-12-2010 394 19   Download

 • Những cuộc hôn nhân dị chủng chắc chắn không phải là những trường hợp ngoại lệ, với thời gian dân cư Việt có lẽ đã đông hơn dân cư Chăm tại đây. Bài 6: Bùng lên trước khi tàn lụi Dấu ngoặc về công chúa Huyền Trân Sau 5 năm thương lượng gay go giữa hai triều đình về của hồi môn, năm 1306 vua Trần Anh Tôn chấp thuận gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân.

  pdf24p chagiore 15-08-2011 70 14   Download

 • J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 1: 85-96 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11, số 1: 85-96 www.hua.edu.vn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ đổi mới, một lượng lớn vốn FDI đã chảy vào Việt Nam lên tới 229913.7 triệu USD. Để đánh giá lại tác động của tự do hóa thương mại trong khuôn khổ của WTO và các hiệp định thương mại tự do khu vực (FTAs) tới việc thu hút vốn FDI, tác...

  pdf12p banhukute 18-06-2013 103 13   Download

 • Tín Ký và Ký với dấu tên riêng Sự đa dạng của ấn chương còn thể hiện trong loại hình ấn triện nhỏ mà chúng tôi tạm đặt là Tín Ký 信記 và Ký 記. Ngay từ thời Gia Long, tất cả các quan tướng lớn nhỏ trong triều ngoài kinh ai cũng được phép tự chế tạo một quả ấn nhỏ cho riêng mình. Việc tạo ấn này mang tính tự do giống với ấn tư nhân trên mọi lĩnh vực ngoài xã hội.

  pdf31p phalinh5 05-07-2011 78 10   Download

 • .Vua Đồng Khánh được người Pháp đặt lên ngôi sau khi cuộc phản công của triều đình Huế tháng 7/1885 thất bại, vua Hàm Nghi phải “xuất bôn” lên vùng núi phía tây Quảng Trị. Đồng Khánh thực chất chỉ là ông vua bù nhìn vì thực dân Pháp đã làm chủ Việt Nam. Theo chân thực dân, văn minh Tây phương cũng ào ạt xâm nhập vào nước ta, khiến xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi quan trọng.

  pdf8p comvapho 02-08-2013 67 7   Download

 • Trong nửa đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn đã ban hành khá nhiều chính sách quản lý và sử dụng gạo ở Việt Nam. Ðiều này một mặt thể hiện sự quan tâm của triều Nguyễn đến đời sống của người dân, mặt khác nhằm duy trì quyền lực của chính quyền trung ương. Sự xiết chặt các hoạt động buôn bán gạo của triều Nguyễn đã kìm hãm sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, hạn chế sự giao thương giữa Việt Nam với quốc tế, và làm cho triều Nguyễn ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội.

  pdf9p nganga_05 27-09-2015 71 3   Download

 • Mục đích của luận văn là phân tích và hệ thống hóa tư tưởng chính trị- xã hội cơ bản của Minh Mệnh trong một số tác phẩm tiêu biểu, từ đó bước đầu làm rõ những đóng góp cũng như hạn chế của tư tưởng Minh Mệnh trong lịch sử tư tưởng triều Nguyễn.

  pdf15p truongtien_06 31-03-2018 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội Việt Nam đầu triều Nguyễn
p_strCode=xahoivietnamdautrieunguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2