intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định độ săn sợi dệt

Xem 1-20 trên 22 kết quả Xác định độ săn sợi dệt
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5788:2009 qui định cách xác định số vòng xoắn và hướng xoắn khi kết thúc bất kỳ giai đoạn xe săn nào trong sợi đơn (kéo từ sợi cắt ngắn hoặc sợi filamăng), sợi xe, sợi cáp, hoặc sợi kiểu (loại trừ các kiểu lặp đi lặp lại trên đoạn dài).

  doc10p bautroibinhyen6 01-12-2016 60 3   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1754:1986 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt quy định phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt thoi sản xuất từ xơ, sợi thiên nhiên, hóa học.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 71 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5796:1994 qui định phương pháp xác định độ bền nén thủng và độ giãn phồng vải dệt kim (mộc và thành phẩm) được sản xuất từ tất cả các loại sợi, tơ khi nén thủng mẫu bằng quả cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 31 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994 về Vải dệt kim - Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt quy định phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt khi kéo đứt vải dệt kim (mộc và thành phẩm) được sản xuất từ tất cả các loại sợi và tơ.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 133 13   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1754:1975 quy định phương pháp xác định độ bền và độ dãi dài tương đối khi kéo đứt vải dệt thoi sản xuất từ các dạng xơ, sợi thiên nhiên, hóa học.

  doc4p thangnamvoiva19 13-09-2016 49 4   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1755:1975 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định độ co sau khi giặt quy định phương pháp xác định độ co của vải thông dụng sản xuất từ xơ bông, xơ hóa học hỗn hợp với xơ bông, xơ và sợi viscô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva19 13-09-2016 88 3   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1750:1986 về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ ẩm quy định phương pháp xác định độ ẩm của vật liệu bao gồm: Xơ, sợi, các sản phẩm từ xơ sợi thiên nhiên, hóa học (trừ xơ clorin).

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 75 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5787:1994 về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp xác định độ bền đứt con sợi qui định phương pháp xác định độ bền đứt con sợi của sợi lông, len, sợi được sản xuất từ xơ cứng, xơ hóa học ở dạng đơn hoặc có độ giãn nhỏ hơn 5 % khi tăng tải trọng lực tăng từ 0,25 đến 0,75 cN/tex. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 55 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5444:1991 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định độ không nhầu áp dụng cho vải dệt thoi sản xuất từ xơ, sợi thiên nhiên, hoá học, và qui định phương pháp xác định độ không nhầu bằng cách đo góc phục hồi nếp gấp.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 47 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5445:1991 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định độ bền mài mòn quy định phương pháp xác định độ bền mài mòn bề mặt của vải dệt thoi được sản xuất từ xơ sợi thiên nhiên, sợi pha hoặc sợi hóa học.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 17 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5823:1994 qui định phương pháp xác định độ bền màu đối với ánh sáng nhân tạo của thuốc nhuộm hữu cơ trên vải, sợi sản xuất từ các loại và các dạng xơ, sợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 46 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1750:1975 về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ ẩm quy định phương pháp xác định độ ẩm của xơ, sợi, vải sản xuất từ xơ, sợi thiên nhiên, hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva19 13-09-2016 45 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5789:1994 quy định phương pháp xác định khối lượng ứng với độ ẩm quy chuẩn của lô sợi bông, len, sợi được sản xuất từ xơ cứng, xơ hóa học, sợi nha, tơ thiên nhiên và tơ hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5094:1990 chỉ áp dụng cho sợi được kéo theo hệ số điểm, không áp dụng cho các loại sợi như sợi OE (sợi không cọc) hoặc sợi bện. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 7211/4 - 1984.

  doc3p thangnamvoiva18 05-09-2016 21 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1752:1975 quy định phương pháp xác định khối lượng cho: 1m, 1m2 và 1 m2 ở độ ẩm quy định của vải dệt thoi (mộc và thành phẩm) sản xuất từ các dạng xơ, sợi thiên nhiên, hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva19 13-09-2016 30 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5785:1994 quy định phương pháp xác định chỉ số của sợi bông, len, sợi được sản xuất từ xơ cứng, xơ hóa học, sợi pha, tơ thiên nhiên và tơ hóa học có độ giãn nhỏ hơn 5% khi tăng tải trọng lực căng từ 0,25 đến 0,75 cN/tex.

  doc5p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5793:1994 quy định phương pháp xác định khối lượng tính cho 1 đơn vị dài hoặc 1 đơn vị diện tích ở điều kiện độ ẩm thực tế và điều kiện độ ẩm quy định của vải dệt kim (mộc và thành phẩm) được sản xuất từ tất cả các loại sợi, tơ.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 62 6   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1753:75 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định mật độ sợi quy định phương pháp xác định mật độ sợi dọc và ngang của vải dệt thoi sản xuất từ xơ, sợi thiên nhiên, hóa học. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho một số sản phẩm hàng dệt như khăn mặt, khăn trải bàn,...

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 41 4   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1753:1986 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định mật độ sợi thay thế cho TCVN 1753:1973 quy định phương pháp xác định mật độ sợi dọc và mật độ sợi ngang của vải dệt thoi sản xuất từ xơ, sợi thiên nhiên, hóa học.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 39 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5794:1994 về Vải và sản phẩm dệt kim - Phương pháp xác định mật độ quy định phương pháp xác định mật độ vải dệt kim (mộc và thành phẩm) được sản xuất từ tất cả các loại sợi, tơ. Mời các bạn tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva6 19-07-2016 64 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xác định độ săn sợi dệt
p_strCode=xacdinhdosansoidet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2