intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng các tổ chức Cách mạng

Xem 1-20 trên 143 kết quả Xây dựng các tổ chức Cách mạng
 • Tài liệu Xã Bình Mỹ và lịch sử truyền thống (Giai đoạn 1975-2005) trình bày các nội dung về việc xây dựng các tổ chức Cách mạng, ổn định an ninh chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, Bình Mỹ bước đầu khôi phục kinh tế - xã hội xã nhà, thực hiện đường lối đổi mới Đảng, Bình Mỹ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa xã nhà (1956-2005). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p viryucha2711 25-04-2019 17 1   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi mới thành lập (22-3-1955), Đảng NDCM Lào đã là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước của nhân dân các bộ tộc Lào. Là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong suốt quá trình xây dựng và lãnh đạo cách mạng, Đảng NDCM Lào luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Công tác tư tưởng luôn...

  pdf109p vascaravietnam 16-08-2012 107 22   Download

 • Sự phát triển cuả công nghệ thông tin ở nước ta ngày càng mạnh mẽ và ngày càng được triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học cho các tổ chức kinh tế xã hội và các ngành khoa học kĩ thuật và đặc biệt là trong công tác quản lý Trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân, công tác quản lý nếu phải thực hiện và xử lý một cách thủ công thì vừa chậm vừa mất thời gian đem lại hiệu quả kinh tế không cao trong sản xuất kinh doanh. Với...

  pdf75p thuytienvang_1 31-10-2012 123 44   Download

 • Đào tạo và phát triển là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất cứ một loại hình tổ chức nào. Một xã hội tồn tại được hay không là do đáp ứng được với sự thay đổi. Một xã hội phát triển hay chậm phát triển cũng do các nhà lãnh đạo thấy trước được sự thay đổi để kịp thời đào tạo và phát triển lực lượng lao động của mình.

  doc33p ohdokwan 06-12-2012 109 27   Download

 • Với nội dung cơ bản về tổ chức công tác kế toán, cần phải có những đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu và ứng dụng công nghệ 4.0. Khi ứng dụng công nghệ 4.0 sẽ giúp cho việc tổ chức công tác kế toán xứng đáng vai trò là công cụ hỗ trợ quản lý và ra quyết định; từ đó góp phần quan trọng trong việc tái cơ cấu các DNNN, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng.

  pdf3p vivientiane2711 01-07-2020 16 3   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày những tri thức cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng; những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCSVN; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; công tác bồi giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

  doc180p khidoichuoi 29-02-2020 22 2   Download

 • Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công sản Việt Nam Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời gian từ ngày 6-1-1930 đến ngày 7-2-1930 (sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ngày 10-9-1960 quyết nghị "từ nay trở đi sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ...

  doc14p lamhoa_tcnh08 07-10-2011 374 154   Download

 • Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt ở cơ sở. TCCSĐ có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng ở cơ sở. Vì vậy, coi trọng xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo (NLLĐ) và sức chiến đấu (SCĐ) của TCCSĐ là nội dung cơ bản, là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng của các Đảng Cộng sản cũng như Đảng Nhân dân cách mạng...

  pdf103p dellvietnam 23-08-2012 730 131   Download

 • Bài báo trình bày kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới trường học dựa trên nền tảng của cơ sở dữ liệu không gian địa lí tại tỉnh miền núi Yên Bái. Thông qua việc tích hợp dữ liệu không gian với dữ liệu thống kê trong hệ thông tin địa lí, chúng tôi đã tổ chức số liệu và áp dụng một số chức năng để hệ thống có thể cung cấp các chỉ số hoạt động giáo dục, đào tạo của từng cấp hành chính, cũng như thông tin của từng điểm trường cho nhà quản lí một cách chính xác và nhanh chóng.

  pdf8p tamynhan9 02-12-2020 4 0   Download

 • Ngày nay, ứng dụng CNTT và việc tin học hóa được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các chính phủ, tổ chức, cũng như của các công ty, nó đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ.Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử, CNTT cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức...

  doc17p tuyenxako 18-04-2011 910 221   Download

 • Ngày nay, khi Internet được phổ biến rộng rãi ,các tổ chức đều có nhu cầu giới thiệu thông tin của mình trên xa lộ thông tin cũng như thực hiện các phiên giao dịch trực tuyến. Vấn đề nảy sinh là vi phạm ứng dụng của các ứng dụng web ngày càng mở rộng thì khả năng xuất hiện lỗi và bị tấn công càng cao, trở thành đối tượng cho nhiều người tấn công với các mục đích khác nhau. Đôi khi cũng chỉ đơn giản là để thử tài hoặc đùa bởn với người khác....

  doc64p maulanh_pro88 05-09-2012 724 210   Download

 • Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong công lao đóng góp của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam có sự đóng góp của đội ngũ công nhân.

  doc37p lamthimyhuyen 29-06-2012 1118 179   Download

 • Công nghệ thông tin hiện đang phát triển rất nhanh trên phạm vi toàn thế giới. Nó được ứng dụng ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội…Những phần mềm hỗ trợ quản lý, điều hành với hệ thống mạng LAN, WAN và Internet đã làm thay đổi một cách cơ bản phương pháp quản lý, điều hành truyền thống, làm thay đổi hoạt động kinh tế và định hướng chiến lược của tất cả các tổ chức trong xã hội. Mạng máy tính ra đời đã mang lại giá trị thực tiễn to lớn cho nhân loại thông qua việc...

  doc68p ducthokn 09-05-2013 306 126   Download

 • Năm 938, dân tộc Việt Nam khôi phục nền độc lập, thống nhất quốc gia, xây dựng nhà nước phong kiến. Nền giáo dục phong kiến do nhà nước chỉ đạo được hình thành và phát triển qua 10 thế kỷ, cơ bản là giống nhau về cơ cấu, nội dung, cách tổ chức việc dạy và học, thi hành chế độ khoa cử. Các triều đại thường chú trọng việc xây dựng một trường đại học ở kinh đô, đặt các giáo chức ở các phủ, lộ để trông coi việc học hành. Tại các trường lớp tư gia, do các ông...

  doc3p phan75 22-02-2011 843 112   Download

 • Thứ nhất, nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Tất cả phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương…...

  doc12p taonemay108 11-12-2010 301 109   Download

 • Công nghệ thông tin hiện đang phát triển rất nhanh, được ứng dụng ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội… Những phần mềm hỗ trợ quản lý, điều hành với hệ thống mạng LAN, WAN và Internet đã làm thay đổi một cách cơ bản phương pháp quản lý, điều hành truyền thống, làm thay đổi hoạt động kinh tế và định hướng chiến lược của tất cả các tổ chức trong xã hội. Mạng máy tính ra đời đã mang lại giá trị thực tiễn to lớn cho nhân loại khoảng cách thời gian và không gian được thu...

  ppt31p ducthokn 09-05-2013 176 60   Download

 • Huyện Đồng Văn là địa bàn xung yếu, phên dậu của cửa ngõ Việt Nam ở phía Bắc và cũng là một trong những nơi tiếp nhận di dân người Mông từ bên kia biên giới sang Việt Nam sinh sống sớm nhất. Đến nay, người Mông là cư dân có số lượng đông đảo nhất ở Đồng Văn nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình dân tộc Mông cùng các dân tộc thiểu số anh em khác đã có những đóng góp quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển tỉnh Hà...

  pdf90p carol123 29-07-2012 138 37   Download

 • Đây là bài viết mình sưu tầm trên mạng của chị Phương Hoa về cung cách tổ chức và hoạt động nhóm. Hi vọng bài viết là có ích cho các bạn và không làm bạn buồn ngủ khi đọc bài này .Vì kiến thức chủa chúng ta là hạt cát trong đại dương mênh mông phải không các bạn nhĩ

  pdf5p hongnhung_1 28-12-2010 168 32   Download

 • Kinh tế thị trường là một hình thức tổ chức kinh tế phát triển cao của kinh tế hàng hoá mà mọi yếu tố đầu vào và đầu ra đều được thực hiện qua thị trường. Đại hội VI khẳng định: “Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành...

  ppt0p tet0202 19-02-2013 110 30   Download

 • Tài liệu "Xây dựng Mạng lưới và vận động nguồn lực" giúp các bạn biết được nguyên nhân và cách để tổ chức mạng lưới phù hợp và hiệu quả cho hoạt động phát triển xã hội. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công tác Xã hội.

  pdf37p thuytrangseven 06-09-2014 108 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng các tổ chức Cách mạng
p_strCode=xaydungcactochuccachmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2