intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng chiến lược chuyển giao

Xem 1-20 trên 93 kết quả Xây dựng chiến lược chuyển giao
 • Mục tiêu của luận văn là xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty dịch vụ năng lượng gốm sứ Bát Tràng và các giải pháp nhằm phát triển Công ty dịch vụ năng lượng gốm sứ Bát Tràng đến năm 2017 vươn tới thị trường toàn quốc một cách bền vững trong việc lắp đặt, chuyển giao, đào tạo về công nghệ nung, sấy gốm sứ tiết kiệm năng lượng.

  pdf127p vuongtuancanh 07-06-2017 83 20   Download

 • Mục tiêu của luận văn là xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty dịch vụ năng lượng gốm sứ Bát Tràng và các giải pháp nhằm phát triển Công ty dịch vụ năng lượng gốm sứ Bát Tràng đến năm 2017 vươn tới thị trường toàn quốc một cách bền vững trong việc lắp đặt, chuyển giao, đào tạo về công nghệ nung, sấy gốm sứ tiết kiệm năng lượng.

  pdf2p vuvanhai1508 14-06-2017 70 9   Download

 • Bài viết "Trường đai học Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2014-2015" giới thiệu sự cần thiết và các căn cứ xây dựng chiến lược, các mục tiêu và nội dung cơ bản của chiến lược, kế hoạch thực hiện và các kết quả ban đầu sau 1 năm triển khai thực hiện.

  pdf3p hanh_tv34 11-05-2019 28 0   Download

 • Michael Porter là giáo sư giảng dạy tại Trường Đại học Harvard, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng chiến lược cạnh tranh và là một trong những giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường đại học danh tiếng này...

  pdf5p trangnguyen_1 12-06-2013 78 6   Download

 • Trong doanh nghiệp, chiến lược kênh phân phối thường thuộc trách nhiệm của bộ phận kinh doanh, trong khi động cơ lớn nhất của họ là bán sản phẩm, họ chưa từng tham gia xây dựng chiến lược kênh phân phối hay tham mưu về các quyết định cải tiến kênh. Vị trí quản lý toàn hệ thống phân phối bị bỏ trống, không có người đánh giá thực trạng hệ thống các kênh phân phối trước các thay đổi của thị trường, như năng lực chuyển giao công nghệ, các hoạt động cạnh tranh và hành vi mua sắm của khách hàng.

  doc8p xylitolcool 27-08-2019 50 2   Download

 • Quy trình hình thành một chiến lược tổng quát 1. Giai đoạn nhập vào Chú ý ma trân các chương trước (Chương 1 đến chương 5) , nhà quản trị xác định tính chất chủ quan của mình, các phán đoán trực giác phải tốt. Mỗi yếu tố bên trong, ngoài đều được xem xét một cách lợi hại, nếu nó tạo ra điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe doạ thì đưa vào ma trân hai lần

  doc9p minhlong 21-07-2009 256 66   Download

 • Quan hệ ngân hàng – khách hàng cũng không thể tách rời công tác truyền thông, công tác quảngbá các tiện ích, giới thiệu các dịch vụ và mức độ an toàn trong giao dịch với ngân hàng.Chỉ sau khi khách hàng cảm nhận được nhu cầu thực sự thì họ mới chuyển sang giai đoạn đánh giá, lựa chọn các quan hệ giao dịch.

  pdf48p shift_12 15-07-2013 90 23   Download

 • Phần II: Vận dụng vào thực tế Trong buổi hội thảo về chuyên đề ‘quản trị chiến lược’1 dành cho đối tượng là CEO của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, quan điểm của giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm là phát triển phải có tầm nhìn và dựa trên năng lực cốt lõi, điều này có nghĩa chiến lược nên xây dựng trên năng lực lõi được hiểu là các khả năng, kỹ năng hoặc ưu thế đặc biệt và tay nghề chuyên môn. Như vậy, cách tiếp cận về chiến lược dựa trên năng lực cốt lõi...

  pdf2p chocobyebye 27-07-2010 308 177   Download

 • Khi giám đốc điều hành (CEO) của Facebook là Mark Zuckerberg muốn mô tả ảnh hưởng của mạng xã hội ảo này, anh kể một câu chuyện về một số chiến binh tôn giáo trẻ tuổi ở Lebanon đã thay đổi quan điểm của họ về văn hóa phương Tây nhờ kết bạn trên Facebook.

  pdf4p fantailieu 19-08-2010 217 89   Download

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 2.1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG: 1. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hưóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao dời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 2. Sử...

  pdf18p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 218 70   Download

 • CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Từ những năm 60 của thế kỷ thứ 20, bắt đầu từ một số doanh nghiệp lớn ở Nhật, Mỹ rồi phổ biến rộng khắp ở các nước công nghiệp phát triển có xu hướng chuyển từ việc lập các kế hoạch dài hạn xác định với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể hằng năm cho công ty, cho từng bộ phận, sang việc lập kế hoạch chiến lược với những phương châm chỉ đạo cho các hoạt động của doanh nghiệp. Lý do của sự thay đổi này xuất...

  pdf12p meoconlylom 04-07-2011 161 63   Download

 • Ngày nay, mọi quốc gia trên thế giới đều nhận thức được vai trò then chốt của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng chiến lược con người nhằm củng cố an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đất nước. Ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH được thông qua tại Đại hội VII của Đảng đã xác định: “Giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ, phải được xem là quốc sách...

  pdf119p cancer23 02-08-2012 135 36   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý công chức theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến của đội ngũ công chức Kho bạc Nhà nước.

  pdf80p dangvutungbk 28-05-2017 86 31   Download

 • Khái niệm giao tiếp Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển tiếp xúc giữa cá nhân với nhau xuất phát từ nhu cầu phối hợp hành động và hoạt động. - Giao tiếp bao gồm hàng loạt các yếu tố như trao đổi thông tin, xây dựng chiến lược hoạt động thống nhất, tri giác và tìm hiểu người khác. - Giao tiếp có ba khía cạnh chính : giao lưu, tác động tương hỗ và tri giác.

  pdf21p buddy5 24-06-2011 237 26   Download

 • Tóm tắt: Chuyển giao công nghệ là một khái niệm mới xuất hiện trong mấy thập niên gần đây, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là đối với những nước đang tiến hành CNH - HĐH như Việt Nam. Việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược làm như thế nào để nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất trong nước cũng như việc triển khai đưa công nghệ trong nước vào thực tiễn sản xuất...

  pdf5p thulanh2 06-09-2011 82 25   Download

 • Sự thành bại của một chương trình kế tục lãnh đạo phụ thuộc vào những phương pháp mang tính chiến lược, có hệ thống và phù hợp với việc xây dựng, phát triển lực lượng lao động trong tương lai cũng như năng lực lãnh đạo của tổ chức. Chiến lược kế tục không chỉ đơn thuần là kế hoạch thay đổi nhân sự cao cấp mà còn là một phần của chiến lược phát triển và hội nhập. 4. Phát triển Chương trình kế tục lãnh đạo của một tổ chức cần hướng đến sự phát triển và...

  pdf7p muadongamap222 07-05-2010 84 12   Download

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời là một nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường. Với vai trò là một trong những cơ quan trực tiếp điều hành thị trường chứng khoán, từ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp với đầy đủ chức năng của một Sở giao dịch chứng khoán theo thông lệ quốc tế, HOSE đã từng bước xây dựng cho mình một bộ máy quản lý cả về cơ sở vật chất, con người, công nghệ phể phục vụ cho nhu cầu phát triển của thị trường Chừng khoán Việt Nam....

  pdf59p shift_12 15-07-2013 67 12   Download

 • Trên thế giới có nhiều phương pháp đánh giá năng lực công nghệ ra đời, nhưng tựu trung lại thì có 3 phương pháp đánh giá năng lực công nghệ chính: Phương pháp tiếp cận đầu vào đầu ra của quy trình (input, output); phương pháp Atlas công nghệ do APCTT (trung tâm chuyển giao công nghệ châu Á – Thái Bình Dương) xây dựng (1986); phương pháp tiếu cận theo quan điểm quản trị chiến lược (Sharif, 1995).

  pdf5p cumeo2006 02-07-2018 109 3   Download

 • Đề tài đã xây dựng được một giáo trình có tính hệ thống với thời lượng thu gọn, có thể dùng để giảng dạy về số phức và ứng dụng của số phức cho học sinh chuyên toán bậc trung học phổ thông; xây dựng được một hệ thống các bài toán với các mức độ khó dễ khác nhau.

  pdf13p dien_vi09 04-11-2018 35 4   Download

 • Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện tự chủ giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học và gần 3 năm thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/2014/NQ-CP cho thấy, hệ thống giáo dục đại học có những chuyển biến tích cực. Đa số các cơ sở giáo dục đại học đã phát huy được những thành tựu trong quá trình phát triển của mình; chủ động xây dựng chiến lược đầu tư chiều sâu, định hướng phát triển dài hạn để tạo dựng “thương hiệu”, nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 51 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng chiến lược chuyển giao
p_strCode=xaydungchienluocchuyengiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2